Co oznacza zatwierdzona krótka sprzedaż?

Category: Ogólnie Rzecz
17 lutego 2021

Krótka sprzedaż to skomplikowany proces. Oczekiwanie na zatwierdzenie krótkiej sprzedaży może być bardzo długie, a czasami kupujący tracą cierpliwość.

Dalszym utrudnieniem procesu krótkiej sprzedaży jest fakt, że oferty te są czasami wyceniane poniżej porównywalnej sprzedaży. Niektórzy agenci celowo umieszczają je nisko, aby przyciągnąć wiele ofert. Dlatego oferta, którą ostatecznie akceptuje bank, może być znacznie wyższa niż cena katalogowa, ponieważ sprzedawcy często wybierają ofertę o najwyższej cenie. Jednak w pewnym momencie krótka sprzedaż będzie uzależniona od zgody banku.

Jeśli sprzedawca może pokazać bankowi, że krótka sprzedaż jest lepszą opcją niż wykluczenie, bank to zatwierdzi.

Zatwierdzona krótka sprzedaż

Banki zwykle nie akceptują krótkiej sprzedaży, dopóki bank nie otrzyma oferty od kupującego. W związku z tym zwykłym sposobem zatwierdzenia krótkiej sprzedaży jest złożenie oferty przez kupującego. Proces zwykle wygląda następująco:

 • Agent sprzedaży podaje krótką sprzedaż.
 • Sprzedawca dostarcza agentowi wymagane dokumenty pożyczkodawcy.Kupujący składa ofertę pod warunkiem zatwierdzenia przez pożyczkodawcę.Sprzedawca podpisuje ofertę kupującego.Agent aukcji wysyła pakiet sprzedającego i zaakceptowaną ofertę do banku krótkiej sprzedaży.Kupujący czeka z niepokojem, może miesiącami.Agent ostatecznie otrzymuje list zatwierdzający krótką sprzedaż.Jeśli kupujący nie anulował oferty w czasie oczekiwania, sprzedaż jest zakończona.W ten sposób zazwyczaj uzyskuje się zatwierdzoną krótką sprzedaż. Po uzyskaniu zgody banku wiesz, że sprzedawca zakwalifikował się do krótkiej sprzedaży, cena sprzedaży została zatwierdzona, a środki kupującego rozliczone. Wszystkie te elementy są głównymi elementami, które mogą spowodować lub przerwać krótką sprzedaż. Zakładając, że kupujący nie zniecierpliwił się i nie wycofał, sprzedaż może ruszyć do przodu.

  Bank może zdecydować o niezatwierdzeniu krótkiej sprzedaży z wielu powodów, w tym:

 • Decyduje, że wykluczenie jest lepszą opcją.
 • Obecny właściciel ma zbyt wiele zastawów na nieruchomości, co utrudnia krótką sprzedaż.Obecny właściciel ogłasza upadłość.Właściciel odmawia spełnienia warunków banku dotyczących tego, co jest zobowiązany do wniesienia wkładu w krótką sprzedaż. Wcześniejsze Kiedy kupujący zrezygnuje z umowy po zatwierdzeniu krótkiej sprzedaży

  Czasami kupujący może odejść nawet po zatwierdzeniu krótkiej sprzedaży. Mogą być nadal zainteresowani kupnem domu, ale anulują z innych powodów.

  Wiele umów dotyczących nieruchomości przyznaje kupującym pewne prawa do wglądu i ewentualnych zobowiązań umownych, które dają im prawo odstąpienia od umowy.

  Oto inne powody, dla których kupujący może anulować zatwierdzoną krótką sprzedaż:

 • Dom wymaga zbyt wielu napraw, a bank nie zapłaci za nie.
 • Wycena wypadła nisko, a bank może odmówić zatwierdzenia niższej ceny sprzedaży.Kupujący nie kwalifikuje się do pożyczki i nie jest w stanie spełnić warunków finansowania pożyczkodawcy.Ponieważ bank jest w dużym stopniu przywiązany do wyników krótkiej sprzedaży, negocjowanie ostatecznych warunków sprzedaży domu może być trudniejsze. Niezależnie od warunków, na które kupujący i sprzedający mogą się zgodzić, ostateczne słowo w tej sprawie będzie miał bank.

  Gdy wkracza nowy kupujący

  Jeśli pierwotny kupujący wycofa się, nowy kupujący może złożyć ofertę. Ogólnie rzecz biorąc, oferta nowego kupującego musiałaby dokładnie odpowiadać warunkom listu zatwierdzającego krótką sprzedaż, ale zazwyczaj działa to tylko wtedy, gdy list zatwierdzający nie wymienia konkretnego kupującego.

  Aby zamknąć istniejący list zatwierdzający, należałoby przeprowadzić następujące czynności:

 • Warunki nowej oferty muszą odpowiadać ofercie, która została zatwierdzona i zostać złożona po tej samej zatwierdzonej cenie sprzedaży.
 • List zatwierdzający nie może dotyczyć poprzedniego kupującego.Kupujący musi zamknąć termin do daty określonej w liście zatwierdzającym krótką sprzedaż lub uzyskać zgodę na przedłużenie.Jeśli list zatwierdzający jest przeznaczony dla kupującego, agent wystawiający listę krótkiej sprzedaży może zażądać nowego listu zatwierdzającego krótką sprzedaż. W zależności od banku żądanie nowego listu zatwierdzającego krótką sprzedaż może bardzo dobrze rozpocząć cały proces krótkiej sprzedaży od zera.