Co to jest drugi kredyt hipoteczny

Co to jest drugi kredyt hipoteczny
Category: Nowy Kredyt
16 października 2020

Wyjaśnienie drugiego kredytu hipotecznego

 • Dzielić
 • Kołek
 • E-mail

Ariel Skelley / Getty Images

Drugi kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu mieszkaniowego, który możesz otrzymać jako dodatek do kredytu, który już wykorzystałeś na zakup domu. Wymaga dodatkowej miesięcznej płatności i wykorzystuje Twój dom jako zabezpieczenie. Konsumenci często zaciągają drugi kredyt hipoteczny, aby zapłacić za remont domu, pokryć przedpłatę lub koszty zamknięcia, skonsolidować wysokoprocentowe zadłużenie na karcie kredytowej lub pokryć inne wydatki.

Od września 2020 r. Oprocentowanie kredytów hipotecznych jest na historycznie niskim poziomie, w wyniku czego nastąpił gwałtowny wzrost aktywności w zakresie kupowania i refinansowania domów. Niskie stopy procentowe mogą również sprawić, że wielu właścicieli domów i kupujących rozważa drugi kredyt hipoteczny, aby pomóc im osiągnąć swoje cele finansowe.

Co to jest drugi kredyt hipoteczny?

Kredyt hipoteczny, którego użyłeś do zakupu domu, to tak zwany kredyt hipoteczny pierwszego zastawu. Jest to główna pożyczka w Twoim domu, a jeśli jej nie spłacisz, pożyczkodawca z pierwszym zastawem będzie tym, który odsprzeda dom, aby zrekompensować straty. Wcześniejsze 

Z drugiej strony drugi kredyt hipoteczny to pożyczka, która ma podrzędną lub podrzędną pozycję w domu jako zabezpieczenie. Jeśli nie spłacisz zadłużenia, drugi pożyczkodawca odzyska pieniądze dopiero po tym, jak pierwszy pożyczkodawca otrzyma całą należną mu kwotę. Wcześniejsze 

Ponieważ pożyczkodawcy są bardziej narażeni na ryzyko, drugie kredyty hipoteczne mają często nieco wyższe stopy procentowe niż pierwsze kredyty hipoteczne. Wcześniejsze 

Rozważając drugą hipotekę, ważne jest, aby pamiętać, że zgodnie z omówieniem ma on również roszczenie do domu jako zabezpieczenie. Możesz go zdobyć przy zakupie domu lub później jako właściciel domu. Typowe rodzaje drugich kredytów hipotecznych obejmują:

 • Pożyczki pod zastaw domu : jest to pożyczka, która pozwala obecnym właścicielom domów na wykorzystanie kapitału własnego, który posiadają w domu. Otrzymasz ryczałtową płatność i będziesz mógł wykorzystać fundusze na ulepszenia domu lub inne wydatki, z którymi możesz się zmierzyć.
 • Linie kredytowe pod zastaw domu: Znane również jako HELOC, to kolejny sposób na wykorzystanie kapitału przez właścicieli domów. Główną różnicą jest to, że mają one postać linii kredytowej, a nie kwoty ryczałtowej, co oznacza, że ​​możesz pobierać środki w razie potrzeby przez określony czas (podobnie jak karta kredytowa).
 • Pożyczki piggyback : ubezpieczenie hipoteczne jest zwykle wymagane w przypadku zakupów domu z zaliczką poniżej 20%. W przypadku pożyczek typu piggyback kupujący mogą pożyczyć pieniądze na pokrycie części zadatku i całkowicie uniknąć ubezpieczenia kredytu hipotecznego.

W każdym przypadku drugi kredyt hipoteczny wiąże się z comiesięczną spłatą, podobnie jak w przypadku kredytu hipotecznego pod zastaw. Będziesz musiał dokonywać tych płatności co miesiąc, dopóki dług nie zostanie spłacony. Czasami HELOC wymagają tylko płatności odsetkowych, podczas gdy Ty nadal pobierasz pieniądze.

Istnieją również pożyczki, które mają pomóc kupującym w pokryciu przedpłaty lub kosztów zamknięcia. Wiele z nich działa jak drugie kredyty hipoteczne, chociaż niektóre nie pobierają odsetek lub nawet pozwalają na odroczone lub umorzone spłaty. Są one zazwyczaj dostępne za pośrednictwem państwowych agencji mieszkaniowych i są przeznaczone dla kupujących, którzy spełniają określone wymagania dotyczące dochodów.

Jak działa drugi kredyt hipoteczny?

Pożyczka pod zastaw domu jest jednym z najczęstszych rodzajów drugiego kredytu hipotecznego. W przypadku pożyczki pod zastaw domu kwota pieniędzy, którą możesz pożyczyć, zależy od tego, ile kapitału własnego masz w domu – lub od części wartości domu, którą faktycznie posiadasz.

Ogólnie rzecz biorąc, pożyczkodawcy pozwolą ci pożyczyć tylko około 85% wartości domu między obiema pożyczkami hipotecznymi. Jeśli więc Twój dom jest wart 250 000 USD i nadal jesteś winien 100 000 USD z tytułu tej pożyczki, możesz pożyczyć do 112 500 USD, korzystając z pożyczki pod zastaw domu.

W przypadku pożyczki pod zastaw domu możesz wybrać jeden z wielu okresów pożyczki, zwykle od pięciu do 30 lat. Pieniądze otrzymasz z góry w formie ryczałtu, a następnie spłacisz saldo – wraz z odsetkami – w trakcie wybranego okresu pożyczki.

Im dłuższy okres pożyczki, tym niższa miesięczna rata. Jednak przez cały okres trwania pożyczki zapłacisz więcej odsetek.

Ile kosztuje uzyskanie drugiego kredytu hipotecznego?

Koszty drugiego kredytu hipotecznego będą się różnić w zależności od kwoty pożyczki, pożyczkodawcy i rodzaju pożyczki, którą zaciągasz. Ogólnie jednak możesz spodziewać się, że pożyczkodawca będzie musiał pokryć szereg kosztów zamknięcia.

„W większości przypadków drugi kredyt hipoteczny – podobnie jak pierwszy kredyt hipoteczny – będzie wiązał się z kosztami zamknięcia” – powiedziała The Balance za pośrednictwem poczty elektronicznej Lauren Anastasio, certyfikowana planistka finansowa (CFP) w SoFi. „Możesz spodziewać się, że zapłacisz za wycenę, jakiś rodzaj wniosku lub opłatę za ubezpieczenie, opłaty za rejestrację itp. Jeśli pracujesz z innym pożyczkodawcą niż ten, który posiada twój pierwszy kredyt hipoteczny, możesz również spodziewać się dodatkowej opłaty pożyczkodawca pobierze opłatę za zajęcie drugiego zastawu. To jest jak dodatkowe ubezpieczenie dla pożyczkodawcy w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań, ponieważ pożyczkodawca, który posiada twój pierwszy kredyt hipoteczny, w zasadzie będzie miał pierwszeństwo przed odzyskaniem strat.

Do czego można wykorzystać drugi kredyt hipoteczny?

Drugie kredyty hipoteczne mogą być wykorzystywane do wielu celów, chociaż dokładne zastosowania zależą od rodzaju drugiego kredytu hipotecznego, który zaciągnąłeś. Na przykład pożyczka na pomoc w spłacie zadatku może być wykorzystana tylko na zaliczkę na dom.

„W większości przypadków ludzie biorą drugi kredyt hipoteczny, aby skonsolidować zadłużenie, dokonać remontu domu lub po prostu użyć go jako linii kredytowej na zakup” – powiedział The Balance za pośrednictwem poczty elektronicznej Michael Sema, założyciel Get A Rate.

Drugi kredyt hipoteczny, taki jak pożyczka pod zastaw domu, może pomóc w szybszej spłacie zadłużenia na karcie kredytowej o wyższym oprocentowaniu. Możesz uzyskać niższe oprocentowanie nowej pożyczki niż na karcie, co może pomóc Ci zaoszczędzić pieniądze na dłuższą metę.

Alternatywy dla drugiego kredytu hipotecznego

Drugie kredyty hipoteczne nie są jedynymi opcjami, jeśli potrzebujesz dodatkowego finansowania. Dla wielu właścicieli domów w tej chwili refinansowanie może być również dobrym wyborem.

„Regularne refinansowanie jest opcją” – powiedział Sema. „Jeśli ktoś chciał wziąć gotówkę, ale z jakiegoś powodu nie mógł kwalifikować się do drugiego kredytu hipotecznego, pożyczkobiorcy zazwyczaj zaciągali pierwszą hipotekę i dodawali ją do niej. Załóżmy na przykład, że istnieje pierwszy kredyt hipoteczny w wysokości 100 000 USD. Chcieli za sekundę 50 000 $ i nikt nie zgodził się na sekundę. Możemy być w stanie zatwierdzić 150 000 dolarów, ponieważ jest to pierwsza pozycja zastawu z niższym czynnikiem ryzyka. Wtedy mogliby dostać 50 000 dolarów w gotówce, ale teraz zaczęliby nowy kredyt hipoteczny ”.

Kluczowe wnioski

 • Drugie kredyty hipoteczne to dodatkowe kredyty hipoteczne, które są zaciągane obok kredytu już wykorzystanego na zakup domu.
 • Wykorzystują również dom jako zabezpieczenie, chociaż pożyczkodawcy drugiej pożyczki nie mają pierwszego prawa do nieruchomości, jeśli przestaniesz dokonywać płatności.
 • Za każdym razem, gdy zwiększasz swoje ogólne zadłużenie, stajesz się bardziej podatny na ryzyko finansowe. Rozważając drugi kredyt hipoteczny, pamiętaj, że w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań możesz stracić dom.
 • Drugie kredyty hipoteczne mają kilka form, w tym kredyty hipoteczne typu piggyback, pożyczki pod zastaw domu i linie kredytowe pod zastaw domu (HELOC).
 • Możesz użyć drugiego kredytu hipotecznego, aby zapłacić za remont domu, skonsolidować zadłużenie, wpłacić zaliczkę i nie tylko.