Co to jest wybaczenie pożyczki na cele publiczne?

17 lutego 2021

W tym artykule:

 • Jak działa wybaczanie pożyczki na usługi publiczne?
 • Kto kwalifikuje się do wybaczenia pożyczki na usługi publiczne?Jak ubiegać się o wybaczenie pożyczki na usługi publiczneCo zrobić, jeśli odmówiono Ci wybaczenia pożyczki na cele publicznePożyczki studenckie i Twój kredytWybór kariery w służbie publicznej daje wiele korzyści, w tym pewność zatrudnienia, poczucie dumy i świadomość, że Twoja praca ma znaczenie dla innych. Praca w służbie publicznej może również pozwolić na umorzenie części kredytów studenckich w ramach programu Public Service Loan Forgiveness (PSLF).

  Ten program federalny umarza pozostałe saldo z federalnych pożyczek studenckich pożyczkobiorcy, jeśli spełniają one określone kryteria. Ustalenie, czy się kwalifikujesz, jest nieco skomplikowane, ale jeśli się zakwalifikujesz, nagrody są warte wysiłku. Oto, jak sprawdzić, czy się kwalifikujesz i co musisz zrobić, aby złożyć wniosek.

  Jak działa wybaczanie pożyczki na usługi publiczne?

  Program PSLF ma na celu zmniejszenie zadłużenia absolwentów szkół wyższych, którzy podejmują prace w sektorze publicznym, takie jak nauczanie lub praca socjalna, za które zazwyczaj płacą mniej niż podobne prace w sektorze prywatnym. Program został stworzony przez Kongres w 2007 roku, aby zachęcić więcej studentów do podjęcia kariery w służbie publicznej.

  Zanim jednak będziesz zbyt podekscytowany perspektywą umorzenia całego swojego zadłużenia studenckiego, ważne jest, aby wiedzieć, że PSLF nie daruje całej Twojej pożyczki studenckiej. Umarza wszelkie saldo pozostające na federalnych pożyczkach bezpośrednich po dokonaniu 120 kwalifikujących się miesięcznych płatności w ramach kwalifikującego się planu spłaty podczas pracy w pełnym wymiarze godzin dla kwalifikującego się pracodawcy. (Jak widać, istnieje wiele wymagań, które należy spełnić). Jednak od czerwca 2020 r. Średnia kwota pożyczki umorzona w ramach programu wynosiła 61 592 USD – nie jest to do końca drobna kieszonkowa. Jeśli masz federalną pożyczkę studencką, warto dowiedzieć się więcej o tym, jak działa PSLF.

  Kto kwalifikuje się do wybaczenia pożyczki na usługi publiczne?

  Aby kwalifikować się do umorzenia pożyczki z tytułu świadczenia usług publicznych, musisz spełniać następujące kryteria:

  Musisz mieć odpowiedni rodzaj pożyczkiTylko pożyczki udzielone w ramach Federalnego Programu Pożyczek Bezpośrednich kwalifikują się do PSLF. Pożyczki od prywatnych pożyczkodawców, program federalnych pożyczek na edukację rodzinną (FFEL) i federalny program pożyczek Perkins nie kwalifikują się, chyba że zostaną skonsolidowane w bezpośrednią pożyczkę konsolidacyjną.

  Musisz pracować w pełnym wymiarze godzin u pracodawcy, który kwalifikuje Cię do PSLFPraca w pełnym wymiarze czasu pracy oznacza, że ​​spełniasz definicję pracodawcy dotyczącą zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin lub pracujesz średnio co najmniej 30 godzin tygodniowo. Posiadanie wielu kwalifikujących się prac w niepełnym wymiarze godzin może być liczone jako zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy, o ile całkowita średnia przepracowanych godzin sumuje się do 30 lub więcej godzin tygodniowo.

  Pracodawcy, którzy kwalifikują się do PSLF, to federalne, stanowe, lokalne lub plemienne organizacje rządowe USA na dowolnym szczeblu. To zawiera:

  • Wojsko
  • Szkoły publiczne, uczelnie i uniwersytetyPodmioty takie jak władze transportu publicznego, wodociągowe lub mieszkaniowePubliczne agencje pomocy dziecku i rodzinieBycie pełnoetatowym wolontariuszem AmeriCorps lub Peace Corps jest również uważane za kwalifikujące się zatrudnienie w PSLF.

   Tytuł, który posiadasz, nie ma znaczenia; kluczem jest po prostu to, czy jesteś zatrudniony przez kwalifikującego się pracodawcę. Na przykład, jeśli pracujesz w pełnym wymiarze godzin w szkole publicznej, nie musisz być nauczycielem, aby kwalifikować się do PSLF; kwalifikujesz się niezależnie od zajmowanego stanowiska.

   Pracownicy organizacji non-profit, którzy są zwolnieni z podatku zgodnie z sekcją 501 (c) (3) kodeksu IRS, również kwalifikują się do PSLF. Podobnie robią pracownicy niektórych organizacji non-profit, które nie są zwolnione z podatku na mocy sekcji 501 (c) (3), ale świadczą kwalifikujące się usługi. Usługi te obejmują zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo publiczne, egzekwowanie prawa, zdrowie publiczne, prawo dotyczące interesu publicznego, wczesną edukację, biblioteki publiczne, biblioteki szkolne lub usługi szkolne oraz usługi publiczne dla osób starszych i niepełnosprawnych.

   Pracownicy organizacji nastawionych na zysk nie kwalifikują się do PSLF. Podobnie jak ci, którzy pracują dla związków zawodowych, partyjnych organizacji politycznych lub jako kontrahenci rządowi – musisz pracować bezpośrednio, aby rząd był uprawniony.

   Przechowuj jak najwięcej dokumentów dotyczących Twojej pracy dla kwalifikującego się pracodawcy, w tym formularze W-2, dokumenty wynajmu i odcinki wypłat. Kiedy ubiegasz się o PSLF, będziesz musiał wypełnić formularz zaświadczenia o zatrudnieniu i ewentualnie przesłać dodatkowe dokumenty, aby udowodnić, że byłeś zatrudniony w pełnym wymiarze godzin u kwalifikującego się pracodawcy, więc im więcej masz dokumentów, tym lepiej.

   Jeśli planujesz w końcu ubiegać się o PSLF, dobrym pomysłem jest składanie corocznego formularza pożyczki z tytułu świadczenia usług publicznych: formularza zaświadczenia o zatrudnieniu (ECF). Powinieneś to zrobić przynajmniej za każdym razem, gdy zmieniasz pracodawcę. Pozwoli to zaoszczędzić czas, gdy ostatecznie złożysz wniosek o PSLF. Za każdym razem, gdy prześlesz ECF, otrzymasz powiadomienie o liczbie dokonanych kwalifikujących się płatności, więc coroczne wypełnianie formularza jest dobrym sposobem, aby upewnić się, że jesteś na dobrej drodze do osiągnięcia celu 120 płatności.

   Musisz spłacać 10 lat terminowych spłat kredytu studenckiego w ramach kwalifikującego się planu spłaty 10 lat płatności : Musisz zrobić 120 na czas płatności od ponad 10 lat, zanim będą uprawnieni do otrzymywania PSLF. Nie ma sposobu, aby przyspieszyć ten proces; nie możesz tego przyspieszyć dokonując dodatkowych wpłat lub większych wpłat. Płatności dokonane w trakcie nauki w szkole, w trakcie sześciomiesięcznego okresu karencji po opuszczeniu szkoły lub podczas odroczenia kredytu lub zwłoki nie liczą się. (Możesz poprosić osobę obsługującą pożyczkę o zrzeczenie się odroczenia lub zwłoki, jeśli chcesz dokonać płatności, które się kwalifikują).

   120 płatności nie musi być dokonywanych kolejno, ale tylko płatności dokonywane w czasie, gdy jesteś zatrudniony na pełny etat przez uprawnionego pracodawcę, wliczają się do całości. Przypuśćmy, że pracujesz jako nauczyciel w szkole publicznej przez trzy lata, a następnie podejmujesz pracę w szkole prywatnej. Spłaty pożyczki studenckiej dokonane podczas pracy w szkole prywatnej nie będą wliczane do 120 wymaganych płatności; jednak nie stracisz kredytu za płatności dokonane podczas nauczania w szkole publicznej. Pamiętaj tylko, że jeśli odejdziesz od wykwalifikowanych do niekwalifikowanych pracodawców, zakwalifikowanie się do PSLF zajmie ponad 10 lat i, w zależności od kwoty pożyczki, możesz nie mieć żadnego salda do wybaczenia do czasu dokonałeś 120 kwalifikowanych płatności.

   Wolontariusze Peace Corps i AmeriCorps, a także ci, których pożyczki są spłacane przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, mogą być w stanie dokonać jednej ryczałtowej wypłaty, która może obejmować aż 12 kwalifikujących się płatności.

   Jeśli skonsolidujesz swoje pożyczki, wszelkie wcześniejsze spłaty pożyczek nie będą wliczane do 120 płatności. Liczą się tylko kwalifikujące się płatności dokonane w ramach nowej bezpośredniej pożyczki konsolidacyjnej.

   Płatności terminowe : aby płatności się liczyły, muszą zostać dokonane nie później niż 15 dni po terminie płatności . Jeśli Twoja pożyczka jest niespłacona, możesz dokonać płatności w celu jej naprawy, ale płatności te nie będą kwalifikować się do PSLF.

   Kwalifikujące się plany spłaty : Nie kwalifikujesz się do PSLF, jeśli korzystasz ze standardowego planu spłaty dla bezpośrednich pożyczek konsolidacyjnych, planu stopniowej spłaty, rozszerzonego planu spłaty lub alternatywnego planu spłaty. Aby się zakwalifikować, musisz skorzystać z jednego z planów spłaty uzależnionych od dochodów (IDR). Plany te opierają miesięczną kwotę płatności na Twoim dochodzie.

   Płatności dokonane w ramach 10-letniego standardowego planu spłaty liczą się do 120 płatności, ale aby otrzymać umorzenie pożyczki, musisz przejść z planu standardowego na plan IDR. Czemu? Zgodnie z 10-letnim standardowym planem spłaty, Twoja pożyczka zostanie w pełni spłacona na koniec 10 lat, więc nie pozostanie żadne saldo pożyczki do wybaczenia.

   Jak ubiegać się o wybaczenie pożyczki na usługi publiczne

   Po spełnieniu wszystkich kryteriów wymienionych powyżej możesz ubiegać się o umorzenie pożyczki z tytułu świadczenia usług publicznych. Musisz wypełnić i złożyć formularz o wybaczeniu pożyczki na usługi publiczne: wniosek o wybaczenie. Twój pracodawca musi wypełnić część wniosku o zaświadczenie o zatrudnieniu. Jeśli miałeś wielu kwalifikujących się pracodawców w ciągu 10 lat i nie składałeś corocznie formularzy zaświadczenia o zatrudnieniu, w tym momencie musisz przesłać formularz dla każdego pracodawcy.

   Wyślij pocztą lub faksem wniosek i formularze zaświadczenia o zatrudnieniu do FedLoan Servicing, federalnego podmiotu obsługującego pożyczki dla programu PSLF. Jeśli FedLoan Service jest już Twoją firmą obsługującą pożyczki, możesz złożyć wniosek i przesłać dokumenty na ich stronie internetowej.

   Gdy serwis FedLoan będzie miał wszystkie dokumenty potrzebne do przetworzenia wniosku, powiadomi Cię o tym. Nie musisz dalej spłacać pożyczki podczas rozpatrywania wniosku o umorzenie pożyczki, chociaż możesz to zrobić, jeśli chcesz. Po zatwierdzeniu wniosku pozostałe saldo kwalifikujących się pożyczek bezpośrednich – w tym wszystkie zaległe odsetki i kapitał – zostanie umorzone, a Ty otrzymasz zwrot wszelkich dodatkowych płatności, które dokonałeś.

   Jedna ważna uwaga: musisz pracować dla kwalifikującego się pracodawcy, kiedy składasz wniosek o PSLFikiedy darujesz saldo pożyczki. Jeśli rozważasz zmianę pracy na niekwalifikującego się pracodawcę, nie rób tego, dopóki nie masz pewności, że proces umorzenia pożyczki został zakończony.

   Co zrobić, jeśli odmówiono Ci wybaczenia pożyczki na cele publiczne

   Jeśli obsługa FedLoan stwierdzi, że nie kwalifikujesz się do umorzenia pożyczki, otrzymasz powiadomienie wyjaśniające, dlaczego Twój wniosek został odrzucony, i będziesz musiał wznowić spłatę pożyczki. Od czerwca 2020 r. Ponad połowa kandydatów do programu została odrzucona, ponieważ nie dokonali 120 kwalifikujących się płatności. Jeśli taka jest Twoja sytuacja, możesz kwalifikować się do tymczasowego umorzenia pożyczki, podczas gdy kontynuujesz dokonywanie kwalifikowanych płatności, aby osiągnąć znak 120.

   Jeśli Twoja aplikacja PSLF zostanie odrzucona, istnieje kilka alternatyw:

   Znajdź odpowiednią metodę spłaty. Obniżenie miesięcznych płatności może zmniejszyć uciążliwość pożyczek studenckich z Twojego budżetu. Rząd federalny oferuje cztery plany spłaty uzależnione od dochodów, które mogą zmniejszyć Twoje miesięczne płatności do zaledwie 10% Twojego dochodu uznaniowego. Chociaż wydłużenie okresu pożyczki do 20 lub 25 lat oznacza, że ​​będziesz płacić więcej odsetek przez cały okres spłaty pożyczki, możesz skorzystać z tej opcji, jeśli masz trudności z dokonaniem płatności. Skonsultuj się ze swoim podmiotem obsługującym pożyczki, aby sprawdzić, czy kwalifikujesz się do spłaty w oparciu o dochody (IBR), Pay As You Earn (PAYE), Revised Pay As You Earn (REPAYE) lub Income-Contingent Spłata (ICR) i określić, który plan będzie działał najlepiej dla Was.

   Zbadaj inne programy umorzenia kredytów studenckich. Każdy z czterech powyższych planów spłaty uzależnionych od dochodów oferuje umorzenie pożyczki po 20–25 latach. W przeciwieństwie do PSLF, umorzona kwota będzie traktowana jako dochód w roku, w którym została umorzona i zostanie opodatkowana.

   Rozważ refinansowanie swoich pożyczek. Refinansowanie federalnych pożyczek studenckich przy niższej stopie procentowej może zmniejszyć zarówno miesięczne płatności, jak i całkowite odsetki, które zapłacisz. Refinansowanie odbywa się za pośrednictwem prywatnego pożyczkodawcy, który spłaca pożyczki studenckie i udziela ci nowej pożyczki na tę kwotę. Możesz refinansować jedną pożyczkę lub skonsolidować wiele pożyczek w jedną i ułatwić śledzenie swoich płatności. Pamiętaj, że refinansując pożyczkę federalną u prywatnego pożyczkodawcy, utracisz dostęp do federalnych zabezpieczeń pożyczki, takich jak odroczenie, umorzenie pożyczki i plany spłaty uzależnione od dochodów.

   Na ogół będziesz potrzebować FICO ® Score ☉ na poziomie 670 lub wyższym, niskiego wskaźnika zadłużenia do dochodów oraz stałego dochodu, aby refinansować pożyczki studenckie. Zanim złożysz wniosek o pożyczkę, zdobądź kopię raportu kredytowego i sprawdź swoją zdolność kredytową, aby zobaczyć, na czym stoisz. Jeśli Twój wynik nie jest taki, jak chcesz, poprawienie go przed złożeniem wniosku o pożyczkę może poprawić Twoje szanse na zakwalifikowanie się.

   Przyjrzyj się konsolidacji kredytów. Jeśli masz kilka federalnych pożyczek studenckich, konsolidacja pożyczek może przynieść korzyści. Konsolidacja łączy kilka federalnych pożyczek studenckich w jedną federalną pożyczkę studencką z jedną miesięczną płatnością. Nie spowoduje to obniżenia stopy procentowej – Twoja nowa pożyczka będzie miała stałą stopę procentową będącą średnią ważoną stóp poprzednich pożyczek, zaokrągloną w górę do następnej jednej ósmej 1%. Ponadto wszelkie zaległe odsetki zostaną dodane do salda, więc od większej kwoty pożyczki zostaną naliczone odsetki. Niektóre plany spłaty uzależnione od dochodów wymagają konsolidacji pożyczek. Możesz również skonsolidować pożyczki, aby uprościć płatności i uniknąć niedotrzymywania terminów płatności.

   Pożyczki studenckie i Twój kredyt

   Bez względu na rodzaj planu spłaty, staraj się zawsze spłacać kredyt studencki na czas; pomaga to w budowaniu zdolności kredytowej. Jeśli jednak spełniasz określone kryteria, spłata pożyczki studenckiej ma dodatkową zaletę pomagającą zakwalifikować się do wybaczenia pożyczki z tytułu świadczenia usług publicznych. Nawet jeśli Twój wniosek o PSLF zostanie odrzucony, opcje, takie jak dostosowanie planu spłaty, refinansowanie pożyczek lub konsolidacja pożyczek, mogą ułatwić utrzymywanie aktualnych płatności pożyczki – kluczowy czynnik w utrzymaniu dobrej zdolności kredytowej.