Co to jest refinansowanie kredytu hipotecznego, w prostym języku angielskim

Category: Dzięki Czemu
17 lutego 2021

Jak działa refinansowanie?

Refinansowanie polega na zapewnieniu właścicielowi domu nowego kredytu hipotecznego, który zastępuje dotychczasowy. Właściciel domu może dostosować szczegóły nowej pożyczki hipotecznej, w tym oprocentowanie nowej pożyczki, długość pożyczki w latach i pożyczoną kwotę. Refinansowanie może zmniejszyć miesięczną spłatę kredytu hipotecznego właściciela domu, uzyskać dostęp do gotówki na ulepszenia domu i anulować składki na ubezpieczenie kredytu hipotecznego, między innymi.

Co to jest refinansowanie kredytu hipotecznego?

Kredyt hipoteczny to kredyt przeznaczony na zakup nieruchomości. Są dostępne za pośrednictwem banków, spółdzielczych kas pożyczkowych i pożyczkodawców internetowych. Każdego roku udzielane są setki miliardów dolarów kredytów hipotecznych.

Ale kredyty hipoteczne nie są uniwersalne. Kredyty hipoteczne można dostosować.

Na przykład możesz wybrać liczbę lat spłaty kredytu (tj. Okres); możesz wybrać rodzaj stopy procentowej (tj. oprocentowanie stałe lub zmienne); i możesz nawet wybrać, ile zapłacisz w kosztach zamknięcia kredytu hipotecznego.

Jednak Twoje dzisiejsze potrzeby jako właściciela domu mogą różnić się od Twoich jutrzejszych. W przyszłości możesz nie lubić warunków kredytu hipotecznego, które stworzyłeś dla siebie.

Na szczęście istnieje możliwość zmiany warunków kredytu hipotecznego. Nazywa się to „refinansowaniem.

Refinansowanie domu oznacza zastąpienie obecnego kredytu hipotecznego nowym. Refinansowanie jest powszechne niezależnie od tego, czy obecne oprocentowanie kredytów hipotecznych rośnie, czy spada, i można je uzyskać w dowolnym wybranym banku.

Nie jesteś ograniczony do współpracy z obecnym pożyczkodawcą hipotecznym.

Niektóre z powodów refinansowania przez właścicieli domów obejmują chęć uzyskania niższej stopy kredytu hipotecznego; szybciej spłacić swój dom; lub do wykorzystania kapitału własnego na opłacenie kart kredytowych lub finansowanie remontu domu.

Refinansowanie zazwyczaj jest zamykane szybciej niż zakup kredytu hipotecznego i może wymagać znacznie mniej formalności.

3 rodzaje kredytów refinansowych

Kredyty refinansowe są dostępne w trzech odmianach – oprocentowanie i terminowe, cash-out i cash-in. Najlepszy rodzaj refinansowania będzie zależał od indywidualnych okoliczności.

Oprocentowanie kredytu hipotecznego refinansowego różni się w zależności od trzech typów.

Refinansowanie oprocentowane i terminoweW przypadku refinansowania oprocentowanego i terminowego jedynymi warunkami nowej pożyczki, które różnią się od pierwotnej, są albo stopa kredytu hipotecznego, okres kredytowania, albo oba te warunki.

Okres kredytowania to długość kredytu hipotecznego.

Na przykład w przypadku refinansowania oprocentowanego i terminowego właściciel domu może refinansować z 30-letniego kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu na 15-letni kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu; lub może refinansować z 30-letniego kredytu hipotecznego o stałej stopie oprocentowania 6% na nowy, 30-letni kredyt hipoteczny na 4,5%.

W przypadku refinansowania oprocentowanego i terminowego właściciel domu korzystający z refinansowania może odejść od zamknięcia z pewną ilością gotówki, ale nie więcej niż 2000 USD w gotówce.

Kredyty hipoteczne refinansujące „bez wypłaty pozwalają na dodanie kosztów zamknięcia do salda kredytu, dzięki czemu właściciel domu nie musi płacić z własnej kieszeni.

Większość refinansów to refinansowanie oprocentowane i terminowe, zwłaszcza w warunkach spadającego oprocentowania kredytów hipotecznych.

Refinansowanie typu cash-outW przypadku refinansowania typu cash-out hipoteka refinansowa może opcjonalnie posiadać niższą stopę procentową niż pierwotna pożyczka mieszkaniowa; lub krótszy okres kredytowania, na przykład przejście z 30-letniego kredytu hipotecznego na 15-letni.

Jednak cechą charakterystyczną kredytu hipotecznego typu cash-out jest wzrost pożyczanej kwoty.

W przypadku refinansowania typu cash-out saldo nowego kredytu hipotecznego przekracza pierwotne saldo kredytu hipotecznego o pięć procent lub więcej.

Ponieważ właściciele domów są winni bankowi tylko pierwotną kwotę, „dodatkowa kwota jest wypłacana w formie gotówki przy zamknięciu lub, w przypadku refinansowania konsolidacji zadłużenia, kierowana do wierzycieli, takich jak firmy wydające karty kredytowe i administratorzy kredytów studenckich.

Kredyty hipoteczne typu cash-out mogą być również wykorzystywane do konsolidacji pierwszej i drugiej hipoteki, gdy druga hipoteka nie została zaciągnięta w momencie zakupu.

Kredyty hipoteczne typu cash-out stanowią dla banku większe ryzyko niż kredyty refinansowe oparte na oprocentowaniu i terminach i jako takie podlegają bardziej rygorystycznym normom zatwierdzania.

Na przykład refinansowanie typu cash-out może być ograniczone do niższej wielkości pożyczki w porównaniu do refinansowania oprocentowanego i terminowego; lub może wymagać wyższej oceny kredytowej w momencie składania wniosku.

Większość kredytodawców hipotecznych ograniczy kwotę „wypłaty kredytu refinansowego do 250 000 USD.

Refinansowanie gotówkiKredyty hipoteczne refinansowane gotówką są przeciwieństwem refinansowania cash-out.

W przypadku refinansowania gotówkowego właściciel domu, który dokonuje refinansowania, zamyka gotówkę w celu spłaty salda kredytu i kwoty zadłużenia wobec banku.

Refinansowanie kredytu hipotecznego w gotówce może skutkować niższym oprocentowaniem kredytu hipotecznego, krótszym okresem kredytowania lub jednym i drugim.

Istnieje kilka powodów, dla których właściciele domów decydują się na refinansowanie kredytów hipotecznych.

Najczęstszy powód, dla którego warto dokonać refinansowania gotówkowego, aby uzyskać dostęp do niższych stóp procentowych kredytów hipotecznych, które są dostępne tylko przy niższych wartościach kredytu. Na przykład oprocentowanie kredytów hipotecznych refinansowych jest często niższe na poziomie 75% LTV w porównaniu z 80% LTV.

Innym częstym powodem refinansowania spieniężenia jest anulowanie płatności składki za ubezpieczenie kredytu hipotecznego (MIP). Kiedy spłacasz pożyczkę do 80% LTV lub niższej od zwykłej pożyczki, składki na ubezpieczenie kredytu hipotecznego nie są już należne.

Refinansowanie wymaga papierkowej roboty (ale nie tak dużo)

Dokonując refinansowania kredytu hipotecznego, ustanawiasz zupełnie nową pożyczkę na zupełnie nowych warunkach. Zazwyczaj poddaje to wnioskodawcę ubiegającego się o refinansowanie takim samym procesem zatwierdzania kredytu hipotecznego, jak w przypadku wnioskodawcy hipotecznego na zakup.

Innymi słowy, osoba ubiegająca się o refinansowanie jest oceniana w trzech konkretnych obszarach:

 1. Ocena kredytowa i historia płatności
 2. Historia dochodów i zatrudnieniaAktywa emerytalne i rezerwy gotówkowePonadto, podobnie jak zakup, refinansowany dom podlega wycenie domu w celu potwierdzenia jego aktualnej wartości rynkowej.

  Jednak pomimo podobieństw kredytobiorcy mogą zwykle oczekiwać, że przedstawią mniej dokumentacji dotyczącej kredytu refinansowego w porównaniu z zakupem.

  Nadal będziesz proszony o przedstawienie dowodu dochodu za pomocą W-2 i odcinków wypłaty; dowód aktywów za pomocą wyciągów bankowych; oraz dowód obywatelstwa lub statusu rezydenta w USA. Nie zostaniesz jednak poproszony o podanie informacji związanych z pierwotnym przeniesieniem mieszkania.

  Kredyty hipoteczne refinansowania są często gotowe do „zamknięcia w ciągu 30 dni lub mniej.

  Niektóre refinansowania nie wymagają weryfikacji

  Kredyty hipoteczne refinansowania zazwyczaj wymagają weryfikacji dochodów, aktywów i kredytu kredytobiorcy. Istnieją jednak programy refinansowania, w przypadku których weryfikacje można pominąć.

  Te programy nazywane są „usprawnionymi refinansowaniem. Nazywa się je usprawnionymi refinansowaniem, ponieważ ich wymagania ubezpieczeniowe są znacznie uproszczone i zaprojektowane tak, aby były szybkie.

  Dzięki uproszczonemu refinansowaniu kredytodawcy hipoteczni rezygnują z dużej części swojego „typowego procesu zatwierdzania kredytu refinansowego. Często rezygnuje się z wyceny w domu, weryfikacji dochodów i oceny zdolności kredytowej.

  Niektóre typowe rodzaje usprawnionych refinansowania to:

  Różni pożyczkodawcy mogą wdrażać różne nakładki dla każdego z usprawnionych programów, ale programy można podsumować w następujący sposób.

  FHA usprawnia refinansowanieFHA Streamline Refinance jest dostępna dla właścicieli domów z istniejącym kredytem hipotecznym FHA. Program FHA Streamline Refinance zrzeka się wszelkich weryfikacji, a oprocentowanie kredytów hipotecznych refinansowania jest tak niskie, jak w przypadku pożyczki zabezpieczonej FHA z weryfikacją standardową.

  FHA Streamline Refinance wymaga od właścicieli domów refinansowania, aby zaoszczędzić pięć lub więcej procent na spłacie kredytu hipotecznego; oraz, aby pokazać historię terminowych płatności pożyczkodawcy.

  Kredyty hipoteczne typu cash-out refinansujące nie są dozwolone za pośrednictwem programu FHA Streamline Refinance.

  VA usprawnia refinansowanieVA Streamline Refinance jest dostępna dla właścicieli domów z istniejącym kredytem hipotecznym zabezpieczonym przez VA.

  Oficjalnie znana jako pożyczka refinansująca z obniżeniem stopy procentowej VA (IRRRL), VA Streamline Refinance zrzeka się również weryfikacji dochodów, aktywów i zdolności kredytowej.

  Refinansowanie Właściciele domów VA są zobowiązani do wykazania, że ​​kredyt refinansowy przyniesie oszczędności w ratach miesięcznych, z wyjątkiem właścicieli domów przechodzących na krótszy okres kredytowania, na przykład z 30-letniego kredytu hipotecznego na 15-letni kredyt hipoteczny; lub z ARM na pożyczkę o stałym oprocentowaniu.

  Właściciele domów nie mogą otrzymać wypłaty w ramach VA Streamline Refinance.

  FMERR i HLROWprowadzono nowe programy o wysokiej wartości pożyczki i pierwsi właściciele domów, którzy z nich korzystali, zaczęli to robić w styczniu 2019 r.

  Freddie Mac Enhanced Relief Refinance (FMERR) pozwala właścicielom domów z mniej niż 3% kapitału na refinansowanie, jeśli ich pożyczka jest własnością Freddie Mac. Zgodnie z tradycyjnymi zasadami dotyczącymi pożyczek, potrzebujesz więcej niż 3% kapitału na refi. Ale ten program pozwala właścicielom domów z niewielkim kapitałem – lub nawet bez kapitału – skorzystać z dzisiejszych niskich stawek.

  Opcja High LTV Refinance Option Fannie Mae jest podobna do programu Freddie Mac. Właściciele domów z niewielkim lub ujemnym kapitałem mogą refinansować po dzisiejszych niskich stawkach.

  Obie opcje wiążą się z możliwością ograniczonej dokumentacji, takiej jak zwolnienie z wyceny lub weryfikacja ograniczonych dochodów.

  USDA usprawnia program refinansowaniaProgram refinansowania USDA Streamline jest dostępny dla właścicieli domów posiadających istniejące pożyczki mieszkaniowe USDA. Pożyczki USDA to pożyczki dla właścicieli domów na obszarach wiejskich lub podmiejskich, które pozwalają na finansowanie do 100%.

  Program refinansowania USDA Streamline nie weryfikuje dochodów, aktywów ani kredytu; a właściciele domów korzystający z programu do refinansowania są ograniczeni do 30-letnich kredytów hipotecznych o stałym oprocentowaniu i 15-letnich kredytów. ARM nie są dozwolone.

  Kredyty hipoteczne typu cash-out refinansujące nie są dozwolone za pośrednictwem USDA Streamline Refinance.

  Sprawdzam dzisiejsze oprocentowanie kredytów hipotecznych

  Istnieje wiele sposobów refinansowania domu, a miliony właścicieli domów w USA mogą potencjalnie skorzystać z niższych stawek i płatności.

  Najlepszym sposobem na znalezienie niskiego kursu jest robienie zakupów u 3-4 różnych pożyczkodawców i porównywanie ofert.