6 odważnych reform pożyczek studenckich, na które należy zwrócić uwagę w 2019 r

17 lutego 2021

Do wyborów w 2020 roku minęło ponad półtora roku, ale jest już kilkunastu kandydatów na prezydenta (Demokraci, Republikanie i Niezależni), którzy kandydują lub rozważają kandydowanie na prezydenta.

Teraz bardziej niż kiedykolwiek spodziewam się, że zadłużenie z tytułu kredytów studenckich – które obecnie przekracza 1,5 biliona dolarów – będzie jednym z największych problemów omawianych na ścieżce kampanii. W końcu ponad 40 milionów Amerykanów ma pożyczki studenckie. Kandydaci będą musieli opracować odważne propozycje polityczne, aby się wyróżnić i wyróżnić na tle wyborców. A jeśli nawet niektóre z tych pomysłów politycznych zostaną przekształcone w rzeczywiste ustawodawstwo, mogą zmienić krajobraz zadłużenia studentów i cały nasz system finansowania edukacji. Oto kilka odważnych pomysłów, na które warto zwrócić uwagę przez następne półtora roku.

Uczelnia wolna od długów

Istnieje już wiele propozycji obniżenia lub wyeliminowania czesnego na uniwersytetach publicznych lub przynajmniej pozbycia się tytułów naukowych finansowanych z długu. Demokraci Izby Reprezentantów zaproponowali już ustawę Aim Higher Act, która zwiększyłaby pomoc federalną opartą na dotacjach i zapewniła federalne zachęty finansowe dla stanów do wyeliminowania lub zmniejszenia czesnego na uniwersytetach stanowych. Niektóre stany już wyprzedziły konkurencję, wdrażając programy studiów bez zadłużenia. Na przykład Nowy Jork zaproponował bezpłatne czesne na uczelniach stanowych dla studentów z rodzin o niższych dochodach, którzy zobowiązują się do pozostania w Nowym Jorku po ukończeniu studiów.

Programy refinansowania

Biden potwierdza: „Wyeliminuję Twój dług studencki

Propozycja: Przebacz 25 000 dolarów kredytów studenckich

Oto jak naprawić pożyczki studenckie

Rozwiązanie problemu ciągłego wzrostu zadłużenia studenckiego poprzez odciągnięcie studentów od stopni finansowanych przez zadłużenie będzie ważnym elementem każdej polityki reformy kredytów studenckich. Ale prawodawcy nadal będą musieli zająć się 1,5 biliona dolarów zadłużenia z tytułu kredytów studenckich, które już istnieją. Jednym ze sposobów pomocy pożyczkobiorcom w ograniczeniu kosztów spłaty kredytu studenckiego byłby program federalny, który umożliwia im refinansowanie pożyczek studenckich – zarówno federalnych, jak i potencjalnie prywatnych – po znacznie niższych stopach procentowych. Senator Elizabeth Warren (kandydująca na prezydenta) zaproponowała taką ustawę jeszcze w 2014 roku, choć nie została ona przyjęta.

Zwolennicy twierdzą, że może to drastycznie obniżyć koszty spłaty kredytu studenckiego. Krytycy twierdzą jednak, że przyniosłoby to nieproporcjonalne korzyści osobom o wyższych dochodach, ponieważ pożyczki studenckie udzielane rodzicom i absolwentom mają zwykle wyższe oprocentowanie niż pożyczki studenckie na studiach licencjackich, a ci ludzie również zarabiają więcej pieniędzy.

Ograniczenia naliczania odsetek

Obniżenie stóp procentowych byłoby jednym ze sposobów na obniżenie kosztów spłaty kredytu studenckiego. Inną opcją byłoby ograniczenie kwoty odsetek, które mogą zostać naliczone od pożyczki studenckiej – być może jako procent pierwotnego salda kapitału. Często zdarza się, że pożyczkobiorcy pożyczki studenckiej spłacają swoje pierwotne saldo kapitałowe wiele razy w trakcie spłaty z powodu odsetek naliczonych w trakcie nauki w szkole, podczas innych odroczeń i odroczeń, a czasami w planach spłaty uzależnionych od dochodów, gdy płatności miesięczne mogą być względnie niski. Ograniczenie naliczania odsetek powstrzymałoby niekontrolowany wzrost salda, zapewniając pożyczkobiorcom łatwiejszą ścieżkę do sprawiedliwej spłaty.

Wybaczanie i anulowanie pożyczki studenckiej

Niektórzy obrońcy praw konsumentów argumentują, że reformy oprocentowania i spłaty kredytów studenckich nie byłyby wystarczające, aby zaradzić kryzysowi zadłużenia studentów. Już teraz widzimy bardziej radykalne pomysły – takie jak anulowanie długów studenckich w celu pobudzenia gospodarki – wchodzące do głównego nurtu dyskusji politycznej. Chociaż myślę, że jest raczej mało prawdopodobne, aby propozycja natychmiastowej likwidacji 1,5 biliona dolarów zadłużenia studenckiego mogła stać się prawem bez fundamentalnej zmiany opinii publicznej, z pewnością moglibyśmy zobaczyć wzmocnienie lub rozszerzenie istniejących programów umarzania kredytów studenckich (takich jak pożyczka publiczna Przebaczenie) oraz stworzenie nowych programów umorzenia kredytów studenckich, które zapewniają wiele nowych alternatywnych ścieżek anulowania pożyczki.

Reforma upadłościowa

Jedną z największych przeszkód dla borykających się z trudnościami kredytobiorców studenckich jest fakt, że kodeks upadłościowy bardzo utrudnia większości ludzi spłacanie kredytów studenckich w przypadku upadłości. Zwolennicy wzywają do reform w celu przywrócenia zdolności pożyczkobiorców do spłaty zadłużenia studenckiego w przypadku upadłości, tak jak w przypadku każdego innego rodzaju długu konsumenckiego.

Sceptycy obawiają się, że gdyby taka reforma została uchwalona, ​​studenci i absolwenci zalewaliby sądy upadłościowe petycjami o umorzenie kredytów studenckich. Zwolennicy zauważają jednak, że upadłość niesie ze sobą wiele negatywnych konsekwencji – w tym stygmatyzację społeczną i trwałe szkody kredytowe – które zniechęciłyby wiele osób do natychmiastowego przejścia na ścieżkę upadłości. Inni twierdzą, że mogą istnieć dodatkowe środki zwalczania nadużyć finansowych, które towarzyszą wszelkim reformom upadłościowym, takie jak okres oczekiwania po ukończeniu studiów, zanim pożyczkobiorcy będą mogli ubiegać się o zwolnienie z upadłości kredytu studenckiego (co jest, nawiasem mówiąc, sposobem, w jaki kod upadłościowy stosowany w przypadku zadłużenia studenckiego ).

Silniejszy nadzór

Panuje niemal powszechna zgoda co do tego, że obecny system pożyczek studenckich – który składa się z mozaiki jednostek rządowych i prywatnych zewnętrznych usługodawców i windykatorów – to nieporęczny bałagan. System jest nękany słabym nadzorem i niewielką odpowiedzialnością. Tymczasem uczelnie i uniwersytety nie mają „skóry w grze, a zatem mają minimalne zachęty, aby upewnić się, że ich absolwenci zostaną zatrudnieni i będą mogli spłacić swoje długi.

Obserwuj reformy, które powstrzymują podmioty obsługujące pożyczki studenckie i windykatorów za pomocą krajowej karty praw pożyczki studenckiej – wzorowanej na aktualnie oczekujących ustawach w stanach takich jak Nowy Jork i Massachusetts. Ponadto szukaj inicjatyw nadzorczych, które są skierowane do szkół wyższych i uniwersytetów (w szczególności szkół nastawionych na zysk) i wiążą wyniki ukończenia studiów i zatrudnienia z akredytacją i dostępem do federalnych programów pomocy finansowej.