Karta bankowa

17 lutego 2021

Co to jest karta bankowa?

Karta bankowa to każda karta wydana w ramach rachunku depozytowego, na przykład karta bankomatowa lub karta debetowa. Czasami zwrot jest również używany w odniesieniu do kart Visa i MasterCard, ponieważ są one również wydawane przez banki, ale są to karty kredytowe i nie są bezpośrednio powiązane z kontem depozytowym.

Korzystanie z kart bankowych może być ograniczone; niektóre mogą być używane tylko w bankomatach lub do niektórych zakupów. Większość bankowych kart bankomatowych wymaga również podania kodu PIN, aby mogły być używane.

Kluczowe wnioski
 • Karta bankowa to karta połączona z kontem depozytowym, w tym karty bankomatowe i debetowe.
 • Podobnie jak w przypadku innych rodzajów kart, karty bankowe mogą być używane do zakupów w e-commerce i innych rodzajów wydatków, z kwotą potrącaną bezpośrednio z konta w momencie transakcji.Większość dzisiejszych kart bankowych oprócz standardowego paska magnetycznego ma również chipy EMV ze względów bezpieczeństwa.Jak działają karty bankowe

  Wypłaty lub płatności za pomocą kart bankowych zazwyczaj skutkują natychmiastową odpowiednią zmianą salda rachunku, na który została wydana. Kontrastuje to z kartami kredytowymi, które co miesiąc wystawiają wyciągi z saldami, które należy spłacić w określonym terminie.

  Wiele kart bankowych jest powiązanych z Visa lub MasterCard. Chociaż zakupy są pobierane z kont depozytowych, zakupów można dokonywać jako „kredyt wszędzie tam, gdzie akceptują tę kartę Visa lub MasterCard.

  Cechy karty bankowej

  Większość kart bankowych ma teraz tak zwane chipy EMV ze względów bezpieczeństwa, chociaż większość nadal ma również pasek magnetyczny do przesuwania. Chipy EMV to oficjalna nazwa błyszczącego kwadratowego chipa wbudowanego w nowsze karty kredytowe. Te chipy oferują zwiększony poziom bezpieczeństwa, aby zapobiec włamaniu na konta po wielu kontach oszustw związanych z kartami debetowymi na przestrzeni lat. Wiele sklepów akceptuje obecnie tylko karty bankowe z wbudowanymi chipami ze względów bezpieczeństwa.

  Karty bankowe mogą być również wykorzystywane do zakupów w handlu elektronicznym, umożliwiając posiadaczowi karty wykorzystanie środków z kont powiązanych z ich kartami do realizacji transakcji online. Zakupy dokonane kartą bankową, nawet elektroniczną, mogą być chronione przez bank wydający przed oszustwami.

  W wielu przypadkach karty bankowe są powiązane z kontami czekowymi, więc wszelkie środki wydane na pokrycie zakupów będą pobierane z tych kont. Karty bankowe mogą również umożliwiać posiadaczom kart dostęp do innych typów kont, takich jak konto oszczędnościowe, gdy są używane w bankomacie. Może to mieć na celu sprawdzenie salda konta, dokonanie wpłaty na te konta lub wykonanie przelewu między kontami.

  Zachęty związane z kartami bankowymi

  Banki mogą oferować posiadaczom kart różne zachęty do korzystania z ich kart bankowych, porównywalne z dodatkami oferowanymi przez firmy obsługujące karty kredytowe. Na przykład bank może oferować programy, w których zakupy dokonywane za pomocą kart bankowych powiązanych z kontami czekowymi również pobierają nominalną część pieniędzy za każdym razem, gdy karta jest używana i dodają te środki do rachunku oszczędnościowego posiadacza karty.

  Możliwe, że bank wyda własną odnawialną linię kredytową, powiązaną z firmą obsługującą karty kredytowe, z której można również korzystać w bankomacie, aby uzyskać dostęp do powiązanych rachunków. Istnieją również karty przedpłacone doładowane środkami, które mogą być ograniczone i mają dostęp tylko do malejącego salda.