CZYNNIKI I WARUNKI DOTYCZĄCE KREDYTÓW SAMOCHODOWYCH PODPISY

Category: Kredyt Samochodowy
17 lutego 2021

Gdyby zapytano mnie, od czego zaczynała się większość rozmów, które przeprowadziłem z konsumentami w AutoCreditFinancial, jedna fraza zaczyna się prawie każda rozmowa kredytowa… Czy możesz wyrazić zgodę na pożyczkę samochodową za pomocą (wypełnij prawie wszystkie puste pola i zapytano). Chociaż każda okoliczność jest sama w sobie wyjątkowa, najlepszym sposobem, w jaki mogę sobie z tym poradzić, jest przyjrzenie się podstawowym kwalifikacjom do dodatkowej analizy, którą instytucje finansowe nakładają na kwestionowany wniosek o pożyczkę samochodową.

W naszej sieci AutoCreditFinancial.ca mamy powiązania z kanadyjskimi bankami biegłymi, regionalnymi i prowincjonalnymi spółdzielniami pożyczkowymi, firmami finansowymi, kupuj tutaj, płacą tutaj dealerzy i prywatni pożyczkodawcy.

Oto podsumowanie głównych warunków i czynników branych pod uwagę przez ubezpieczycieli podczas ubiegania się o kredyt samochodowy:

OCENA KREDYTOWA (FICO LUB BEACON Z EQUIFAX LUB TRANSUNION)

Twoja ocena kredytowa pojawia się na górze komputera pożyczkodawcy, kiedy wyciągają biuro kredytowe i zwykle daje pierwsze wrażenie człowiekowi po drugiej stronie, czego może się spodziewać, gdy na to spojrzy. Twoja ocena kredytowa jest jak wynik w kręgle, a nie wynik golfa. Im wyższa liczba, tym lepiej. Liczba na karcie kredytowej nie gwarantuje zatwierdzenia, jednak wynik poniżej progu kredytodawcy może spowodować odrzucenie wniosku. Dlatego ważne jest, aby profesjonalista, taki jak AutoCreditFinancial.ca, skierował wniosek do pożyczkodawcy, który obejrzy tę liczbę, jeśli wystąpiły lub są obecne problemy z utrzymaniem jej poniżej progu Beacon Score From Equifax.

DOCHODY I WSKAŹNIKI DOCHODÓW

Wielu pożyczkodawców przedstawia minimalne wymagania dotyczące dochodu i ponownie ten próg musi zostać osiągnięty, aby wniosek został rozpatrzony. Jednak pożyczkodawca szuka możliwości uzyskania kredytu samochodowego i pieniędzy na jego spłatę. Chcą odpowiedzieć, gdzie wrócą pieniądze, aby spłacić pożyczkę i podjąć ryzyko. Minimalne stawki pożyczkodawców zaczynają się od 1250 USD, a większość z nich wynosi około 1700 USD. Jednak regionalne wytyczne dotyczące dochodów są wspólne dla banków, ponieważ niektóre części Kanady mają wyższe koszty utrzymania.

CAŁKOWITY WSKAŹNIK OBSŁUGI DŁUGU (TDSR)

Aby obliczyć TDSR, weź wszystkie swoje miesięczne zobowiązania kredytowe, w tym opłatę za samochód, o którą się ubiegasz, i podziel je przez dochód brutto (przed opodatkowaniem). wahają się, a niektóre robią wyjątek do 67% lub dwóch trzecich dochodu brutto.

WSPÓŁCZYNNIK PŁATNOŚCI DO DOCHODU (PTI)

To ważny wskaźnik dla większości pożyczkodawców. Kredytodawcy oferujący 100% aprobaty zwykle najbardziej polegają na tym współczynniku, ponieważ płatności za samochód mają zwykle najwyższy priorytet w stosunku do innych zobowiązań kredytowych, gdy samochód dowozi Cię do iz miejsca pracy. Docelowo na płatność nie więcej niż 15% dochodu, podczas gdy większość pożyczkodawców stara się ograniczyć górną granicę do 20%.

STABILNOŚĆ I CHARAKTER

Większość pożyczkodawców chce zobaczyć, jak długo jesteś w miejscu zamieszkania i pracy, aby określić, jak stabilna będzie Twoja aplikacja. Jeśli często przenosisz prowincje, może się okazać, że regionalni pożyczkodawcy mogą nie chcieć rozpatrywać Twojego wniosku, ponieważ ich zabezpieczenie może nie być dostępne, jeśli nie zapłacisz. Świadomość, że jesteś w pracy przez 10 lat, poprawia twoją aplikację pod względem spójności dochodów z pracy. Kredytodawcy mogą również oczekiwać, że przeszedłeś okres próbny (3 miesiące w Ontario, 6 miesięcy w Albercie), podczas gdy niektórzy wymagają jedynie oferty pracy jako podstawowego wymogu.

KREDYT DO WARTOŚCI AKTYWÓW (LTAV)

Zwykle tylko pożyczkodawcy i dealerzy mogą dokładnie obliczyć rzeczywistą wartość pożyczki do aktywów dla wartości zakupu. Niektórzy pożyczkodawcy używają wykresu rezerwacji opartego na roku i kilometrach, podczas gdy inni używają formuły rzeczywistej kanadyjskiej czarnej księgi z korektą KM. Niezależnie od liczby używanej w obliczeniach, pożyczkodawcy lubią pożyczać tylko procent od hurtowej wartości Pojazdu. Otrzymujesz tę liczbę, dzieląc cenę sprzedaży i hurtową czarną wartość księgową pojazdu. Docelowe jest 120% ceny hurtowej lub poniżej, podczas gdy niektóre rozciągają się nawet do 150%. W przypadku „Gwarantowanego 100% zatwierdzonego finansowania dla pojazdów współczynnik może wynosić poniżej 100%, aby zapewnić pożyczkodawcy możliwość uzyskania pełnej wartości aktywów w przypadku konieczności odzyskania zabezpieczenia pojazdu. Większość pozwoli na wyższą kwotę LTAV, jeśli zdecydujesz się zawrzeć umowę o świadczenie usług,rozszerzona gwarancja lub gwarantowana ochrona majątku (ubezpieczenie GAP).

ZALICZKA

Wiele osób pyta, jaka jest minimalna wpłata zadatku. Podczas gdy niektórzy pożyczkodawcy proszą klienta o określony poziom zaangażowania, najczęstszą potrzebą wpłaty zaliczki jest zmiana wskaźnika dochodu lub wskaźnika LTAV na korzystny rating.

OBSZARY NIEPRZEZNACZONE DLA WIĘKSZOŚCI (ALE NIE WSZYSTKICH) Pożyczkodawców

To najczęstszy telefon, jaki otrzymuję. Scenariusz, w którym komuś natychmiast odmówiono kredytu i stracił dom. Nazywa się to spadkami systemowymi najczęściej, ponieważ komputer może odczytać, że subemitent zobaczy coś, co jest automatycznym odrzuceniem. Są one różne dla każdego kredytodawcy. Poniżej wymieniłem kilka. To nie są odrzucenia dla wszystkich pożyczkodawców, są to odrzucenia systemowe dla niektórych pożyczkodawców:

  • Obecnie w doradztwie kredytowym (lub mniej niż 6 płatności w)
  • Orzeczenia rządowe lub w sprawach drobnych roszczeńDouble / Double (nie kawa) odnosi się do wielokrotnych bankructw lub spadkówZaległe alimenty na dziecko (odpowiedzialność rodzinna w OntarioNiedokończone bankructwoWiększość dealerów samochodowych, menedżerów finansowych i instytucji pożyczkowych zdecydowanie zbyt łatwo odrzuca te aplikacje. AutoCreditFinancial.ca wykorzystał wiele z tych samych scenariuszy i przekształcił je w zatwierdzenia. Dlatego podejście, które koncentruje się na indywidualnych mocnych stronach kandydata, jest filozofią, której używamy, aby uzyskać najwyższy współczynnik zatwierdzony w Kanadzie.

    TUTAJ MIAŁ POWIEDZIEĆ ZADOWOLONY KLIENT

    „Niedawno ukończyłem Ryerson University, a po otrzymaniu nowej pracy byłem podekscytowany wejściem do świata pracy. Myśląc, że to właściwy moment na zakup samochodu, poszedłem do salonu, próbując kupić nowy pojazd. Dopiero wtedy zostałem poinformowany, że ze względu na moją ograniczoną historię kredytową nie mogę dostać od nich pożyczki, niezależnie od zapłaconych odsetek. Rozczarowany musiałem codziennie rano jechać autobusem do pracy, co bardzo utrudniało mi dzień. Odetchnąłem z ulgą, kiedy otrzymałem wiadomość z AutoCreditFinancial, że teraz mogę mieć samochód, którego potrzebuję!

    Z poważaniem – Rod M

    Sprawdź, jak łatwo jest teraz zrozumieć wniosek kredytowy i ZŁÓŻ TERAZ . Masz duże szanse na zatwierdzenie w ciągu zaledwie 2 godzin.