List zastawny

List zastawny
Category: Kredyt Hipoteczny
16 października 2020

Co to jest list zastawny?

List zastawny jest zabezpieczony hipoteką lub pulą kredytów hipotecznych, które są zwykle zabezpieczone na posiadanych nieruchomościach i nieruchomościach, takich jak sprzęt.

Kluczowe wnioski

  • List zastawny to obligacja zabezpieczona na nieruchomościach lub nieruchomościach.
  • W przypadku niewywiązania się z zobowiązań posiadacze listów zastawnych mogliby sprzedać nieruchomość stanowiącą zabezpieczenie obligacji, aby zrekompensować niewykonanie zobowiązania.
  • Listy zastawne wydają się być bezpieczniejsze niż obligacje korporacyjne, a zatem mają zazwyczaj niższą stopę zwrotu.

Zrozumienie listów zastawnych

Listy zastawne zapewniają inwestorowi ochronę, ponieważ kapitał zabezpieczony jest cennym aktywem. W przypadku niewywiązania się z płatności posiadacze listów zastawnych mogliby sprzedać nieruchomość będącą przedmiotem spłaty, aby zrekompensować niewykonanie zobowiązania i zabezpieczyć wypłatę dywidend. Jednak ze względu na to nieodłączne bezpieczeństwo, przeciętny list zastawny ma tendencję do przynoszenia niższej stopy zwrotu niż tradycyjne obligacje korporacyjne, które są zabezpieczone jedynie obietnicą korporacji i zdolnością do jej spłaty.

Kiedy osoba kupuje dom i finansuje zakup hipoteką, pożyczkodawca rzadko zachowuje własność hipoteki. Zamiast tego sprzedaje hipotekę na rynku wtórnym innemu podmiotowi, np. Bankowi inwestycyjnemu lub przedsiębiorstwu finansowanemu przez rząd (GSE). Podmiot ten łączy hipotekę z pulą innych kredytów i emituje obligacje z hipotekami jako zabezpieczeniem.

Kiedy właściciele domów spłacają swoje kredyty hipoteczne, odsetki z ich płatności są wykorzystywane do spłaty zysku z tych listów zastawnych. Dopóki większość właścicieli domów z puli kredytów hipotecznych nadąża ze spłatami, list zastawny jest bezpiecznym i niezawodnym zabezpieczeniem przynoszącym dochód.

Zalety i wady listów zastawnych

Wadą listów zastawnych jest to, że ich rentowność jest zwykle niższa niż rentowności obligacji korporacyjnych, ponieważ sekurytyzacja hipotek sprawia, że ​​takie obligacje są bezpieczniejszymi inwestycjami. Zaletą byłoby to, że jeśli właściciel domu nie spłaci kredytu hipotecznego, posiadaczom obligacji przysługuje roszczenie dotyczące wartości majątku właściciela domu. Nieruchomość może zostać zlikwidowana za wpływy przeznaczone na odszkodowania dla obligatariuszy. Kolejną zaletą listów zastawnych jest to, że są one bezpieczniejszą inwestycją niż na przykład akcje.

W przeciwieństwie do tego, inwestorzy w obligacje korporacyjne mają niewielki regres, jeśli korporacja nie jest w stanie zapłacić. W rezultacie, kiedy korporacje emitują obligacje, muszą oferować wyższe zyski, aby zachęcić inwestorów do wzięcia na siebie ryzyka niezabezpieczonego długu.

1,7 biliona dolarów

Kwota papierów wartościowych zabezpieczonych hipotecznie przez Rezerwę Federalną.

Specjalne uwagi dotyczące listów zastawnych

Jeden z głównych wyjątków od ogólnej zasady, zgodnie z którą listy zastawne stanowią bezpieczną inwestycję, stał się ewidentny podczas kryzysu finansowego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Przed tym okresem inwestorzy zdawali sobie sprawę, że mogą zarobić wyższe zyski, kupując obligacje zabezpieczone hipotekami subprime – hipotekami oferowanymi kupującym ze słabym kredytem lub nieweryfikowalnym dochodem – jednocześnie ciesząc się rzekomym bezpieczeństwem inwestowania w zabezpieczony dług.

Niestety, wystarczająco dużo kredytów hipotecznych subprime spowodowało kryzys, podczas którego wiele listów zastawnych straciło wartość, co kosztowało inwestorów miliony dolarów. Od czasu kryzysu obserwowano wzmożoną kontrolę takich papierów wartościowych. Niemniej jednak Fed nadal posiada znaczną ilość papierów wartościowych zabezpieczonych hipoteką (MBS), takich jak listy zastawne. Według danych Federal Reserve Bank of St. Louis od czerwca 2018 r. Fed posiadał około 1,7 bln USD w MBS.