Memorandum w sprawie dalszej ulgi w spłacie pożyczki studenckiej podczas pandemii COVID-19

Memorandum w sprawie dalszej ulgi w spłacie pożyczki studenckiej podczas pandemii COVID-19
Category: Konto Bankowe
16 marca 2021

Wydano: 8 sierpnia 2020 r

  • Udostępnij tę stronę na Facebooku
  • Podziel się tą stroną na Twitterze
  • Skopiuj adres URL do schowka

Temat: Dalsza ulga w spłacie kredytu studenckiego podczas pandemii COVID-19

Z upoważnienia przyznanego mi jako Prezydentowi przez Konstytucję i przepisy prawa Stanów Zjednoczonych Ameryki, zarządza się, co następuje:

Sekcja . 1 . Polityka . Nowy koronawirus 2019, znany jako SARS-CoV-2, wirus wywołujący epidemie choroby COVID-19, znacząco zakłócił życie Amerykanów. W proklamacji 9994 z 13 marca 2020 r. (Deklarując stan wyjątkowy dotyczący epidemii nowego koronawirusa (COVID-19)) oświadczyłem, zgodnie z ustawą National Emergency Act (50 USC 1601 i następne ), że wybuch COVID-19 w Stanach Zjednoczonych stanowił stan wyjątkowy narodowy („stan wyjątkowy narodowy”). Tego samego dnia ustaliłem również, że wybuch COVID-19 stanowił stan wyjątkowy o zasięgu ogólnokrajowym, zgodnie z sekcją 501 (b) ustawy Stafford (42 USC 5191 (b)).

20 marca 2020 roku moja administracja podjęła działania mające na celu natychmiastową ulgę dziesiątkom milionów pożyczkobiorców kredytów studenckich podczas pandemii wywołanej przez COVID-19, zarówno zawieszając spłatę pożyczki, jak i tymczasowo ustawiając oprocentowanie na 0 procent. Ulga ta pomogła wielu uczniom i rodzicom zachować stabilność finansową. Wielu innych Amerykanów nadal rutynowo spłacało swoje salda kredytów studenckich, aby w dłuższej perspektywie szybciej wyeliminować swoje pożyczki. W tym czasie pożyczkobiorcy byli w stanie określić najlepszą dla siebie ścieżkę rozwoju.

Pierwotne ogłoszenie tej polityki określało, że będzie ona obowiązywać przez co najmniej 60 dni. W międzyczasie ta sama ulga w spłacie pożyczki studenckiej zapewniła ustawa o pomocy, pomocy i bezpieczeństwie ekonomicznym w związku z koronawirusem, ale program ten ma wygasnąć 30 września 2020 r. Obecnie wielu Amerykanów pozostaje bezrobotnych z powodu pandemii COVID-19 i wiele innych zaakceptowało niższe płace i skrócone godziny, podczas gdy stany i miejscowości nadal nakładają środki dystansowania społecznego. Należy zatem przedłużyć tę politykę do czasu ustabilizowania się gospodarki, ponownego otwarcia szkół i ustąpienia kryzysu wywołanego pandemią COVID-19.

Sek . 2 . Przedłużenie ulgi w spłacie kredytu studenckiego . (a) W świetle stanu nadzwyczajnego w kraju ogłoszonego 13 marca 2020 r., Sekretarz Edukacji podejmie działania zgodnie z obowiązującym prawem, aby dokonać odpowiednich zwolnień i zmian w wymaganiach i warunkach odroczenia trudności ekonomicznych opisanych w sekcji 455 (f) (2) (D) Ustawy o szkolnictwie wyższym z 1965 r., Z późniejszymi zmianami, 20 USC 1087e (f) (2) (D) i zapewnić takie odroczenia pożyczkobiorcom, jeśli to konieczne, aby kontynuować tymczasowe zaprzestanie płatności i zrzeczenie się wszystkich odsetki od kredytów studenckich posiadanych przez Departament Oświaty do 31 grudnia finanso 2020 r.

(b) Wszystkie osoby, które chcą kontynuować spłatę kredytu studenckiego, będą miały prawo to zrobić, niezależnie od odroczeń przewidzianych w podpunkcie (a) niniejszej sekcji.

Sek . 3 . Postanowienia ogólne . (a) Żadne z postanowień niniejszego memorandum nie może być interpretowane jako osłabiające lub w inny sposób wpływające na:

(i) uprawnienia przyznane przez prawo departamentowi lub agencji wykonawczej lub ich kierownikowi; lub

(ii) funkcje dyrektora Urzędu Zarządzania i Budżetu związane z wnioskami budżetowymi, administracyjnymi lub legislacyjnymi.

b) Niniejsze memorandum jest wdrażane zgodnie z obowiązującym prawem i pod warunkiem dostępności środków.

(c) Niniejsze porozumienie nie ma na celu stworzenia i nie tworzy żadnych praw ani korzyści materialnych lub proceduralnych, egzekwowalnych na mocy prawa lub na zasadzie słuszności przez jakąkolwiek stronę przeciwko Stanom Zjednoczonym, ich wydziałom, agencjom lub podmiotom, ich funkcjonariuszom, pracownikom lub agentów lub dowolną inną osobę.

(d) Jesteś upoważniony i polecony do opublikowania tego memorandum w Rejestrze Federalnym .