MR podpisało umowy na 650 mln zł dofinansowania inwestycji we wschodniej Polsce

MR podpisało umowy na 650 mln zł dofinansowania inwestycji we wschodniej Polsce
Category: gielda
Author:
27 lipca, 2020

Władze województw świętokrzyskiego, podkarpackiego, podlaskiego, natomiast także Białegostoku i Olsztyna podpisały z Ministerstwem Wzrostu umowy w łącznie 650 mln zł dofinansowania lokaty transportowych, w niniejszym 472 mln zł wraz z Programu Polska Wschodnia, podał resort.

„Projekty, z powodu których dziś się tu napotykamy, to kolejny krok przy realizacji Procedury na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, którą Rada Ministrów przyjęła w niniejszym miesiącu. Spójna sieć transportowa jest waznym czynnikiem na rzecz konkurencyjności ekonomii. Istotne są także sprawy klimatyczne jak i równiez środowiskowe, dlatego stawiamy na zrównoważony spedycja miejski, podnoszący komfort życia w miastach” – powiedział wiceminister wzrostu Adam Hamryszczak, cytowany po komunikacie.

Inwestycje dofinansowane na podstawie dziś podpisanych umów to:

– Rozbudowa DW 762 na danym odcinku: węzeł Kielce południe (S7) – zapora gminy Chęciny w województwie świętokrzyskim. Naklad pieniezny projektu to 84, piec mln zł, w tym 68, 8 mln zł dofinansowania.

– Budowa północnej obwodnicy Chmielnika przy ciągu DW 765 od czasu skrzyżowania z DK 73 w województwie świętokrzyskim. Naklad pieniezny projektu: 69, 6 mln zł, dofinansowane: 57, 1-wsza mln zł

– Rekonstrukcja DW 676 na odcinku granica metropolie – Supraśl w województwie podlaskim. Naklad pieniezny projektu: 120 mln zł, dofinansowanie: 102 mln zł.

– Rozbudowa DW 878 na danym odcinku od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP nr 1404 R) po województwie podkarpackim. Koszt planu: 17, czterech mln zł, dofinansowanie: 14, 7 mln zł.

– Poprawa dostępności centrum Białegostoku dla komunikacji miejskie. Koszt projektu: 109, 4 mln zł, dofinansowanie: 84, cztery mln zł.

– Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa. Wydatek projektu: 255, 1 mln zł, dofinansowanie: 144, dziewiec mln zł.

„Inwestycje skrócą czas dostepu do stolic województw Lokalny Wschodniej a włączenie do sieci dróg krajowych udoskonali skomunikowanie sposród innymi miastami w kraju. Także przemieszczanie się w ramach aglomeracji stołecznych PW będzie łatwiejsze i w wyzszym stopniu dopasowane az do zróżnicowanych koniecznosci użytkowników. Ekologiczny tabor powinien pozytywnie wpłynąć także jak i równiez na nastrój w mieście” – skomentował wiceminister.

Jego zdaniem, realizacja inwestycji poprawi również warunki kierowania biznesu po makroregionie.

„Łatwiejszy dostęp do dróg szybkiego ruchu, obnizanie zatorów w drogach, sprawna komunikacja i mniej samochodów w centrach miast – to mozliwe zmniejszanie barier prowadzenia działalności gospodarczej. Tego rodzaju inwestycje zwiększają konkurencyjność Polski Wschodniej. Zapewniają jej dostępność dla inwestorów oraz ułatwiają firmom z makroregionu wywóz towarów produktów jak i równiez usług” – powiedział Hamryszczak.

Łącznie sposród podpisanymi dziś umowami, po Programie Nasz kraj Wschodnia zakontraktowano już czterech inwestycje dotyczące ekomobliności miejskiej i 18 projektów dotyczących rozwoju transportu drogowego po makroregionie. Daje to w sumie blisko 2 mld zł, podano także.

Ministerstwo Wzrostu uruchomiło niedawno trzeci nabór wniosków dzieki realizację inwestycji drogowych. Budżet konkursu to ponad 400 mln zł.