BIK: Połowa Polaków spłaca aktualnie kredyty w łączną kwotę 584, dwa mld zł

BIK: Połowa Polaków spłaca aktualnie kredyty w łączną kwotę 584, dwa mld zł
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

„Na skraj września 2017 r. BIUREM INFORMACJI KREDYTOWEJ odnotował kolejny, 2 mln osób czynnych kredytowo. Oznacza to, że jakie mozliwosci drugi dorosły Polak dysponuje kredyt. Łącznie spłacanych jest w Polsce dwudziestu siedmiu, 6 mln zobowiązań kredytowych na kwotę 584, 2 mld zł. Polacy kompleksowo spłacają swoje kredyty, biorąc pod uwagę fakt, że tylko 8% kredytobiorców spóźnia się sposród regulowaniem rat powyżej 85 dni, jak stanowi 6% łącznej kwoty pozostającej sluzace do spłaty” – czytamy w komunikacie.

Najliczniejszą grupą wśród kredytobiorców są osoby aktywne zawodowo przy wieku 35-44 lat. Jednostki te stanowią 23% wszelkich kredytobiorców. Należy do nich co czwarty spłacany obecnie kredyt. Mają oni do spłaty 40% wartości kazdego obecnie spłacanych kredytów. Średnia wysokość zadłużenia na kredytobiorcę w przedziale wiekowym 35-44 lata siega 67 825 zł, podano także.

„Struktura produktów kredytowych w Polsce wynika z wielu czynników, zależy m. in. od możliwości finansowych jak i równiez potrzeb osób w poszczególnych przedziałach wiekowych. Przeważający udział wartościowy w porównaniu do wszystkich rodzajów zaciągniętych kredytów w Polsce mają zobowiązania na cele hipoteczne. Jest katalogów obecnie 2, 29 mln na łączną wartość pozostającą do spłaty w wysokości 408, 21 mld zł (co przesadza 70% łącznej wartości kredytów do spłaty)” – czytamy dalej.

Aż 48% kazdego czynnych zobowiązań kredytowych stanowią kredyty gotówkowe, za które BIK przyjmuje łącznie kredyty ratalne i gotówkowe. Wydaje sie ich trzynascie, 19 mln na kwotę do spłaty wynoszącą 152, 11 mld zł (co stanowi 26% łącznej wartości kredytów do spłaty), podano również.

Należy podkreślić, że wprawdzie kredyty mieszkaniowe przeważają w Polsce pod względem wartościowym, to aczkolwiek nasycenie tym produktem kredytowym w relacji az do PKB wynosi 20, 6%, co plasuje nas dzieki 20. sytuacji na tle pozostalych krajów Unii Europejskiej. Wyprzedzamy Republika czeska, Łotwę, Chorwację, Litwę, Słowenię, Węgry, Bułgarię i Rumunię. Oznacza to, że jest wciaz przestrzeń az do wzrostu w niniejszym segmencie kredytów.

„Inaczej kwestia się posiada z kredytami konsumpcyjnymi (8% w relacji az do PKB), w którym miejscu wysoka pozycja Polski i 4. obszar wśród krajów UE, wedlug Cyprze, Grecji i Bułgarii, oznacza już wysokie nasycenie tego rodzaju kredytami” – czytamy.

Najwięcej kredytów w stosunku do pulapu zaludnienia mają mieszkańcy województw lubuskiego (53%) i wielkopolskiego (53%), zaś najmniej – mieszkańcy województw podkarpackiego, w którym miejscu tylko 39% osób korzysta z kredytu, podano także.

„Pod względem liczby posiadanych kredytów mieszkaniowych liderem jest województwo mazowieckie (18% wszystkich spłacanych kredytów należy do mieszkańców tego województwa). Najmniej takich kredytów, poniewaz tylko po 2% wszystkich spłacanych kredytów mieszkaniowych, mają osoby sposród województw opolskiego, podlaskiego i świętokrzyskiego. W liczbie kredytów konsumpcyjnych przoduje śląskie (14%), natomiast az do mieszkańców województwa podlaskiego należy tylko 2% wszystkich spłacanych kredytów konsumpcyjnych” – czytamy dalej.

Uwagę zwraca w duzym stopniu wyższy poziom aktywności kredytowania na zachodzie Polski wzgledem wschodniej części kraju. Można to częściowo tłumaczyć paroma czynnikami metrów. in. zróżnicowaną skłonnością sluzace do ryzyka po różnych regionach kraju, faktorami kulturowymi lub różnicami w poziomie zamożności. Informacje sposród bazy BIK pokazują jednocześnie najniższą jakość kredytów udzielonych mieszkańcom północno-zachodniej Polski. Wzglednie lepiej spłacane są opony w województwach południowo-wschodnich, podsumowano.