Co to jest bankowość inwestycyjna?

Category: Kredyty Hipoteczne
17 lutego 2021

Banki inwestycyjne obsługują skomplikowane transakcje finansowe dla organizacji i osób fizycznych.

Bankowość inwestycyjna obejmuje pozyskiwanie kapitału dla osób fizycznych, korporacji i rządów, a także doradztwo w zakresie fuzji, przejęć i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Organizacje zatrudniają banki inwestycyjne do pomocy przy złożonych transakcjach finansowych, takich jak gwarantowanie emisji papierów wartościowych i emisji długu, a także w celu zapewnienia spełnienia wszystkich wymogów regulacyjnych.

Źródło obrazu: Getty Images.

Co to jest bankowość inwestycyjna?

W przeciwieństwie do banków detalicznych i komercyjnych banki inwestycyjne nie przyjmują depozytów. Bankowość inwestycyjna odnosi się do różnych usług finansowych, które mogą być świadczone na rzecz osób fizycznych, korporacji i rządów. Krótko mówiąc, banki inwestycyjne ułatwiają i pomagają w dużych lub złożonych transakcjach finansowych, z których większość można podzielić na jedną z dwóch kategorii: fuzje i przejęcia (M&A) lub finansowanie przedsiębiorstw.

Na przykład główną funkcją finansową banków inwestycyjnych jest pozyskiwanie kapitału. Jeśli prywatna spółka chce przeprowadzić pierwszą ofertę publiczną (IPO), wynajmuje bank inwestycyjny do objęcia akcji nowo wyemitowanych akcji spółki. Bank inwestycyjny kupowałby akcje od firmy i sprzedawał je na wolnym rynku, zasadniczo działając jako pośrednik.

W Stanach Zjednoczonych Goldman Sachs i Morgan Stanley są głównymi bankami inwestycyjnymi, chociaż wiele innych instytucji finansowych prowadzi działalność w zakresie bankowości inwestycyjnej oprócz operacji bankowych w zakresie detalicznym i komercyjnym.

Produkty i usługi oferowane przez banki inwestycyjne

Wspomniałem już, że banki inwestycyjne pomagają organizacjom w pozyskiwaniu kapitału. Może to obejmować gwarantowanie emisji akcji, takie jak pierwsza oferta publiczna lub oferta wtórna, a także pozyskiwanie funduszy poprzez emisję długu (gwarantowanie emisji obligacji). Banki inwestycyjne pomagają w wycenie nowo wyemitowanych akcji i obligacji oraz mogą zapewnić zgodność emisji ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Ponadto banki inwestycyjne doradzają przedsiębiorstwom w zakresie fuzji i przejęć, co może obejmować negocjacje z celem przejęcia lub współpracę z podmiotami składającymi oferty. Bank inwestycyjny może zidentyfikować i przeanalizować ryzyko potencjalnej transakcji, a następnie poinformować klienta o ustaleniach. Inne możliwe usługi związane z fuzjami i przejęciami mogą obejmować obronę przed inwestorami aktywistami, doradztwo w zakresie spin-off i restrukturyzację przedsiębiorstw.

Oprócz tych głównych funkcji banki inwestycyjne mogą również wykonywać:

  • Badania papierów wartościowych: Zespoły zajmujące się badaniami nad papierami wartościowymi banków inwestycyjnych analizują spółki i wydają raporty o nich jako inwestycjach. Zwykle wiąże się to z pewnymi odmianami systemu oceny „kup, sprzedaj lub trzymaj.
  • Działalność handlowa na własny rachunek: handlowcy banków inwestycyjnych angażują się w tworzenie rynku, kupowanie i sprzedaż produktów finansowych w celu czerpania zysków z każdej transakcji. Produkty te mogą obejmować akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Zarządzanie inwestycjami: banki inwestycyjne często oferują różnorodne produkty inwestycyjne i usługi doradcze zarówno klientom instytucjonalnym, jak i zamożnym osobom fizycznym.Inne rodzaje bankowości

    Oprócz bankowości inwestycyjnej istnieje kilka innych rodzajów bankowości:

    • Bankowość detaliczna: to właśnie myśli większość ludzi, słysząc słowo „bank. Bankowość detaliczna to wszelkie usługi bankowe przeznaczone dla zwykłych konsumentów. Obejmuje to rachunki czekowe i oszczędnościowe, karty kredytowe, kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe, płyty CD i inne.
    • Bankowość prywatna: Podobnie jak w przypadku bankowości detalicznej, bankowość prywatna odnosi się do usług bankowych i finansowych świadczonych na rzecz osób zamożnych. Bankowcy prywatni świadczą usługi zarządzania finansami i majątkiem na znacznie bardziej osobistym poziomie niż tradycyjne banki detaliczne, dlatego można je uznać za odrębny rodzaj bankowości. Bankowość komercyjna: bankowość komercyjna odnosi się do usług finansowych świadczonych w świecie korporacyjnym lub instytucjonalnym. Wiele produktów oferowanych przez banki komercyjne jest podobnych do tych oferowanych przez banki detaliczne, takie jak rachunki oszczędnościowe i czekowe, ale banki komercyjne mogą również oferować usługi handlu zagranicznego, usługi zarządzania skarbem, usługi handlowe i inne.