OPZZ: szefowie nie przestrzegają zasad BHP

Category: odmienne
Author:
27 lipca, 2020

Większość polskich pracodawców nie przestrzega zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy; mówi się o tym wyłącznie przy sposobnosci wypadków, przy których giną pracownicy – podkreśla Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych w oświadczeniu przesłanym w poniedziałek PAP.

„Podobnie historia się aktualnie po wypadku w Kopalni +Wujek – Śląsk+. Trwająca w Polsce od dawna transformacja ustrojowa, wywołała ogromne bezrobocie i walkę o utrzymanie stanowisk zatrudnienia. Kwestia bezpieczeństwa i warunków pracy na rzecz wielu pracowników stała się problemem mało istotnym. Przy pogoni zbytnio zyskiem pracodawcy zbyt mało zwracają uwagę na bezpieczeństwo pracy” a mianowicie czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreśla OPZZ, od lat problematyka zagrożeń wypadkowych nie spotyka się z należytym upodobaniem. „Presja dzieki uzyskanie wielkich zysków wywoluje, że nie tylko pracodawcy, jednak sami pracownicy stają do +wyścigu szczurów+, gdyż wiedzą, że pierwotnego zarobki zależą również od wyników ekonomicznych firm, po których pracują. Dlatego problemy BHP nie zaakceptowac są obecnie priorytetem” a mianowicie podkreślają związkowcy.

OPZZ wspomina, że w ostatnich kilku latach nastąpił wzrost liczby pracowników poszkodowanych w incydentach przy robocie. W 2004 r. ucierpiało ponad 104 tys. osób.

„Obecne zapisy art. 79 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej dają organom kontrolnym duże upowaznienia w zakresie wykonywania kontroli, wówczas gdy jest to uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia albo zdrowia. Pozwalają one Urzędowi Górniczemu jak i równiez Państwowej Inspekcji Pracy w doraźne kontrolowanie zagrożonych miejsc pracy w kopalniach i innych zakładach pracy” – głosi oświadczenie.

Związkowcy zwracają uwagę na klopot braku właściwego finansowania i za małej obsady personalnej organów kontrolujących przestrzeganie BHP w zakładach pracy. „Dlatego OPZZ protestuje przeciwko próbom ograniczenia budżetu i zatrudnienia w Państwowej Inspekcji Robocie w projekcie ustawy o racjonalizacji zatrudnienia w państwowych jednostkach budżetowych i niektórych innych jednostkach sektora finansów publicznych” a mianowicie podkreślają.

„OPZZ apeluje do Państwowej Kontroli Pracy i Wyższego Urzędu Górniczego na temat jak najdalej idące uzywanie przez ów organy swoich ustawowych kompetencji, o niepoddawanie się dyktatowi pracodawców” a mianowicie dodają związkowcy. (PAP)

pro/ malk/ mow/