Kwota pożyczki NBP gwoli MFW wyniesie 6, 27 mld ó

Kwota pożyczki NBP gwoli MFW wyniesie 6, 27 mld ó
Category: gospodarka
Author:
27 lipca, 2020

Kwota pożyczki NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego wyniesie szesc, 27 mld euro a mianowicie poinformował wiceminister finansów Jacek Dominik.

_ Rząd RP nie planuje udzielenia pożyczki na rzecz krajów tereny euro ze środków budżetu państwa. Rozważana jest z kolei pożyczka Narodowego Banku Naszego (na moral Ministra Finansów) dla Międzynarodowego Funduszu Walutowego w celu podparcia zdolności pienieznych MFW jak i równiez poprzez to jego zdolności do wypełniania statutowego celu stabilizowania ukladu globalnych finansów. Kwota tejze pożyczki wyniesie 6, 27 mld euro _ a mianowicie napisał Dominik w odpowiedzi na interpelacją poselską.

dwadziescia stycznia Zarząd Narodowego Agencji bankowej Polskiego poinformował w komunikacie, że na zapoznaniu się z wnioskiem ministra finansów z 16 stycznia 2012 r. co do udzielenia przez NBP pożyczki bilateralnej Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu postanowił przychylić się do prośby ministra finansów wlaczonej we moralu i upoważnił prezesa NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO do zadeklarowania wobec rządu RP i MFW gotowości partycypacji NBP w czasowym zwiększeniu zasobów finansowych MFW w formie pożyczki bilateralnej, a ostateczna decyzja o udzieleniu pożyczki na rzecz MFW zostanie podjęta przez zarząd NBP po uzgodnieniu sposród MFW warunków umowy.

Dominik zaznaczył, że przekazanie środków MFW przez NBP nie jawi sie byc działaniem niepomyslnym zarówno gwoli Banku oraz dla Polski, a w inwestowaniu rezerw na międzynarodowych rynkach pienieznych NBP aplikuje się bezpieczeństwem inwestowanych środków, płynnością rezerw oraz dochodowością rezerw przy respektowaniu dopuszczalnego stopnia ryzyka.

_ Środki pożyczone Funduszowi stanowiłyby w dalszym ciągu część płynnych rezerw walutowych i byłyby oprocentowane wg stopy SDR (równej średniej ważonej stopie oprocentowania krótkoterminowych instrumentów finansowych krajów, których waluty są uwzględniane w koszyku weryfikacji SDR). Totez też, pożyczka dla Funduszu może stanowić alternatywę na rzecz inwestowania przy krótkoterminowe papiery stanowiące z reguły składnik aktywów rezerwowych banków centralnych. Ponadto, należy zauważyć, wraz z MFW dysponuje de facto stan wierzyciela uprzywilejowanego, wskutek czego pożyczki Funduszu są spłacane w czolowej kolejności. Zjawisko ten zmniejsza ryzyko kredtyu związane z udzieleniem pożyczki Funduszowi _ – napisał wiceminister.

_ Dodatkowo należy podkreślić, iż w razie wystąpienia w Polsce problemów z bilansem płatniczym i/lub konieczności uzupełnienia rezerw walutowych: w przypadku podpisania umowy pożyczki dla MFW, bez do niej wykorzystania – Fundusz nie dokonuje ciągnień w ramach pożyczki Polski gwoli MFW; w przypadku wykorzystania przez MFW środków pożyczki a mianowicie Polska ma prawo wnioskować o przelom tych środków _ a mianowicie dodał.

Wiceminister zaznacza także, że jednym sposród celów, sluzace do osiągnięcia których zmierza zarówno Rząd RP jak i NBP jest redukcja ryzyk gwoli gospodarki polskiej z jej otoczenia zewnętrznego.

_ Utrzymująca się w światowych rynkach finansowych niepewność niesie za sobą zagrozenie dalszej destabilizacji tych rynków oraz negatywnych skutków także dla Polski. Brak działań łagodzących jak i równiez zapobiegawczych skutkowałby pogłębieniem niepewności, utrudniając metrów. in. NBP realizację swoim celów _ – napisał.

_ Skoordynowane poczynania w stopniu globalnym, np. odpowiednie sluzace do potrzeb zwiększenie zasobów MFW, są jednym z najefektywniejszych, zas zarazem najbezpieczniejszych dla uczestników sposobów batalii z zagrożeniami dla światowego systemu finansowego i walutowego _ – dodał.

_ Dlatego też, udział przy takich działaniach nie może być oceniany jako niekorzystny; przeciwnie, redukując ryzyka ułatwia on rządom i bankom centralnym, w niniejszym NBP, osiągnięcie ich stabilizacyjnych celów, zas więc wiąże się z korzystnymi gwoli NBP rezultatami _ – napisał wiceminister.