Handel w niedziele - piętnasty kwietnia z zakazem handlu

15 04 zakupów nie zrobimy. Kolejna niedziela z zakazem handlu

W niedzielę, 15 04, zakupów nie zrobimy. Duża liczba sklepów będzie zamkniętych. Wówczas kolejny dzień z zakazem handlu. Najbliższe niedzielne oferty będą możliwe dopiero 29 kwietnia. W 2018 r. Polacy będą mogli uczynić zakupy jeszcze w 19 niedziel.

To efekt ustawy ograniczającej handel w niedziele, która obowiązuje od 1 marca 2018 roku. Przypadki łamania tych ograniczeń możemy będzie zgłaszać telefonicznie do odwiedzenia okręgowych oddziałów Państwowej Inspekcji Pracy.

PIP kontroluje i nakłada kary

Łącznie jedenaście i 18 marca kontrolerzy PIP skontrolowali ponad dwunastu tys. placówek handlowych. sześcdziesięciu proc. z nich było zamkniętych. Ponad 5 tys. otwartych placówek handlowych pozostało poddanych kontroli. Kontrolerzy pracy ustalili, że 147 z nich zostało otwartych wbrew ustawie o zredukowaniu handlu w niedziele i stanowi to 2, dziewięć proc. skontrolowanych placówek. 11 marca odsetek ten wynosił 3, 7 proc., natomiast 18 marca - dwóch, 4 proc.

W związku ze złamaniem zakazu handlu inspektorzy PIP nałożyli 11 i 18 marca 54 mandaty karne, skierowali do sądu 38 wniosków o ukaranie, a w 55 przypadkach sprzedawcy pozostali pouczeni.

Kiedy po zakupy w niedzielę?

W 2018 r. Polacy są mogli zrobić zakupy jeszcze w 19 niedziel. W ostatnią niedzielę kwietnia a mianowicie 29.

W maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku i listopadzie Polacy będą mogli udać się na zakupy w pierwsze i ostatnie niedziele tych miesięcy - 6 jak i również 27 maja, 3 i 24 czerwca, 1 i 29 lipca, 5 jak i również 26 sierpnia, 2 jak i również 30 września, 7 i 28 października oraz czterech i 25 listopada.

W grudniu zakaz handlu będzie obowiązywał tylko w jedną niedzielę - dziewięć grudnia. W pozostałe możesz zrobić zakupy.

Od 1 stycznia 2019 roku przepisy ustawy ograniczającej handel w niedziele pozostaną zaostrzone - handel stanie się dozwolony tylko w jedną niedzielę w miesiącu - ostatnią. Polacy zrobią dlatego zakupy tylko w piętnasty niedziel.

Od jednej stycznia 2020 roku zredukowanie handlu będzie jeszcze lepsze - będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele z wyjątkiem siedmiu po roku. Od 2020 roku wolne od gospodarki będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.

Ponadto - jak zapisano w ustawie - przy Wigilię Bożego Narodzenia a także w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy do godz. 14.

Kto zwolniony jest spośród zakazu?

Ustawa przewiduje indeks 32 wyłączeń. Zakaz nie zaakceptować będzie obowiązywał:

 • w piekarniach,
 • cukierniach,
 • lodziarniach,
 • na stacjach paliw płynnych,
 • w kwiaciarniach, w handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
 • w zakładach pogrzebowych,
 • w sklepach z pamiątkami,
 • w sklepach wraz z prasą,
 • biletami komunikacji miejskiej,
 • wyrobami tytoniowymi,
 • kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
 • placówkach pocztowych.

Aby pod szyldem np. kwiaciarni nie sprzedawać innych artykułów niż wynika to wraz z nazwy placówki, ustawa precyzuje, że handel w niedziele w kwiaciarniach będzie zgodny z prawem, ale tylko wówczas, kiedy przeważająca działalność będzie zawierzyć na handlu kwiatami; w piekarniach, cukierniach oraz lodziarniach - na sprzedaży produktów piekarniczych i cukierniczych.

Z zakazu wyłączono także placówki handlowe w zakładach hotelarskich oraz prowadzące działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku oraz placówki organizowane wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych.

W niedziele dokonamy także zakupy w placówkach handlowych na dworcach, przy portach i przystaniach morskich, w portach lotniczych, przy strefach wolnocłowych, w środkach komunikacji miejskiej, autobusowej, kolejowej, rzecznej, morskiej i lotniczej, oraz na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych budowlach morskich.

Spod zakazu wyłączono także sprzedaż ryb zarówno "z burty" oraz z punktów pierwszej sprzedaży.

Handel w niedziele będzie także funkcjonował w terenie jednostek więziennych, militarnych, w aptekach i punktach aptecznych, w zakładach leczniczych dla zwierząt, w hurtowniach farmaceutycznych, oraz w zakładach leczniczych przeznaczonych dla jednostek wymagających całodobowego monitoringu.

A co z franczyzobiorcami?

Jeśli chodzi o sklepy działające na zasadzie franczyzy - właściciel będzie mógł otworzyć w niedziele placówkę tylko wtedy, gdy zbyt będzie prowadził "we własnym imieniu i na prywatny rachunek". Taka sama reguła będzie dotyczyła pozostałych posiadaczy innych sklepów.

Od 1 czerwca do 30 września każdego roku kalendarzowego handel będzie mógł się odbywać we wszystkie niedziele w placówkach prowadzących handel częściami zamiennymi i maszynami rolniczymi. Zakaz handlu w niedziele nie będzie też obowiązywał na terenach rolno-spożywczych rynków hurtowych oraz przy placówkach prowadzących skup zbóż, buraków cukrowych, owoców, warzyw lub mleka surowego.

Za złamanie zakazu gospodarki w niedziele grozi kara w wysokości od 1-wszą tys. zł do setka tys. zł, a przy uporczywym łamaniu ustawy - kara ograniczenia wolności.