Co oznaczają dla Ciebie nowe przepisy dotyczące kart kredytowych

Category: Naszych Partnerów
17 lutego 2021

Podsumowanie

Teraz, gdy weszły w życie przełomowe reformy kart kredytowych, oto jak wpłyną na Ciebie jej postanowienia.

Treść tej strony jest aktualna na dzień opublikowania; Jednak niektóre z naszych ofert partnerskich mogły wygasnąć. Zapoznaj się z naszą listą najlepszych kart kredytowych lub skorzystaj z naszego narzędzia CardMatch , aby znaleźć karty dopasowane do Twoich potrzeb.

Niezbędne lektury, dostarczane co tydzień

Zasubskrybuj, aby co tydzień otrzymywać najważniejsze wiadomości tygodnia w swojej skrzynce odbiorczej.

Twoja podróż z kartą kredytową oficjalnie trwa.

Miej oko na swoją skrzynkę odbiorczą – wkrótce wyślemy Twoją pierwszą wiadomość.

Nowa norma dotycząca kart kredytowych może być bardziej przejrzysta i łatwiejsza do zrozumienia dla zwykłych Amerykanów. Wydawcy kart kredytowych i analitycy branży kredytowej twierdzą, że nowe prawo sprawia, że ​​karty kredytowe są bardziej kosztowne dla wszystkich użytkowników i niedostępne dla rodzin o niskich dochodach. Poszukaj zwrotu rutynowych opłat rocznych, mniejszej liczby kart z nagrodami i możliwości, że rachunki za karty kredytowe będą płatne natychmiast, a nie po miesięcznym okresie karencji.

Nowa norma

Uchwalenie ustawy nastąpiło szybko, a Senat 19 maja i Izba przyjęły ją 20 maja, a prezydent Barack Obama podpisał ją 22 maja 2009 r. (Przeczytaj ustawę). 22, 2010, podczas gdy jeszcze inne wejdą w życie w sierpniu 2010.

Co prawo dotyczące kart kredytowych oznacza dla posiadaczy kart? Miliony użytkowników kart kredytowych unikają wstecznych podwyżek stóp procentowych na istniejących saldach kart i mają więcej czasu na opłacenie miesięcznych rachunków, większe powiadomienie z wyprzedzeniem o zmianach warunków karty kredytowej oraz mniej opłat karnych, opóźnień i odsetek. Prawo zmienia również zasadniczo sposób, w jaki wydawcy kart kredytowych sprzedają, wystawiają rachunki i reklamują karty kredytowe.

Oto najważniejsze informacje dotyczące prawa:

CO OZNACZA NOWE PRAWO KART KREDYTOWYCH
Ograniczone podwyżki stóp procentowych Jaśniejsze terminy i godziny Brak rozliczeń w dwóch cyklach
Koniec z uniwersalnymi ustawami domyślnymi Najwyższe odsetki płacone jako pierwsze Dokonywanie minimalnych opłat
Więcej czasu na opłacenie rachunków Limity opłat za przekroczenie limitu Limity opłat za karty subprime

Ograniczone podwyżki stóp procentowych: podwyżki stóp procentowych na istniejących saldach są dozwolone tylko pod pewnymi warunkami, na przykład gdy kończy się promocyjna stopa procentowa, obowiązuje zmienna stopa procentowa lub gdy posiadacz karty dokonuje spóźnionej płatności. Oprocentowanie nowych rachunków kart kredytowych nie może wzrosnąć w ciągu pierwszego roku, z wyjątkiem sytuacji, gdy posiadacz karty płaci z opóźnieniem. Znaczące zmiany warunków na kontach nie mogą nastąpić bez powiadomienia o zmianie z 45-dniowym wyprzedzeniem.

Koniec z uniwersalnym niewypłacalnością: „Universal default, czyli praktyka podnoszenia stóp procentowych klientów na podstawie ich historii płatności u innych niepowiązanych wystawców kredytów (takich jak przedsiębiorstwa użyteczności publicznej i inni wierzyciele), zakończyła się dla istniejących sald kart. Wydawcy kart mogą jednak nadal podnosić w ten sposób stawki za przyszłe zakupy kartami, o ile powiadomią konsumenta o podwyżce z co najmniej 45-dniowym wyprzedzeniem.

Więcej czasu na opłacenie miesięcznych rachunków: wydawcy kart kredytowych muszą dać posiadaczom rachunku karty „rozsądną ilość czasu na opłacenie miesięcznych rachunków. Oznacza to, że termin płatności przypada co najmniej 21 dni po ich wysłaniu lub dostarczeniu. Konsumenci narzekali, że terminy płatności zmieniają się bez uprzedzenia lub ulegają przesunięciu, co daje im mniej czasu na opłacenie rachunków i zwiększa prawdopodobieństwo zalegania z opłatami.

Jaśniejsze terminy i godziny płatności : wydawcy kart kredytowych nie mogą już wyznaczać wczesnych porannych ani innych arbitralnych terminów płatności. Godziny graniczne wyznaczone przed godziną 17:00 w terminach płatności są niezgodne z nowym prawem. Płatności należne w tych godzinach lub w weekendy, święta lub gdy wydawca karty nie prowadzi działalności, nie podlegają opłatom za opóźnienia.

Najwyższe salda odsetkowe płacone jako pierwsze: gdy konsumenci mają rachunki, które mają różne stopy procentowe dla różnych rodzajów zakupów (np. Zaliczki gotówkowe, regularne zakupy, przelewy salda lub wypłaty z bankomatów), płatności przekraczające minimalną należną kwotę muszą trafiać na salda o wyższym najpierw stopy procentowe. Wcześniej praktyka branżowa polegała na tym, aby w pierwszej kolejności stosować wszystkie kwoty powyżej minimalnych płatności miesięcznych do sald o najniższym oprocentowaniu – w ten sposób wydłużając czas potrzebny na spłatę sald o wyższych stopach procentowych.

Limity opłat za przekroczenie limitu : konsumenci muszą „zgodzić się na opłaty za przekroczenie limitu. Osoby, które zrezygnowały, zostaną odrzucone, jeśli przekroczą limity kredytowe, unikając w ten sposób opłat za przekroczenie limitu. Opłaty pobierane za przekroczenie limitu muszą być rozsądne.

Koniec z rozliczaniem w dwóch cyklach : Opłaty finansowe z tytułu niespłaconych sald kart kredytowych są obliczane na podstawie zakupów dokonanych w bieżącym cyklu, a nie cofania się do poprzedniego cyklu rozliczeniowego w celu obliczenia odsetek. Tak zwane fakturowanie w dwóch lub dwóch cyklach szkodzi konsumentom, którzy spłacają swoje salda, ponieważ obciążają ich opłaty finansowe z poprzedniego cyklu, mimo że zapłacili w całości rachunek.

Minimalne płatności : Wydawcy kart kredytowych muszą ujawniać posiadaczom kart konsekwencje dokonywania tylko minimalnych płatności co miesiąc, a mianowicie, ile czasu zajmie spłacenie całego salda, jeśli użytkownicy dokonają tylko minimalnej miesięcznej płatności. Emitenci muszą również podawać informacje o tym, ile użytkownicy muszą płacić co miesiąc, jeśli chcą spłacić swoje salda w ciągu 36 miesięcy, w tym kwotę odsetek.

Treść redakcyjna na tej stronie opiera się wyłącznie na obiektywnej ocenie naszych autorów i nie jest napędzana przez dolary reklamowe. Nie został dostarczony ani nie został zlecony przez wydawców kart kredytowych. Możemy jednak otrzymać rekompensatę za kliknięcie linków do produktów naszych partnerów.

Connie Prater była starszą pisarką w CreditCards.com w latach 2007–2012 i dziennikarką zajmującą się sprawami konsumenckimi, usługami socjalnymi dla ubogich pracujących oraz zdrowiem i medycyną.

Co dalej?Terminy ze słownika kart kredytowych, które należy znać w przypadku kradzieży tożsamości

Najbardziej proaktywnym krokiem, jaki konsumenci mogą podjąć w celu wykrycia oszustwa, jest ścisłe monitorowanie wyciągów bankowych i wyciągów z kart kredytowych.