JAK ROZPOCZĄĆ BANK ONLINE

17 lutego 2021

Financial Licensing Advisors (FLA) to niekwestionowany lider w zakresie bankowych usług licencyjnych.

Rutynowo udzielamy licencji i uruchamiamy nowe banki internetowe w jurysdykcjach przyjaznych dla fintechów i jesteśmy uznawani przez niektóre władze i firmy fintech jako międzynarodowy lider w zakresie licencjonowania finansowego w naszej branży. Nie tworzymy wehikułów typu bankowego, ale raczej w pełni licencjonowane i nadzorowane banki, które są zarejestrowane, regulowane iw pełni działające w systemie bankowym.

„Bank internetowy jest szczytem cyfrowego kapitalizmu. Uruchom bank internetowy, a zaczniesz kontrolować gospodarkę finansową online

„Założenie banku internetowego jest i zawsze było najbardziej ambitnym krokiem strategicznym w każdej grupie fintech lub instytucji finansowej związanej z transakcjami online.Niezależnie od tego, czy zdecydowałeś się wejść na rynki finansowe online bezpośrednio w ramach swojego integralnego biznesplanu, jesteś mniejszą internetową instytucją finansową, która przekroczyła Twoje granice licencyjne, czy też doświadczasz nieefektywności operacyjnej lub ograniczeń związanych z obecną licencją finansową, prawdopodobnie potrzebujesz internetowej licencja bankowa.

Uruchomienie banku internetowego lub złożenie wniosku o licencję bankowości internetowej jest prawie zawsze właściwą opcją. Kiedy otworzysz bank, Twoja firma finansowa będzie miała prawie nieograniczony wachlarz możliwości do wykorzystania.

Potencjalni bankowcy internetowi powinni zrozumieć, że w większości jurysdykcji nie ma określonego rodzaju licencji online, ale zamiast tego zwykły sektor licencjonowania bankowego, w którym firmy fintech są mile widziane i takie operacje są objęte obowiązującymi ramami regulacyjnymi. Innymi słowy, nadal musisz ubiegać się o licencję i mieć wymagany kapitał, aby to zrobić. Alternatywnie możemy Ci pomóc z licencją MSB.

Firmy finansowe w różnych sytuacjach (w tym fintech, FX, zarządzający majątkiem, biura rodzinne, IB, fuzje i przejęcia, FA, IA, podmioty przetwarzające płatności lub zarządzający funduszami) w pewnym momencie swojego cyklu życia uznają za konieczne lub pożądane wykroczenie poza ich obecne licencje ograniczenia. W przypadku wielu takich firm naturalną drogą do dalszego rozwoju jest uzyskanie licencji banku internetowego lub złożenie wniosku o nią lub zarejestrowanie jakiegoś rodzaju rozwiązania licencyjnego.

Musisz zrozumieć konkretne wymagania dotyczące założenia własnego banku internetowego, przestrzegając wszelkich wymagań dotyczących procesu składania wniosków. Ponieważ banki internetowe działają na skalę międzynarodową, musisz również zdawać sobie sprawę ze wszystkich krajowych ograniczeń regulacyjnych w przypadku wdrażania operacji

To jest krótki przewodnik po tym, co jest wymagane w głównych jurysdykcjach, aby uzyskać licencję bankową online.

Uruchamianie banków internetowych z doradcami ds. Licencjonowania finansowego jest prostym procesem, ponieważ oferujemy kompletne rozwiązanie obejmujące licencjonowanie, zarządzanie personelem, projektowanie biznesplanu, obsługę, nadzór, ustalanie lokalizacji, zakładanie i zarządzanie kontami pośredników, raportowanie, audyt, podstawowe usługi bankowe oraz niezliczone rozwiązania outsourcingowe dla banków.

Wykonamy dla Ciebie całą pracę, w tym organizację przygotowania dokumentów prawnych, rejestrację i archiwizację wszystkich odpowiednich wymagań oraz wielokrotne spotkania z odpowiednim regulatorem i podmiotami.

Uruchomienie banku internetowego rozpoczyna się od złożenia wniosku o nową licencję na bankowość offshore. W zależności od jurysdykcji procedura ta często trwa od trzech do 18 miesięcy. Ten czas realizacji zależy również w dużym stopniu od aktualnej sytuacji Twojej firmy finansowej lub biznesplanu. Na życzenie doradcy ds. Licencjonowania finansowego zajmą się wszystkimi odpowiednimi procedurami uruchamiania i rejestracji, przyspieszając tym samym ten proces.

Przez lata pracy jako doradca ds. Licencji bankowych napotkaliśmy wiele wprowadzających w błąd informacji o licencjach bankowych i kreatywnych alternatywach oferowanych na rynku. Potencjalni bankierzy muszą mieć świadomość, że międzynarodowa społeczność bankowa nie jest otwarta na nowych graczy i że nie ma drogi na skróty, gdy ktoś udziela licencji bankowi. Proces ten wymaga ścisłego przestrzegania obowiązujących przepisów, jest kosztowny i czasochłonny. Naszym celem jest zapewnienie klientom długotrwałych relacji, ponieważ zależy nam nie tylko na uzyskaniu licencji, ale także na zapewnieniu pełnej operacyjności. Omówimy Cię na każdym kroku.

Ubieganie się o licencję bankową online wymaga posiadania odpowiedniego kapitału zgodnie z obowiązującymi przepisami. Potencjalni bankierzy powinni zrozumieć, że bez kapitalizacji ubieganie się o licencję bankową nie ma użytecznego celu.

Jesteśmy najbardziej uznanym specjalistą, regularnie świadczącym usługi licencjonowania finansowego dla klientów na całym świecie. Rozumiemy specyfikę, o której być może nie wiedzą inni specjaliści. Zapewnimy rozwiązania wszelkich problemów i zdiagnozujemy Twoją obecną sytuację, pracując z Tobą, aby osiągnąć określone cele.

Proces rozpoczyna się od zdiagnozowania konkretnej sytuacji, po której następuje spełnienie wszystkich szczegółowych wymagań dotyczących uruchomienia banku. Główny biznesplan zostanie opracowany wspólnie z Tobą. W procesie uwzględnionych zostanie kilka dodatkowych usług, które są częścią rozwiązania „bank-in-a-box. Są to odpowiednie usługi licencyjne, które rutynowo świadczymy klientom międzynarodowym.

Będziemy również współpracować ze wszystkimi właściwymi organami regulacyjnymi, ponieważ założenie banku często wymaga zrozumienia i sprawdzenia scenariusza politycznego w przyszłej jurysdykcji oraz przeglądu wszelkich odpowiednich usług finansowych w przyszłym sektorze bankowym.

Wymagania dotyczące założenia banku internetowego są następujące. Oprócz początkowych kosztów konfiguracji naszych usług, wymagania różnią się znacznie w zależności od przyszłej jurysdykcji. Zwykle będziesz potrzebować co najmniej następujących elementów:

1. W zależności od jurysdykcji bankierzy i akcjonariusze będą musieli zachować płynność w momencie złożenia wniosku. Wymogi dotyczące opłaconego kapitału różnią się znacznie w zależności od obowiązujących przepisów. (Od tego roku zapotrzebowanie w regionie Karaibów wynosiło od 950 000 do 28,5 mln .) Wszyscy właściciele rzeczywiste zostaną poddani audytowi i sprawdzeniu przez organ nadzoru finansowego, zanim organ regulacyjny zatwierdzi wniosek.

Czasami wyspecjalizowany personel musi przestrzegać określonych przepisów obowiązujących w jurysdykcji, w której składasz wniosek. W takich przypadkach doradcy ds. Licencji finansowych mogą pomóc wykwalifikowanemu personelowi lub dyrektorom na szczeblu lokalnym lub międzynarodowym, którzy spełnią te określone wymagania. Wszystkie zasoby ludzkie, które zapewniają doradcy ds. Licencji finansowych, są wstępnie sprawdzane pod kątem każdego konkretnego zadania i wykonują te zadania. Każda jurysdykcja będzie miała inne wymagania w zakresie autoryzacji pierwszego wniosku o licencję.

W razie potrzeby doradcy ds. Licencji finansowych zapewnią kompletne rozwiązanie pod klucz. W razie potrzeby będziemy w stanie zlecić na zewnątrz określone wymagania określone przez władze.

Potencjalni bankierzy zakładający bank powinni pamiętać, że chociaż doradcy ds. Licencjonowania finansowego są w stanie zapewnić nieszablonowe rozwiązania i pomogą na każdym kroku, nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci kapitalizacji. Z definicji otwarcie banku wymaga płynnego kapitału. Należy zauważyć, że jedną z głównych pozycji, które zostaną ocenione na początkowych etapach, jest płynność beneficjentów rzeczywistych oraz sposób, w jaki ta płynność mieści się w biznesplanie przedstawionym do zatwierdzenia.

Ponieważ licencjonowanie jest tak złożonym tematem, musisz porozmawiać ze specjalistą, który przeanalizuje Twoją sytuację i poda szczegóły dotyczące Twoich potrzeb bankowych. Napisz do nas na adres [email protected] lub skontaktuj się z nami, jeśli masz dodatkowe pytania.

To przyjemność, że tu jesteś

King Palace Plaza 55 King Yip Street Suite C8F, Kwun Tong Kowloon, Hongkong.

Międzynarodowe Centrum Usług

Tel. +1888 8892865

Informacje zawarte w tej witrynie internetowej zostały przygotowane wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowią oferty sprzedaży lub zakupu ani zaproszenia do składania ofert sprzedaży lub zakupu udziałów w jakimkolwiek podmiocie reprezentowanym lub zarządzanym przez doradców ds. Licencji finansowych

Doradcy ds. Licencjonowania finansowego zastrzegają sobie prawo do zmiany, modyfikacji, dodawania lub usuwania części jakiejkolwiek zawartości tej prezentacji w dowolnym czasie bez uprzedzenia i bez odpowiedzialności. Osoby, które zwracają się o usługi do doradców ds. Licencjonowania finansowego, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie wszelkich praw i przepisów, które mają do nich zastosowanie.

Przyjmujesz do wiadomości, że treść tej prezentacji ma charakter ogólny, wyłącznie informacyjny i nie ma stanowić oferty sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych ani obietnicy podjęcia lub zabiegania o interesy, nie można na niej polegać w związku z jakąkolwiek ofertą lub sprzedażą papiery wartościowe. Oferta lub zaproszenie będą składane wyłącznie za pośrednictwem ostatecznego memorandum w sprawie oferty prywatnej, umowy subskrypcyjnej i innych powiązanych witryn internetowych w odniesieniu do konkretnej okazji inwestycyjnej i będą podlegać warunkom i warunkom zawartym w takich witrynach internetowych, w tym kwalifikacjom niezbędnym do uzyskania statusu inwestor.

Niniejsza prezentacja nie jest wykorzystywana do udzielania porad inwestycyjnych lub innych, a niczego w niej nie można traktować jako rekomendacji zakupu, sprzedaży lub posiadania jakichkolwiek papierów wartościowych lub innych inwestycji ani też podejmowania jakichkolwiek inwestycji w jakikolwiek sposób. Porady księgowe, podatkowe lub prawne są specyficzne dla każdej okoliczności, dlatego należy skonsultować się z własnymi doradcami w sprawie indywidualnych okoliczności i potrzeb.

Brak gwarancji

Przygotowaliśmy tę prezentację w dobrej wierze i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zawrzeć w niej dokładne i aktualne informacje, prezentacja jest dostarczana na zasadzie „tak jak jest, bez jakichkolwiek gwarancji. Nie gwarantujemy, że informacje zawarte w tej witrynie internetowej są dokładne, rzetelne, aktualne lub poprawne. Użytkownik korzysta z materiałów zawartych w tej prezentacji lub polega na nich wyłącznie na własne ryzyko.

Poufność

Wszystkie informacje dostępne w tej prezentacji są dla nas poufne i zastrzeżone. Obejmuje to wszystkie informacje inwestycyjne, ogólne dostępne instytucje finansowe, informacje ogólne i inne informacje dostarczane za pośrednictwem tej witryny internetowej. Dołożycie wszelkich starań, aby wszystkie te informacje były ściśle poufne.

Nie ujawnisz żadnej z tych informacji żadnej osobie ani nie wykorzystasz ich w jakimkolwiek celu innym niż wyraźnie przez nas dozwolony na piśmie.