Ohio Criminal Statute of Limations Laws

Category: Możesz Zrobić
17 lutego 2021

Utworzone przez zespół prawników i redaktorów FindLaw| Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2018 r

Prokuratorom przysługują terminy na wniesienie przeciwko oskarżonym zarzutów karnych, zwane przedawnieniem. Chociaż celem tych praw jest zapewnienie, że zarzuty są składane, gdy dowody są nadal nienaruszone, oskarżenia o morderstwo zwykle nie mają ograniczeń czasowych. Ustawy o przedawnieniu w Ohio zezwalają na sześć lat w przypadku większości przestępstw (bez limitu morderstw), podczas gdy przestępstwa seksualne, porwania, kradzieże, włamania, podpalenia i niektóre inne poważne przestępstwa podlegają 20-letniemu przedawnieniu.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie przepisów prawa karnego stanu Ohio, a dalsze informacje na ten temat można znaleźć poniżej. Zobacz sekcję Podstawy prawa karnego FindLaw, aby uzyskać więcej artykułów i zasobów.

2901.13Morderstwo lub morderstwo zaostrzone: brak; inne: 6 lat; oszustwo lub naruszenie obowiązku powierniczego: w ciągu 1 roku wykrycia przestępstwa; oficjalne wykroczenie: w ciągu 2 lat; zabójstwo, porwanie, gwałt, pobicie seksualne, bezprawne zachowanie seksualne z nieletnią, zmuszająca do prostytucji prostytucja, podpalenie, rabunek, włamanie, gwałtowne zamieszki, przestępcza lub ciężka napaść na oficera pokojowego, zbrodnicza napaść, spisek lub próba popełnienia któregokolwiek z powyższych: 20 lat2 lata; drobne wykroczenie: 6 mies.Nieobecny lub ukrywa tożsamość lub miejsce pobytu lub nieodkryty corpus delicti; oskarżenie o to samo zachowanie
Sekcja kodu
Przestępstwa
Wykroczenia
Akty, podczas których statut nie obowiązuje
Cel przedawnienia w sprawach karnych

Niektórzy ludzie mogą wierzyć, że bez względu na to, ile czasu minęło od popełnienia przestępstwa, przestępca powinien zawsze móc zostać pociągnięty do odpowiedzialności za swoje złe czyny. Jednak celem karnych przedawnień nie jest wypuszczanie przestępców. Raczej prawa mają na celu ochronę niewinnych i nadanie pewnej skuteczności procesowi karnemu.

Mimo że prokuratura musi udowodnić swoją rację ponad wszelką wątpliwość, długi czas między domniemanym popełnieniem przestępstwa a wniesieniem oskarżenia przez prokuraturę może mieć szkodliwy wpływ na zdolność danej osoby do obrony. Chociaż brak dowodów może zaszkodzić sprawie prokuratury przeciwko oskarżonemu, oskarżony może również stracić dowody wskazujące, że nie popełnił przestępstwa. Posiadanie zdjęć, rachunków lub akt, które dowodzą, że ktoś nie popełnił przestępstwa, może zaoszczędzić zarówno państwu, jak i oskarżonemu mnóstwo czasu i pieniędzy. Miejmy nadzieję, że zwłoka w oskarżeniu nie doprowadziłaby niewinnej osoby do więzienia, a posiadanie od razu dokumentów uniewinniających może przede wszystkim uniemożliwić prokuraturze postawienie zarzutów niewłaściwej osobie.

Kiedy biegnie termin?

Bieg terminu na wniesienie sprawy do sądu rozpoczyna się, gdy państwo wie lub powinno było wiedzieć, że przestępstwo zostało popełnione.

Przedawnienie za wykroczenia

Stan Ohio ma dwa lata na ściganie wykroczenia. Jeśli wykroczenie jest „drobnym wykroczeniem, państwo ma tylko sześć miesięcy na wniesienie sprawy.

Statut przedawnienia przestępstw

Przedawnienie nie jest takie samo dla wszystkich przestępstw. Poniższa lista przedstawia przedawnienia dla powszechnie znanych przestępstw.

Morderstwo lub morderstwo z zarzutami

Nie ma limitu czasu na wniesienie oskarżenia o morderstwo w Ohio.

Oszustwo lub naruszenie obowiązku powierniczego

Prokurator musi wnieść sprawę w ciągu jednego roku od wykrycia przestępstwa.

Państwo ma dwa lata po wykryciu „oficjalnego wykroczenia, aby oskarżyć oskarżonego o popełnienie tego przestępstwa.

Inne brutalne przestępstwa

W przypadku wielu innych brutalnych przestępstw Ohio ma dwadzieścia lat na wniesienie sprawy. Te przestępstwa obejmują:

  • Zabójstwo
  • PorwanieRzepakBateria seksualnaBezprawne zachowanie seksualne z nieletnimNieodparte ściganiePodpalenieRozbójWłamaniePoważne zamieszkiZbrodniczy lub brutalny atak na biuro pokojoweZbrodniczy atakSpisek w celu popełnienia któregokolwiek z powyższych przestępstwPodejrzany o popełnienie przestępstwa? Rozważ skorzystanie z pomocy prawnej już dziś

    Okres przedawnienia może być bardzo złożony i trudny do przestrzegania. Jeśli chcesz wiedzieć o swoich zabezpieczeniach zgodnie z prawem Ohio, najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, jest porozmawianie z prawnikiem na temat zastosowania statutu w Twojej sprawie. Rozważ rozmowę dzisiaj z adwokatem z Ohio.