Rosati: komisja finansów ogólnych za nowelizacją budżetu na 2013 r.

Category: inne
Author:
27 lipca, 2020

# przystaje wypowiedź posłanki PO Teresy Piotrowskiej #

11. 09. Warszawa (PAP) a mianowicie Sejmowa komitet finansów publicznych zarekomendowała Sejmowi przyjęcie planu noweli budżetu państwa dzieki 2013 r. Przewodniczący komisji poseł Dariusz Rosati (PO) poinformował, że komisja poparła jedną poprawkę zaproponowaną przez komisję rolnictwa.

W środę w Sejmie trwa nastepne czytanie pomyslu nowelizacji budżetu na 2013 r. i projektu noweli ustawy okołobudżetowej.

Rosati poinformował posłów, że podczas prac nad planem noweli budżetu komisja rozpatrzyła dziesięć tzw. własnych części budżetowych oraz 25 doswiadczen komisji sejmowych. „Spośród przedłożonych przez komisje sejmowe 25 opinii (… ), dwudziestu czterech opinie były pozytywne, zas jedna częściowo negatywna” – poinformował poseł. „Oznacza to, że komisje zaakceptowały proponowaną nowelizację budżetu” – dodał.

Jak wskazał, wątpliwości, odnosnie do rządowego projektu miały 3 komisje: obrony narodowej, ekonomii oraz rolnictwa. Wyjaśnił, że komisja obrony narodowej, choć pozytywnie zaopiniowała zmniejszenie wydatków na armię o trzech, 2 mld zł, to zwróciła uwagę, że przy tak dużych cięciach nie zaakceptowac da się uniknąć niepomyslnych skutków na rzecz zamówień w polskim przemyśle obronnym, na rzecz którego kontrakty z MON są głównym źródłem przychodów.

„Z transportu komisja produkcji, pozytywnie opiniując projekt przy odniesieniu az do czterech części budżetowych, wydała zarazem negatywną opinię o pozostałych częściach” – mówił Rosati. Jedną z zakwestionowanych części była także ponizsza dotycząca obronności. Komisja gospodarki stwierdziła – jak wskazywał poseł – że sprawa przemysłu zbrojeniowego jest obecnie bardzo trudna i cięcia wydatków prowadzą do likwidacji branży, totez nie można ich zaakceptować.

Rosati przytoczył przedstawiane dzieki posiedzeniach komisji argumenty rządu, że zredukowanie wydatków w obronność nie zaakceptowac dotknie programów modernizacji armii, a wyniki cięć gwoli polskiego przemysłu będą najmniejsze, ponieważ odczują je głównie zagraniczni dostawcy sprzętu wojskowego.

„Komisja rolnictwa (… ) jako jedyna komisja złożyła dwie poprawki” – poinformował Rosati. Pierwsza dotyczyła zmniejszenia dotacji na rzecz Agencji Metamorfozy i Uaktualnieniu Rolnictwa i przekazania tychze pieniędzy dzieki rezerwę celową przeznaczoną w ubezpieczenie upraw rolnych jak i równiez zwierząt gospodarskich. Komisja finansów poparła tę poprawkę.

Inna propozycja zmian w projekcie zaproponowana przez komisję rolnictwa nie została zaakceptowana. Rozchodzi o poprawkę, w której proponowano, aby zmniejszyć rezerwę celową dzieki współfinansowanie lokaty z udziałem środków tych popularnych o nieomal 3 mln zł jak i równiez zwiększyć wydatki wojewódzkich ośrodków doradztwa rolniczego. „Przyjęcie naszej poprawki ograniczyłoby środki dzieki współfinansowanie projektów unijnych” a mianowicie wyjaśnił poseł.

„W trakcie prac komisji finansów publicznych posłowie nie zaakceptowac składali żadnych poprawek, nie zaakceptowac złożono także żadnych wniosków mniejszości” – powiedział Rosati. Oznacza to, że nie licząc jednej przeróbki komisji rolnictwa projekt noweli budżetu wydaje sie taki samodzielnie, jak zaproponował rząd.

Teresa Piotrowska (PO) poinformowała, że komisja finansów publicznych zaproponowała zmianę po projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej dotyczącą środków z Krajowego Funduszu Drogowego. Jak mówiła, zmiana ta ma umożliwić wykorzystanie pieniędzy w kwocie 165 mln zł z KFD cos wiecej niz na pomocniki, ale również na przebudowę dróg lokalnych realizowanych poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Lokalnych i Autostrad.

Nowelizacja budżetu na 2013 r. posiada powiększyć tegoroczny deficyt o około szesnascie mld zł wobec 35, 6 mld zł zapisanych pierwotnie. Rząd założył też cięcia w resortach, które mają dać 7, szóstej mld zł oszczędności. Motywem nowelizacji są niższe niż zakładano wpływy podatkowe w okresie styczeń-lipiec.

Po projekcie przyjęto, że na zmianach profity budżetu państwa wyniosą 275 mld 729 mln 440 tys. zł, a wydatki – 327 mld 294 mln 440 tys. zł. W efekcie brak wyniesie 51 mld 565 mln zł. (PAP)

her/ dol/ mki/ jra/