Co oznacza EPS na giełdzie?

Category: Może Pomóc
17 lutego 2021

Zrozumieć podstawowy zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję

 • Dzielić
 • KołekE-mailŹródło obrazu / Getty Images

  Przeglądając serwis z wiadomościami finansowymi, czytając magazyn finansowy lub oglądając wiadomości finansowe, podczas omawiania rentowności danej firmy prawdopodobnie usłyszysz zwrot EPS. Może to wywołać ciekawość i sprawić, że zaczniesz się zastanawiać, co oznacza EPS i czy powinno Cię to obchodzić.

  Definicja EPS

  Mówiąc najprościej, EPS to akronim oznaczający zysk na akcję. W świecie finansów istnieją dwa rodzaje wskaźników EPS, z którymi inwestorzy mogą się spotkać, szczególnie podczas analizy rachunku zysków i strat spółki w raporcie rocznym lub formularzu 10-K: podstawowy EPS i rozwodniony EPS. Każdy z tych wskaźników mówi inwestorowi różne rzeczy.

 • Podstawowego EPS : podstawowe EPS firmy lub zysku na jedną akcję, to zyski spółki podzielone przez liczbę akcji. Jest to zwykle obliczane zarówno w ujęciu rocznym, jak i kwartalnym. Na przykład, gdyby firma miała dochód 500 mln USD i miała wyemitowane i pozostające w obrocie 250 mln akcji, jej podstawowy zysk na akcję wyniósłby 2,00 USD, ponieważ zysk 500 mln USD podzielony jest przez 250 mln akcji = 2,00 USD.
 • Rozwodniony zysk na akcję : Rozwodniony zysk na akcję spółki to ta sama koncepcja, z wyjątkiem liczby akcji pozostających w obrocie, która jest korygowana w celu uwzględnienia akcji posiadanych przez firmę i które mogą zostać wyemitowane inwestorom w przyszłości. Jeśli firma ma w księgach znaczną ilość potencjalnych rozwodnień, „rzeczywista lub rozwodniona wartość EPS byłaby niższa niż podstawowa wartość EPS w dochodowych latach. Dzieje się tak, ponieważ dochód netto spółki musiałby zostać podzielony na większą liczbę akcji. Wielu inwestorów jest dużo bardziej zainteresowanych rozwodnionym EPS firmy.Dlaczego podstawowy zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję są ważne dla nowych inwestorów

  EPS jest bardzo ważnym miernikiem finansowym, jeśli chodzi o analizę wyników finansowych firmy. Wielu konserwatywnych inwestorów opiera się na podstawowych i rozcieńczonych informacjach o EPS, aby obliczyć, ile ich zdaniem wartość akcji jest warta. W szczególności EPS stanowi podstawę kilku ważnych wskaźników finansowych, w tym:

 • Stosunek ceny do zysku lub wskaźnik P / E: Jeśli kurs akcji wynosi 30 USD, a jej podstawowy EPS za rok wynosi 3,20 USD, można powiedzieć, że wskaźnik P / E firmy wynosi około 9,4. Wskaźnik C / Z akcji wskazuje, ile lat zajęłoby firmie zwrot kosztów inwestycji, przy założeniu, że wypłaty nie były należne, nie nastąpił wzrost, a wszystkie zyski zostały wypłacone w formie dywidend gotówkowych. Wskaźnik p / e można odwrócić, aby obliczyć rentowność zarobków.
 • Wskaźnik PEG: Wskaźnik wzrostu ceny do zysków lub wskaźnik PEG to zmodyfikowana forma wskaźnika P / E, który zaczyna się od podstawowego EPS, a następnie oblicza wskaźnik C / Z po uwzględnieniu przewidywanego wzrostu zysków na udostępniać w nadchodzących latach. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł Używanie współczynnika PEG do odkrywania ukrytych klejnotów giełdowych . Wskaźnik PEG skorygowany o dywidendę: Idąc krok dalej, współczynnik wzrostu ceny do zysków skorygowany o dywidendę lub współczynnik PEG skorygowany o dywidendę to zmodyfikowana forma wskaźnika PEG, która bierze podstawową wartość EPS, a następnie bierze pod uwagę wycena nie tylko pod kątem oczekiwanego wzrostu przyszłego zysku na akcję, ale także stopy dywidendy. Aby dowiedzieć się więcej na ten temat, przeczytaj artykuł Wskaźnik PEG skorygowany o dywidendę może pomóc Ci znaleźć niedowartościowane akcje blue chipów .Nauka korzystania z EPS

  Ustalenie, jaką wielokrotność EPS zapłacić za firmę, może być trudne. Niektórzy inwestorzy ustalają sztywne i szybkie zasady, które niekoniecznie są najlepszym pomysłem, ponieważ często nie uwzględniają inflacji, podatków i ryzyka, na przykład płacąc tylko 10-krotność zysku za akcje. Inni ludzie płacą 8,5x EPS + oczekiwana stopa wzrostu EPS, formuła podkreślona przez legendarnego inwestora wartości Benjamina Grahama.

  Podstawowy zysk na akcję i rozwodniony zysk na akcję są również ważne, ponieważ dywidendy są zwykle wypłacane z zysków. Oznacza to, że jeśli firma ma wartość EPS 2,00 USD, nie może sobie pozwolić na wypłatę dywidendy w wysokości 3,00 USD w nieskończoność. To po prostu niemożliwe. Inwestorzy w dywidendy patrzą na odsetek EPS wypłaconych jako dywidendy, aby ocenić, na ile „bezpieczna jest wypłata dywidendy przez spółkę. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj artykuł Czym jest inwestowanie w dywidendy? .

  Jeśli szukasz bardziej dogłębnej dyskusji, przeczytaj ten esej na temat Podstawowy wskaźnik EPS kontra rozwodniony EPS, który jest częścią lekcji inwestowania wyjaśniających, jak czytać sprawozdania finansowe.