Bank Millennium podtrzymuje, że nie planuje wypłacać dywidendy z profitu za 2018

Bank Millennium podtrzymuje, że nie planuje wypłacać dywidendy z profitu za 2018
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

„W związku z powyższym oraz zważywszy na projektowane przejęcie Euro Bank S. A., bank zamierza zatrzymać całość profitu netto zbytnio rok 2018 w kapitałach własnych, w celu wzmocnienia współczynników kapitałowych. Powinno to skutkować wzrostem współczynnika kapitałowego T1 oraz całkowitego współczynnika kapitałowego TCR stajnie (do poziomu odpowiednio 21, 9% jak i równiez 23, 8% na dzień 31 grudnia 2018)” a mianowicie czytamy przy komunikacie.

Pula Millennium dzierzy politykę dywidendy, obejmującą wypłatę 35% sluzace do 50% profitu netto, zakładając, że zalecenia Komisji Dozoru Finansowego (KNF), dotyczące wypłaty dywidendy, zostaną zrealizowane.

Po styczniu 2019 r. Pula Millennium został poinformowany poprzez KNF o kryteriach w zakresie zasad strategii dywidendy dla banków komercyjnych w roku kalendarzowego 2019. KNF ogłosił poszczególne, dodatkowe wyzwania w zakresie testów warunków ekstremalnych dla agencji bankowej, które maja obowiazek zostać uwzględnione przy rozważaniu wypłaty dywidendy na poziomie ponad 75% aż do stu procentowe osiągniętego profitu netto. Wyjatkowy, dodatkowy wymóg w zakresie testów warunków ekstremalnych dla Agencji bankowej Millennium został ustalony na poziomie 3, 14%, wskazano przy komunikacie.

„Przedmiotowy, dodatkowy wymóg, został określony jako wrażliwość banku dzieki niekorzystny harmonogram makroekonomiczny i został ustalony na poziomie piec, 64% wiecej niz współczynnik TCR, z uwzględnieniem korekt regulacyjnych, z odliczeniem 2, 5% (co odpowiada buforowi zabezpieczającemu) z powodu założenia stabilnego bilansu, co uniemożliwia reakcję dzieki niekorzystny rozwój sytuacji zewnętrznej zakładany przy tymże teście warunków skrajnych” – napisał bank.

Duze współczynniki kapitałowe na koniec roku kalendarzowego 2018 pozwalałyby na wypłatę 75%, o ile nie poboczne kryteria K1 i K2 dla banków, mających portfele walutowych kredytów hipotecznych, które KNF utrzymała, ogłaszając przy styczniu 2019 r. zalecenie w zakresie polityki dywidendowej banków. Kryterium K1 bazuje dzieki udziale walutowych kredytów hipotecznych w całym portfelu, natomiast kryterium K2 opiera się na udziale roczników 2007-2008 w łącznym portfelu walutowych kredytów po zastaw domu/mieszania, podkreśliło Millennium.

Po raportowanym okresie, pula wyemitował 30 stycznia 2019 r. obligacje podporządkowane na temat wartości nominalnej 830 mln zł. Obligacje te, na uzyskaniu akceptacji KNF, będą stanowiły instrumenty Tier 2 Banku i będą skutkować dalszym rozwojem wskaźnika TCR grupy o około dwóch, 3 pkt. proc. (według danych w 31 grudnia 2018 r. ), podsumowano.

Na początku stycznia br. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wyraził zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Bank Millennium inspekcji nad ó Bankiem.

Na początku listopada Bank Millennium podpisał umowę dotyczącą zakupienia ok. 99, 787% dzialaniu Euro Pula S. Natomiast od SG Financial Services Holdings – spółki przy 100% zależnej Societe Generale (SG), zbytnio cenę referencyjną wysokości jednej, 83 mld zł. Pula podał wówczas, że planuje zamknięcie sprawie w II kw. 2019 roku, zaś połączenie sprawne banków planowane jest w IV kwartał br. Bank oczekuje także, że skumulowane synergie sposród połączenia wraz z Euro Bankiem w ciągu kolejnych 5 lat wyniosą ok. 650 mln zł, zaś koszty integracji zamkną się kwotą ok. 350 mln zł i będą ujęte po wynikach głównie w latach 2019-2020.

W listopadzie, informując o planowanym przejęciu, Pula Millennium podał, że przy związku z planowaną transakcją nie planuje wypłaty dywidendy z zysku za 2018 rok jak i równiez uważa, że trudno póki co określić, podczas gdy powróci do dzielenia się zyskiem wraz z akcjonariuszami.

Bank Millennium wydaje sie ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku kalendarzowego. W r. 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) – jako pierwszej przedsiebiorstw finansowej – zadebiutowały w GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium wydaje sie Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) a mianowicie największy komercyjny bank w Portugalii.