GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 17, 9% r/r po I półr.

GUS: Nakłady inwest. przedsiębiorstw niefinans. wzrosły o 17, 9% r/r po I półr.
Category: gielda
27 lipca, 2020

„W Jak i równiez półroczu 2019 roku nakłady inwestycyjne badanych przedsiębiorstw wyniosły 69, szesc mld zł i były (w wartosciach stałych) na temat 17, 9% wyższe niż przed rokiem (w Jak i równiez półroczu 2018 roku odnotowano wzrost o 11%, w całym 2018 r. rozwój o dziesieciu, 8%). Nakłady na wartości niematerialne jak i równiez prawne wyniosły 3, siedmiu mld zł i były o 15, 3% wyższe niż przy I półroczu 2018 roku” – czytamy w raporcie.

W Jak i równiez poł. 2019 r. zwiększyły się nakłady (w kosztach stałych) dzieki budynki jak i równiez budowle – o 24, 4%, na maszyny, urządzenia techniczne jak i równiez narzędzia – o jedenascie, 6% a takze na środki transportu a mianowicie o 24%. Udział zakupów w nakładach ogółem wyniósł 62, 3% (wobec 65, 1% przed rokiem), podał GUS.

„Ponad 74% nakładów inwestycyjnych poniosły podmioty duże tj. o liczbie pracujących 250 i więcej osób. Jednostki średnie (o ilosci pracujących od czasu 50 az do 249 osób) zrealizowały 19, 0%, a jednostki małe (o ilosci pracujących 10-49 osób) a mianowicie 6, 5% ogółu nakładów inwestycyjnych poniesionych przez badane podmioty o liczbie pracujących 10 jak i równiez więcej osób” – odczytujemy dalej.

„Inwestowały głównie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie: przemysłu – 39, 1% ogółu inwestujących podmiotów, handlu; naprawy pojazdów zamiennych – 25, 7%, budownictwa – siedmiu, 7%, przewozu i gospodarki magazynowej – 5%, informacji i lacznosci – czterech, 3% a takze administrowania i działalności wspierającej – dwóch, 9%. Łącznie podmioty ów zainwestowały 65, 8 mld zł, tj. 94, 6% ogółu nakładów badanych podmiotów” – napisano także.

Wśród jednostek przetwórstwa przemysłowego najwyższy udział poniesionych nakładów przypadał na placówki produkujące wozy samochodowe, przyczepy i naczepy – 14, 3%, artykuły spożywcze – 13, 1%, urządzenia elektryczne – dwunastu, 2%, wyroby z gumy i tworzyw sztucznych – 9, 1%, wyroby wraz z metali a mianowicie 7, 3%, wyroby wraz z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych – szóstej, 2%.

„Wartość kosztorysowa lokaty nowo rozpoczętych ogółem po I półroczu 2019 roku kalendarzowego wyniosła 27, 7 mld zł. Wraz z ogółem wartości kosztorysowej lokaty nowo rozpoczętych 78, 0% przypadło w przedsiębiorstwa duże, 16, 5% na jednostki średnie, zas 5, 5% na jednostki małe” a mianowicie podano także w raporcie.

W pod koniec lata br. Urząd podał, że nakłady pod inwestycje przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniających 50+ osób wzrosły (w kosztach stałych) na temat 19% r/r i wyniosły 65 mld zł po I poł. 2019 r.

Źródłem wiadomosci są sprawozdania sporządzane dzieki formularzu F-01/I-01 przez podmioty niefinansowe o liczbie pracujących 10 osób i więcej, prowadzące księgi rachunkowe, podał GUS.