Kredyt odnawialny a linia kredytowa: jaka jest różnica?

Category: Kartę Kredytową
17 lutego 2021

Kredyt odnawialny a linia kredytowa: przegląd

Kredyt odnawialny i linia kredytowa (LOC) to dwa rodzaje rozwiązań finansowych dostępnych zarówno dla klientów biznesowych, jak i osobistych. Zarówno odnawialne, jak i linie kredytowe zapewniają kredytobiorcy elastyczność zakupów i elastyczność płatności. Środki te mogą być wykorzystane według uznania pożyczkobiorcy, podobnie jak elastyczna pożyczka bezterminowa. Chociaż te dwa obiekty mają pewne podobieństwa, są z natury różne. Produkt kredytu odnawialnego może być używany – do określonego limitu kredytowego – i spłacany i pozostaje otwarty do czasu, gdy pożyczkodawca lub pożyczkobiorca zamknie konto. Z drugiej strony, linia kredytowa jest jednorazową umową, zgodnie z którą po spłacie linii kredytowej pożyczkodawca zamyka konto.

Kluczowe wnioski
 • Kredyt odnawialny i linie kredytowe to instrumenty, które zapewniają kredytobiorcy elastyczność w dokonywaniu zakupów i płatności.
 • Kredytobiorcy mogą korzystać z kredytu odnawialnego i spłacać go w kółko do określonego limitu kredytowego.Linia kredytowa to jednorazowe porozumienie finansowe lub produkt statyczny, który jest zamykany po wydaniu przez kredytobiorcę określonej kwoty kredytu.Kredyt odnawialny

  Kiedy pożyczkodawca wystawia odnawialny rachunek kredytowy, przypisuje pożyczkobiorcy określony limit kredytowy. Limit ten zależy od oceny kredytowej, dochodu i historii kredytowej klienta. Po otwarciu konta pożyczkobiorca może korzystać z konta i ponownie z niego korzystać według własnego uznania. W związku z tym konto pozostaje otwarte, dopóki pożyczkodawca lub pożyczkobiorca nie zdecydują się go zamknąć.

  Wielu właścicieli małych firm i korporacji korzysta z kredytu odnawialnego do finansowania ekspansji kapitałowej lub jako zabezpieczenie przed przyszłymi problemami z przepływami pieniężnymi. Osoby fizyczne mogą korzystać z kredytu odnawialnego na większe zakupy i bieżące wydatki, takie jak remonty domów lub rachunki medyczne. Mogą również korzystać z tych udogodnień w celu pokrycia niedoborów na rachunkach depozytów na żądanie

  Jeśli dokonujesz regularnych, stałych płatności na rachunku odnawialnym, pożyczkodawca może zgodzić się na zwiększenie maksymalnego limitu kredytu. Nie ma ustalonej miesięcznej płatności na rachunkach odnawialnych, ale narastają odsetki i są kapitalizowane jak każdy inny kredyt. Po dokonaniu płatności na rachunku odnawialnego kredytu środki te stają się ponownie dostępne do zaciągnięcia pożyczki. Limit kredytu można wykorzystywać wielokrotnie, o ile nie przekroczysz maksymalnego limitu.

  Linia kredytowa

  Nieodnawialne linie kredytowe mają te same cechy co kredyt odnawialny. Ustala się limit kredytowy, fundusze mogą być wykorzystywane na różne cele, odsetki są naliczane normalnie, a płatności można dokonywać w dowolnym momencie.

  Mając to na uwadze, istnieje jedna zasadnicza różnica między nimi. Pula dostępnych kredytów nie uzupełnia się po dokonaniu płatności. Kiedy więc wykorzystasz linię kredytową i spłacisz ją w całości, konto zostanie zamknięte i nie będzie można go już używać.

  Kredyt odnawialny a linia kredytowaUwagi specjalne

  Zarówno kredyt odnawialny, jak i linie kredytowe różnią się od tradycyjnych pożyczek. Większość kredytów ratalnych – hipotecznych, samochodowych lub studenckich – ma na celu określone cele zakupu. Musisz z wyprzedzeniem powiedzieć pożyczkodawcy, na co zamierzasz przeznaczyć pieniądze, i nie możesz od tego odstąpić, w przeciwieństwie do linii kredytowej lub kredytu odnawialnego.

  Tradycyjne pożyczki mają również ustalone miesięczne płatności, podczas gdy większość linii kredytowych nie.

  Płatności w ramach linii kredytowej są zwykle bardziej nieregularne. W przeciwieństwie do pożyczki, nie pożyczasz od razu ryczałtu i nie naliczasz odsetek. Linia kredytowa umożliwia pożyczanie środków w przyszłości do określonej kwoty. Oznacza to, że nie są naliczane odsetki, dopóki faktycznie nie zaczniesz korzystać z linii w celu pobrania środków.

  Podobnie jak pożyczki, zarówno kredyt odnawialny, jak i nieodnawialne linie kredytowe są dostępne w wersjach zabezpieczonych i niezabezpieczonych. Kredyt zabezpieczony jest pożyczany pod zastaw środków materialnych, takich jak dom lub samochód, który służy jako zabezpieczenie. W rezultacie oprocentowanie zabezpieczonych rachunków kredytowych jest zwykle znacznie niższe niż na niezabezpieczonych kontach kredytowych.

  Niezabezpieczone linie kredytowe zazwyczaj nie są najlepszym rozwiązaniem, jeśli chcesz pożyczyć dużo pieniędzy. Jeśli planujesz dokonać jednorazowego zakupu, rozważ pożyczkę osobistą zamiast linii kredytowej. Pożyczki dostosowane do konkretnego zakupu, takiego jak dom lub samochód, są często dobrą alternatywą dla otwarcia linii kredytowej.

  Przykład kredytu odnawialnego a linia kredytowa

  Karty kredytowe to najpowszechniejsza forma kredytu odnawialnego. Pożyczkobiorcom przypisywany jest limit kredytowy – maksymalna kwota, jaką mogą wydać na swoje karty. Pożyczkobiorcy mogą używać swoich kart do tego limitu i dokonywać płatności – niezależnie od tego, czy jest to minimalna należna płatność, czy całe saldo – i ponownie wykorzystywać tę kwotę, gdy stanie się dostępna.

  Niektóre linie kredytowe są odnawialne. Na przykład linia kredytowa pod zastaw domu (HELOC) jest przykładem odnawialnej linii kredytowej. Wstępnie zatwierdzona kwota kredytu jest przyznawana na podstawie wartości domu kredytobiorcy, co czyni go bezpiecznym rodzajem kredytu. Dostęp do środków na koncie można uzyskać na różne sposoby, poprzez czek, kartę kredytową podłączoną do konta lub przelewając środki z jednego konta na drugie. Płacisz odsetki tylko od wykorzystanych pieniędzy, a konto oferuje elastyczność korzystania z linii kredytowej w razie potrzeby.

  Ale nie wszystkie linie kredytowe są odnawialne. Czasami banki oferują osobiste linie kredytowe w formie planu ochrony debetu w rachunku bieżącym. Klient bankowy może zarejestrować się, aby mieć kredyt w rachunku bieżącym połączony z jego kontem rozliczeniowym. Jeśli saldo klienta spadnie poniżej zera, debet nie pozwoli mu odrzucić czeku lub odmówić zakupu. Podobnie jak w przypadku każdej linii kredytowej, debet w rachunku bieżącym musi zostać spłacony wraz z odsetkami.