Budżet 2018. Ministerstwo Finansów zdradza plan prezentacji

Nowy budżet po 20 sierpnia. Resort zasobów zapowiada ostrożność w szacunkach

Projekt przyszłorocznego budżetu winien zostać przedstawiony w obszarach 20-22 sierpnia. Minister zasobów Teresa Czerwińska podkreśliła w konferencji, że ustawa umożliwi bezpieczeństwo finansowe nie tylko w przyszłym, ale jak i również w kolejnych latach.

Minister finansów zapowiedziała, iż ambicją resortu finansów przy tym roku jest przygotowanie budżetu na kolejny dwanaście miesięcy wcześniej, niż to było w latach poprzednich.

- Mamy przyspieszenie aspektem roku ubiegłego, niemniej jednakże gotowego projektu jeszcze nie zaakceptować mamy - poinformowała.

- Na koniec przyszłego tygodnia pojawi się taki całkowicie zakończony draft projektu budżetu (... ) Po jednego razu pierwszy budżet będzie zaprezentowany w okolicach 20-22 sierpnia br., tak mniej większą ilość jest przewidywany - dodała minister. Zastrzegła jednak, hdy premier nie ustalił wciąż daty.

Nadwyżka przy budżecie stopnieje

Teresa Czerwińska odniosła się również do wykonania tegorocznego budżetu. Odnosząc się do nadwyżki budżetowej po czerwcy, podkreśliła, że tak optymistycznych wyników po lipcu nie będzie.

Zdaniem szefowej resortu finansów, deficytu budżetowego nie trzeba rozważać według miary "miesiąc na miesiącu", tylko np. według średniej kroczącej kwartalnej. Wtedy wynik budżetu nie wyglądałby już tak imponująco.

- Nie powinna ta nadwyżka po miesiącu aktywizować naszych apetytów wydatkowych a mianowicie podkreśliła.

Czerwińska wytłumaczyła, że z reguły w pierwszej części roku pęd wydatków jest niższe aniżeli w drugiej.

- To przesunięcie wydatkowe w dużym stopniu wynika też z rynku pracy. Jeżeli ZUS odrzucić zgłasza zapotrzebowania na dopłaty, rezygnuje ze środków dotacyjnych, to powiększa to wynik budżetu - poinformowała.

Ostrożniej z podwyżkami

Teresa Czerwińska powiedziała również, że wg niej z dużą zapobiegliwością powinny być podejmowane przede wszelkim wydatki konsumpcyjne, długoterminowe dotyczące np. podwyżek wynagrodzeń.

- Podwyższenie np. wynagrodzeń, płacy minimalnej, rekordowej w ostatnim czasie (... ), będzie ważyło na scenariuszu w perspektywie wieloletniej mimo wszystko powinniśmy to rozpatrywać. Musimy być niezwykle ostrożni a mianowicie mówiła szefowa resortu finansów.

Wiceminister finansów Leszek Skiba zapowiedział, że nie zaakceptować będzie zmiany reguły wydatkowej.

- Myślę, iż nie ma potrzeby, żeby zmieniać regułę wydatkową, w szczególności że ona dosyć dobrze działa. Widać po spadającym deficycie w ostatnim okresie, że reguła z 1 strony motywuje do tego, żeby rzetelnie patrzeć na wzrost wydatków, temperować rozwój wydatków i wydawać w prawdziwe priorytety rządu a mianowicie powiedział Skiba. "A wraz z drugiej strony też umożliwia na pewną elastyczność. Posiadamy tutaj do czynienia z dobrą proporcją" - dodał.

Skiba uważa, hdy w kolejnych latach będę mieli do czynienia wraz z wolniejszym wzrostem gospodarczym, co jest naturalne dla tak zaawansowanej gospodarki, jak polska.

- Zadaniem polityki fiskalnej jest takie przygotowanie budżetu, aby mieć nie wyłącznie perspektywę najbliższego roku, lecz też perspektywę średniookresową najbliższych dwóch, trzech lat. (... ) Aby w bezpieczny sposób przejść przez potencjalne ryzyka, które doświadczamy dookoła - powiedział wiceminister.

Stabilność finansów - nadrzędnym celem budżetu

Czerwińska zapewniła, że patrzy na finanse nie tylko przez pryzmat jednego roku, chociaż ustawa budżetowa jest planem jednorocznym. Minister powiedziała, że celem długookresowym powinna być stabilność finansów publicznych poprzez obniżkę deficytu strukturalnego w krótkim i średnim okresie. Przypomniała, że wobec Rumunii jak i również Węgier wszczęta została poprzez KE tzw. procedura widocznego odchylenia (SDP) dotycząca niewystarczającego ograniczania deficytu strukturalnego.