Ile zarabia poseł i samorządowiec?

Ile zarabia poseł, an ile burmistrz czy wójt?

Łącznie prawie 12, 5 tys. złotych sięga miesięczne wynagrodzenie posła. Starannie tyle samo mogą maksymalnie zarabiać samorządowcy.

Zgodnie z ustawą o robieniu mandatu posła i senatora, dochody parlamentarzystów płyną wraz z tzw. uposażenia oraz diet. Uposażenie wynosi dziś 9892, 30 zł brutto. Dieta parlamentarna to natomiast 25 proc. uposażenia. Obecnie jest to 2473, 08 zł brutto.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora dieta parlamentarna jest nieograniczona od podatku dochodowego od momentu osób fizycznych w granicach określonych w przepisach dla diet otrzymywanych z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich. Obecnie zwolniona z PIT wydaje się być kwota 2280 zł.

Komu uposażenie nie przysługuje?

Uposażenie nie przysługuje metrów. in. posłom, którzy pozostając w stosunku pracy, nie zaakceptować korzystają z urlopu darmowego, posłom prowadzącym działalność gospodarczą samodzielnie lub wspólnie wraz z innymi osobami.

Uposażenie nie przysługuje też posłom, którzy osiągają dochody wraz z innej aktywności pozaparlamentarnej prócz podlegającej prawu autorskiemu albo prawom pokrewnym.

Ile zarabia burmistrz i wójt?

Zgodnie z ustawą na temat pracownikach samorządowych, uwzględniając wszystkie składniki i dodatki, pensja wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marszałka i starosty w 2018 r. odrzucić może być wyższa niż siedmiokrotność kwoty bazowej, czyli 12 525, 94 złotych brutto. (obecnie kwota bazowa wynosi 1789, 42 zł).

Do tego zakresu nie wlicza się tylko trzynastki, wynoszącej 8, pięć proc. rocznego wynagrodzenia, i nagrody jubileuszowej (od 75 proc. wynagrodzenia miesięcznego według 20 latach pracy do odwiedzenia 400 proc. wynagrodzenia miesięcznego po 45 latach pracy).

Decyzję o naszym, ile będzie zarabiał wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek jako piastun organu, podejmuje odpowiednio: rada gminy, rada powiatu albo sejmik województwa.

Obok wynagrodzenia zasadniczego, samorządowcy potrafią też otrzymywać np. suplement za wysługę lat, aneks funkcyjny, dodatek specjalny, natomiast także premie i gratyfikacyj.

Choć w rozporządzeniu ws. wynagradzania pracowników samorządowych częściowo ograniczono składniki wynagradzania kadry kierowniczej urzędów, to ustawa nakłada górny zakres jedynie na "pracowników wybieranych".

W efekcie dochodzi do sytuacji, w jakiej pensja prezydenta miasta odrzucić jest najwyższym wynagrodzeniem w placówce. Jak wynika wraz z zeszłorocznej ankiety PAP, tylko w czterech na czternaście miast na prawach powiatu, najwyższe wynagrodzenie pobierał prezydent. W pozostałych przypadkach najlepiej zarabiającymi pracownikami urzędów byli skarbnicy, sekretarze i wiceprezydenci.