Jak zaimportować wyciągi bankowe do programu QuickBooks Desktop?

Category: Imię I Nazwisko
17 lutego 2021

Importuj wyciągi bankowe z obsługiwanych formatów plików bezpośrednio do programu QuickBooks Desktop za pomocą SaasAnt Transactions (Desktop) – nr 1 wśród ocenianych przez użytkowników i zaufanego narzędzia do automatyzacji zbiorczych danych opracowanego wyłącznie dla programu QuickBooks.

SaasAnt Transactions (Desktop) obsługuje wersje QuickBooks Pro, Premier, Enterprise i Accountant.

Możesz pobrać bezpłatną wersję próbną oprogramowania bezpośrednio ze strony internetowej SaasAnt. W tym artykule znajdziesz szczegółową instrukcję instalacji.

Podstawowe kroki importuImportowanie za pomocą transakcji SaasAnt jest dziecinnie proste dzięki naszemu uproszczonemu i wydajnemu kreatorowi importu. Wystarczy wykonać prosty 3-etapowy proces, aby zbiorczo zaimportować dane pliku do programu QuickBooks.

Kliknij przycisk Importuj na ekranie Pulpit nawigacyjny lub opcję Importuj z menu Plik na pasku menu, aby przejść do ekranu Wybór pliku w kreatorze importu ( krok 1 ).

 • Krok 1 – Wybór pliku : Wybierz „Typ transakcji programu QuickBooks jako „Wyciąg bankowy. „Wybierz plik – Możesz kliknąć „Przeglądaj plik, aby przeglądać i wybrać plik z lokalnego folderu komputera lub kliknąć „Przykładowe szablony, aby przejść do lokalnego pliku przykładowego SaasAnt.
 • Krok 2 – Mapowanie: Skonfiguruj mapowanie kolumn plików odpowiadających polom programu QuickBooks. Ten krok zostanie zautomatyzowany, jeśli użyjesz pliku szablonu SaasAnt. Pobierz plik przykładowego szablonu. Krok 3 – Przejrzyj i importuj : Przejrzyj dane pliku na ekranie Przeglądanie i kliknij „Wyślij do QuickBooks, aby przesłać dane pliku do programu QuickBooks.Bardziej szczegółowe instrukcje dotyczące kroków są dostępne w tym artykule.

  Jak to działa?Załóżmy, że mamy plik zawierający następujący wyciąg bankowy.

  Data Opis Sprawdź Nie Ilość
  23.12.18 Opłata abonamentowa 12123733 100
  23.12.18 Płatność za telefon 2121221 1 -900

  Wyciąg bankowy zawiera depozyty i wydatki. Aby zaimportować depozyty i wydatki (czeki), musimy wspomnieć

  2. Rachunki dochodów

  4. Nazwy klientów lub dostawców

  Zmodyfikujmy plik, aby dodać powyższe szczegóły.

  Data Opis Sprawdź Nie Ilość Konto bankowe Konto Odbiorca płatności
  23.12.18 Opłata abonamentowa 12123733 100 HDFC Niezatwierdzone konto dochodów Jan
  23.12.18 Płatność za telefon 2121221 1 -900 HDFC

  Konto wydatków na telefon Firma telefoniczna 1

  Teraz możemy zaimportować ten plik za pomocą SaasAnt Transactions (Desktop).

  • Jeśli transakcja ma DODATNIĄ kwotę, zostanie uznana za depozyt.
  • Jeśli transakcja ma NEGATYWNĄ kwotę, zostanie uznana za koszt / czek.Jeśli plik ma oddzielne kolumny dla kredytu i debetu, można go również bezpośrednio zmapować.

   Linia wyciągu bankowego jako depozytLinia wyciągu bankowego jako czekMapowanie pól programu QuickBooks Nazwa pola
   Format
   Opis
   Data *

   Data Data wystąpienia tej transakcji. Konto bankowe *

   Tekst odniesienia Nazwa banku / rachunku gotówkowego dla tej transakcji.

   Można podać imię i nazwisko lub numer konta. Sprawdź numer

   Tekst (maksymalna długość: 11 znaków)

   Sprawdź numer lub numer referencyjny transakcji.

   Opis

   Tekst (maksymalna długość: 4095 znaków)

   Opis transakcji dotyczącej wydatku lub depozytu.

   Odbiorca *

   Tekst odniesienia

   Odniesienie do dostawcy, pracownika lub klienta.

   Można podać nazwę, numer konta lub wartość pola niestandardowego. Konto *

   Tekst odniesienia

   Odniesienie do nazwy konta wydatków lub nazwy rachunku dochodów związanych z transakcją.

   Można podać imię i nazwisko lub numer konta.

   Kwota *

   Dziesiętny Kwota transakcji.

   DODATNI Kwota będzie traktowana jako kwota wpłaty.

   UJEMNA Kwota będzie traktowana jako Koszt / Czek

   Wypłata * *

   Dziesiętny

   Kwota wydatków Depozyt * *

   Dziesiętny

   Kwota dochodu ze sprzedaży Klasa

   Tekst odniesienia


   Klient

   Tekst odniesienia

   Nazwa klienta powiązana z tą wpłatą. Notatka

   Tekst (maksymalna długość: 4095 znaków)
   Stan do rozliczenia

   Boolean (TRUE / FALSE)
   Waluta

   Kod waluty 3-literowy kod waluty Ex: USD, EUR Kurs wymiany

   Dziesiętny


   Wszystkie pola zaznaczone (*) są obowiązkowe.

   Importuj ustawieniaW Ustawieniach importu dostępnych jest wiele zaawansowanych dostosowań danych plików. Jest to dostępne na ekranie Krok 3: Przeglądanie i importowanie lub bezpośrednio w menu „Edytuj na pasku menu. Niektóre z bardzo przydatnych ustawień transakcji obejmują:

   • Walidacja przed importem: Sprawdź poprawność całego pliku przed zaimportowaniem do programu QuickBooks. Po włączeniu tego ustawienia wiersze plików zostaną zaimportowane dopiero po wyczyszczeniu wszystkich problemów w pliku. Ta opcja jednak opóźni import.Więcej szczegółów na temat ustawień związanych z automatycznym tworzeniem elementów, przypisywaniem numeru referencyjnego z pliku itp. Można znaleźć w tym artykule.

    Większość z nas miałaby pytania podczas przenoszenia danych do programu QuickBooks Online. Niektóre z nich w celach informacyjnych poniżej:

    • Chcę zaimportować wyciąg bankowy z numerami czeków z pliku. Czy to jest obsługiwane? Tak. Jest obsługiwany.

     • Czy Twoja aplikacja będzie obsługiwać transakcje wieloliniowe?
      • Popełniłem błędy w imporcie i moje raporty programu QuickBooks zostały uszkodzone. Czy istnieje sposób na cofnięcie lub przywrócenie importu? Możliwe jest całkowite / częściowe cofnięcie importu za pomocą funkcji Usuń.

       • Czy Twoja aplikacja obsługuje podatki?
        • Mój plik ma określony format daty. Nie chcę zmieniać pliku. Czy Twój produkt będzie obsługiwał wszystkie formaty dat? Tak. Możesz wybrać określony format daty zgodnie z wymaganiami w ustawieniach importu.

         • Czy masz jakieś przykładowe szablony?
          • Jakie typy plików obsługuje Twoja aplikacja?