Co to jest cesja kredytu hipotecznego?

Category: Zwłaszcza Jeśli
17 lutego 2021
Dołącz do społeczności
Cesja hipoteki to dokument wskazujący, że hipoteka została przeniesiona z pierwotnego pożyczkodawcy lub pożyczkobiorcy na osobę trzecią. Takie dokumenty są częściej spotykane, gdy pożyczkodawcy sprzedają kredyty hipoteczne innym pożyczkodawcom. Gdy ktoś ma tzw. Hipotekę hipoteczną, kredytobiorca może przenieść hipotekę na inną osobę, w takim przypadku w celu zarejestrowania transakcji konieczne będzie złożenie cesji hipoteki.

Kiedy hipoteka jest przenoszona z jednego pożyczkodawcy lub pożyczkobiorcy na osobę trzecią, transakcja jest rejestrowana w cesji hipoteki.

Dokument ten wskazuje, że zobowiązanie pożyczkowe zostało przeniesione. Zwykle opisuje nieruchomość w taki sposób, aby nie było wątpliwości, która nieruchomość jest przedmiotem dyskusji. Powinien zawierać imię i nazwisko strony pierwotnej wraz z nazwą osoby trzeciej, dane kontaktowe i datę ważności cesji hipoteki. W przypadku cesji hipoteki pomiędzy pożyczkodawcami, dokument odnotowuje tożsamość pożyczkobiorcy, natomiast przyjęte hipoteki identyfikują pożyczkodawcę i wskazują, że przeniesienie nastąpiło pomiędzy pożyczkobiorcami.

Kredytodawcy rutynowo sprzedają kredyty hipoteczne i w rzeczywistości kredyt hipoteczny może być przenoszony wielokrotnie, zanim zostanie spłacony. Pożyczkodawcy nie mają obowiązku powiadamiania pożyczkobiorców o sprzedaży kredytów hipotecznych, a pożyczkobiorcy nie mają możliwości zakwestionowania tej sprzedaży. Nowy pożyczkodawca jest zobowiązany do wysłania zawiadomienia wskazującego, że doszło do sprzedaży oraz z informacją o sposobie spłaty kredytu hipotecznego nowemu pożyczkodawcy. Kredytobiorca może próbować negocjować zmianę warunków lub jeśli pożyczkobiorca nie chce współpracować z nowym pożyczkodawcą, może wystąpić o nowy kredyt hipoteczny, aby spłacić stary.

W przypadku hipoteki, którą można przypuszczać, sprawa jest nieco trudniejsza. Kredytodawcy nie chcą, aby kredytobiorcy przekazywali swoje kredyty hipoteczne osobom, które nie nadążają ze spłatami, ponieważ wtedy będą musieli zająć się przejęciem i sprzedażą nieruchomości, a to zwiększa koszty obsługi kredytu. W efekcie osoby, które chcą zaciągnąć kredyt hipoteczny, muszą wykazać, że są zdolne finansowo do zaciągnięcia kredytu oraz w pełni rozumieją warunki kredytu.

Cesja hipoteki zostanie złożona w tym samym urzędzie rządowym, który zajmuje się rejestrami własności, podatkami od nieruchomości i pokrewnymi sprawami. Należy mieć świadomość, że czasami cesja kredytu hipotecznego nie jest rejestrowana przez kilka miesięcy, zwłaszcza jeśli jest zaległy materiał dokumentacyjny, który należy przejrzeć.

Jeżeli pożyczkobiorcy otrzymają pocztą zawiadomienie wskazujące, że ich hipoteka została przeniesiona, powinni zadzwonić do pożyczkodawców w celu potwierdzenia sprzedaży i zapytać, komu sprzedano hipotekę. Wskazane jest również sprawdzenie w biurze ewidencji, czy nastąpiła cesja hipoteki. Pożyczkobiorcy powinni mieć świadomość, że niektórzy oszuści polują na ludzi, twierdząc, że ich kredyty hipoteczne zostały przeniesione, podczas gdy tak nie jest.

Ci, którzy nie spłacą spłaty kredytu hipotecznego w terminie, mogą podlegać egzekucji.

Odkąd kilka lat temu zaczęła współtworzyć stronę, Mary podjęła ekscytujące wyzwanie bycia mądrą badaczką i pisarką GEEK. Mary ma dyplom ukończenia studiów humanistycznych w Goddard College i spędza wolny czas na czytaniu, gotowaniu i odkrywaniu wspaniałych terenów.

Może ci się spodobać również

Zalecana

Czytelnicy też uwielbiają

Powiązane artykuły wiseGEEK

 • Co to jest certyfikat przekazywany?
 • Co to jest kwalifikacja CeMAP?Jakie są różne rodzaje cesji zabezpieczeń?Co to jest cesja wierzytelności?Co mogę zrobić z podwodnym kredytem hipotecznym?Co to jest kredyt hipoteczny na 203 tys.Co to jest kredyt hipoteczny 5/5 ARM?Komentarze do dyskusji

  1) Jeśli ktoś kupi główną hipotekę i notę ​​od banku, który pierwotnie wydał, a na nieruchomości jest również druga pożyczka hipoteczna lub kapitałowa, czy pierwotna pierwotna hipoteka pozostaje pierwotna?

  2) W przypadku egzekucji lub przymusowej sprzedaży, czy wszystko, co jest winne głównemu posiadaczowi hipoteki, w tym opłaty za zwłokę oraz podatki i ubezpieczenie zapłacone przez głównego posiadacza hipoteki zamiast przez właściciela nieruchomości będącej pieniędzy ze sprzedaży trafia do drugiego wierzyciela? anon333221 3 maja 2013

  W przypadku cesji hipoteki i weksla w transakcję zaangażowane są trzy strony. Są to: Cedent (Sprzedający); Cesjonariusz (Kupujący); oraz pierwotnego wystawcę hipoteki i pożyczki jako płatnika. Płatnik może nie mieć nic do powiedzenia w sprawie cesji i dlatego jest cichym wspólnikiem, jednak ma pewien udział, ponieważ jest stroną, która będzie nadal dokonywać przyszłych płatności, jeśli mogą być należne. Zazwyczaj transakcja pomiędzy Cesjonariuszem / Sprzedawcą a Cesjonariuszem / Kupującym powinna oznaczać transakcję na warunkach rynkowych, co oznacza, że ​​Kupujący jest odpowiedzialny za należytą staranność w celu ustalenia wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych, które mogą być jeszcze należne do hipoteka i weksel są spłacane. To, co Cesjonariusz / Kupujący płaci Cesjonariuszowi / Sprzedającemu, powinno być funkcją wynegocjowanej ceny,ponieważ przyszła wartość przepływów pieniężnych jest funkcją liczby płatności należnych w przyszłości, ich częstotliwości, stopy procentowej do zapłacenia, środowiska stopy procentowej w momencie transakcji, a także przyszłego przewidywanego środowiska stopy procentowej, siły wartość zabezpieczenia i siła finansowa / kredytowa płatnika itp. (wśród wielu innych czynników do rozważenia). Innymi słowy, Cesjonariusz / Kupujący płaci kwotę w dacie zamknięcia cesji, w której oczekuje zwrotu z inwestycji i ryzyko ściągnięcia z inwestycji gotówkowej.siłę wartości zabezpieczenia i siłę finansową / kredytową płatnika itp. (wśród wielu innych czynników do rozważenia). Innymi słowy, Cesjonariusz / Kupujący płaci kwotę w dacie zamknięcia cesji, w której oczekuje zwrotu z inwestycji i ryzyko ściągnięcia z inwestycji gotówkowej.siłę wartości zabezpieczenia i siłę finansową / kredytową płatnika itp. (wśród wielu innych czynników do rozważenia). Innymi słowy, Cesjonariusz / Kupujący płaci kwotę w dacie zamknięcia cesji, w której oczekuje zwrotu z inwestycji i ryzyko ściągnięcia z inwestycji gotówkowej.

  To, co uważam za interesujące, to (z tego, co widziałem), że w zleceniu Cedent i Cesjonariusz zazwyczaj ufają sobie nawzajem, ponieważ Cedent mówi, że Płatnik jest tak wiele winien w takiej a takiej dacie i ma tak wiele przyszłości. płatności. Mogą przenieść pierwotną hipotekę i weksel, ponieważ dokumenty te są potrzebne w ich oryginalnej formie w celu przejęcia zabezpieczenia i ustalenia statusu roszczenia. Jednak nie ma dowodu na należytą staranność i / lub przekazanie bazowych zapisów historii płatności, księgowości itp. W końcu, skąd płatnik wie, co do cholery sprzedał Cesjonariusz / Sprzedający? A jeśli popełnili błąd w prowadzeniu dokumentacji? Co by było, gdyby praktykowali drapieżne pożyczki i zawyżali odsetki, opłaty itp.?i / lub po prostu popełniłeś błędy (uczciwie lub nie) we wcześniejszych transakcjach związanych z Cesją? Jeśli Cesjonariusz / Kupujący nie przeprowadzi pełnej analizy due diligence, skąd wie, co kupuje i czy jest to poprawne?

  W rzeczywistości do niektórych Zadań przysługuje regres, podczas gdy inne nie. Ostatecznie strony Cesji mają obowiązek wobec Płatnika, ponieważ jest to ich zabezpieczenie, które obsługują i przekazują, a także obowiązek powierniczy do prowadzenia dokładnej, wystarczająco szczegółowej historii płatności, takiej jak, ale niekoniecznie ograniczona do, jakiej daty gdzie otrzymane płatności oraz sposób ich obsługi i stosowania, co może obejmować obniżenie kwoty głównej, przedpłatę główną, narosłe odsetki i zmniejszenie spłaty odsetek, a także podatki, ubezpieczenie, koszty, wydatki i opłaty itp. Płatnik ma prawo do chwili obecnej, jak obsługiwane są spłaty kredytu hipotecznego, stosowane i amortyzowane, a na pożyczkodawcy spoczywa odpowiedzialność za utrzymanie i udokumentowanie tego na uzasadnione żądanie.

  Ostatecznie, jeśli pożyczkodawca nie może przedstawić sensownej, wystarczająco szczegółowej, godnej zaufania i dokładnej historii płatności, nie może przedstawić argumentacji, aby określić, jaka kwota jest w posiadaniu w dowolnym momencie, czy jest to Cesja, czy też kiedy dokonają roszczenie o zapłatę lub pozew o wykluczenie.

  Tak, pożyczkodawcy wystawiają oświadczenie pod przysięgą od osoby, która pracuje i ma obowiązek tylko wobec pożyczkodawcy, który twierdzi, że jest opiekunem / kustoszem zapisów, i podają kwotę należną. Bzdury na nich, ponieważ lepiej sobie radzili lub byli zatrudnieni w sposób ciągły przez cały okres historii płatności, aby mogli dokładnie to potwierdzić. W przeciwnym razie nie mogą z całą pewnością stwierdzić, że historia płatności jest dokładna. Ma to jeszcze większe zastosowanie po przeprowadzeniu Przydziału. ng0176 5 kwietnia 2011

  Czy są zobowiązani do dostarczenia kopii cesji hipoteki na żądanie? anon152656 14 lutego 2011 r

  Kredytodawca może przypisać kredyt hipoteczny tylko innemu pożyczkodawcy. Kredytobiorca ma prawo scedować swój kredyt na dowolną osobę, którą lubi, i tak, może to wywołać klauzulę „należna przy sprzedaży; jednak pożyczkodawca martwi się tylko o to, że ma spłacaną pożyczkę, nie obchodzi go, kto płaci, szczególnie w przypadku niskich stóp procentowych i rosnącej liczby egzekucji. anon150385 7 lutego 2011

  Jak ktokolwiek mógłby przypisać kredyt hipoteczny, który nie należy do „nikogo, komuś innemu?, w Ameryce są teraz miliony takich osób, jakie są konsekwencje prawne dla kogoś, kto pomaga innej osobie w przeprowadzeniu takiego przeniesienia? wygląda na „rozszerzenie istniejącej oszukańczej transakcji. anon147297 28 stycznia 2011

  Jaki jest sens cesji kredytu hipotecznego, jeśli kule pożyczki pozostają takie same? anon131897 4 grudnia 2010

  Jeśli kredytobiorca przenosi swój kredyt hipoteczny na inną osobę, czy powoduje to zastosowanie klauzuli należnej w momencie sprzedaży w przypadku kredytu konwencjonalnego, FHA lub innego kredytu hipotecznego? Czy to oszustwo, jeśli nie jest nagrane w butach comfyshoes 30 lipca 2010 r

  Anon86260- Masz rację. Oszustwa hipoteczne to jedno z najszybciej rozwijających się przestępstw, które FBI bada obecnie.

  Chciałem tylko dodać, że strona o nazwie Mega Dox oferuje cesję formularza hipoteki.

  Musi zawierać należną kwotę, kwotę spłaty kredytu hipotecznego i termin spłaty, a także wszelkie zastawy lub naruszenia prawa na nieruchomości.