Butik

Category: Drugiej Strony
17 lutego 2021

Co to jest butik?

Butik to mała firma finansowa, która świadczy specjalistyczne usługi dla określonego segmentu rynku. Firmy butikowe są najbardziej popularne w branży zarządzania inwestycjami lub bankowości inwestycyjnej. Te butikowe firmy mogą specjalizować się w branży, wielkości aktywów klientów, typach transakcji bankowych lub innych czynnikach, aby zająć się rynkiem, który nie jest dobrze obsługiwany przez większe firmy.

Nawias wybrzuszeniowy to slangowe określenie odnoszące się do dużych, międzynarodowych banków inwestycyjnych, które tradycyjnie koncentrują się na potrzebach dużych korporacji. Z drugiej strony firmy butikowe zwykle specjalizują się w zaspokajaniu potrzeb inwestycyjnych lub bankowych mniejszych firm.

Kluczowe wnioski

  • Firma butikowa to mała firma finansowa oferująca specjalistyczne i spersonalizowane zarządzanie inwestycjami, usługi bankowe lub niszowe usługi finansowe.
  • Banki butikowe zwykle obsługują transakcje o wartości poniżej 500 milionów dolarów.
  • Bank butikowy może oferować swoim bankierom większą autonomię w prowadzeniu działalności, niż byliby w stanie w dużej lub „prężnej firmie.
  • Małe banki butikowe polegają na tworzeniu silnych więzi z klientami i nawiązywaniu kontaktów w celu utrzymania kluczowych połączeń.
  • Praca w butikowej firmie to alternatywa dla specjalistów finansowych, którzy szukają czegoś innego niż doświadczenie w dużej firmie.

Jak działa butik

Mali gracze w segmencie finansowym mogą prosperować, pozycjonując się do obsługi określonej niszy. Chociaż może im brakować niektórych zasobów większych firm, butikowe firmy starają się oferować bardziej zindywidualizowane usługi i dostosowywać swoją ofertę do potrzeb swoich klientów. W rzeczywistości ta zdolność do świadczenia zindywidualizowanych usług jest często przewagą konkurencyjną, jaką mają butikowe firmy porównujące się z większymi konkurentami. Ponieważ firmy butikowe często pracują i znajdują nowych klientów na stosunkowo małym rynku, nie muszą konkurować z większymi firmami dysponującymi większymi zasobami. Firmy butikowe są często zakładane przez byłych pracowników większych firm, którzy chcą samodzielnie strajkować.

Butikowa wydajność

Według badania przeprowadzonego przez Affiliated Managers Group, Inc. (AMG), od połowy lat 90. ubiegłego wieku zarządzający inwestycjami butikowymi osiągali lepsze wyniki w szeregu kluczowych wskaźników, zapewniając inwestorom najwyższą wartość w perspektywie długoterminowej. Badanie AMG objęło prawie 5000 instytucjonalnych strategii kapitałowych od 31 marca 1998 do 31 marca 2018.

Butiki osiągnęły lepsze wyniki niż inne niż butiki w dziewięciu z 11 kategorii produktów kapitałowych w ujęciu rocznym o 62 punkty bazowe (pb). Inwestorzy inwestujący wyłącznie w butiki cieszyliby się o 16% większym zwrotem z inwestycji (ROI) niż inwestorzy niebędący butikami.

Butiki osiągnęły znacznie lepsze wyniki niż wskaźniki referencyjne. Typowa strategia inwestycyjna w butikach przewyższyła swój indeks odniesienia we wszystkich 11 kategoriach produktów akcyjnych rocznie o 135 punktów bazowych.

Butiki często zatrudniają menedżerów portfeli z różnych branż, aby zapewnić swoim klientom bardziej holistyczną perspektywę i możliwość specjalizacji w określonych niszach.

Przykłady butikowych banków inwestycyjnych

W 2019 r. Butikowe banki inwestycyjne doradzały przy 5,3% transakcji fuzji i przejęć w USA. To spadek w porównaniu z 5,66% butikowych firm zajmujących się fuzjami i przejęciami, którym doradzano w 2018 roku, co może wskazywać na zwiększoną konkurencję w butikach ze strony większych firm. W oparciu o kapitalizację rynkową cztery największe butikowe firmy bankowe w USA na styczeń 2020 r. To Lazard Ltd., Houlihan Lokey Inc., Evercore Inc. i PJT Partners Inc.

Uwagi specjalne

Specjaliści finansowi, którzy zakładają butiki, mają żywotny interes w zapewnieniu ich firmom sukcesu i są przygotowani do poświęcenia dużej ilości czasu i kapitału na długoterminowy wzrost; łączy to interesy butików i inwestorów.

Przedsiębiorczość charakteryzuje kulturę wielu firm butikowych, która przyciąga utalentowanych inwestorów i zarządzających portfelami, często znanych ze swoich umiejętności inwestycyjnych. Butiki często mają strukturę partnerską, która pozwala ich kulturom być elastycznymi, zachęcając do innowacji i elastyczności.