Rozliczanie zadłużenia karty kredytowej

Rozliczanie zadłużenia karty kredytowej
Category: Karcie Kredytowej
16 października 2020

Podziel się tą stroną

 • Facebook
 • Świergot
 • Połączone

Jeśli przekroczyłeś maksymalny poziom swoich kart kredytowych i coraz bardziej się zadłużasz, prawdopodobnie czujesz się przytłoczony. Jak zamierzasz spłacić dług? Teraz wyobraź sobie, że słyszysz o firmie, która obiecuje zmniejszyć – lub nawet zlikwidować – Twój dług za grosze za dolara. Brzmi jak odpowiedź na twoje problemy, prawda?

Federalna Komisja Handlu (FTC), krajowa agencja ochrony konsumentów, mówi, że zwolnij i zastanów się, w jaki sposób możesz wyjść z trudu, nie wydając dużo zieleni.

Firmy rozliczające dług

Programy spłaty zadłużenia są zazwyczaj oferowane przez firmy nastawione na zysk i polegają na negocjowaniu przez firmę z wierzycielami możliwości zapłacenia „ugody” w celu spłaty zadłużenia. Ugoda to inne określenie kwoty ryczałtowej, która jest mniejsza niż pełna kwota, którą jesteś winien. Aby dokonać tej płatności ryczałtowej, program prosi, aby co miesiąc odkładać określoną kwotę pieniędzy na oszczędności. Firmy zajmujące się rozliczaniem długów zazwyczaj proszą o przelewanie tej kwoty co miesiąc na rachunek podobny do rachunku powierniczego, aby zgromadzić wystarczającą ilość oszczędności, aby spłacić ostatecznie osiągnięte porozumienie. Co więcej, programy te często zachęcają lub instruują swoich klientów, aby zaprzestali dokonywania miesięcznych płatności na rzecz wierzycieli.

Spłata długu wiąże się z ryzykiem

Chociaż firma rozliczająca dług może być w stanie spłacić jeden lub więcej Twoich długów, rozważ ryzyko związane z tymi programami, zanim się zarejestrujesz:

1. Programy te często wymagają wpłacenia pieniędzy na specjalne konto oszczędnościowe przez 36 miesięcy lub dłużej, zanim wszystkie Twoje długi zostaną uregulowane. Wiele osób ma problemy z wystarczająco długim spłatą, aby uregulować wszystkie (lub nawet niektóre) swoje długi. W rezultacie rezygnują z programów. Zanim zarejestrujesz się w programie spłaty zadłużenia, dokładnie przejrzyj swój budżet, aby upewnić się, że jesteś w stanie odłożyć wymagane miesięczne kwoty na cały okres trwania programu.

2. Twoi wierzyciele nie mają obowiązku wyrażania zgody na negocjowanie uregulowania kwoty, którą jesteś winien. Jest więc szansa, że ​​Twoja firma rozliczeniowa nie będzie w stanie uregulować części Twoich długów – nawet jeśli odłożysz miesięczne kwoty wymagane przez program. Firmy zajmujące się rozliczaniem długów również często próbują najpierw negocjować mniejsze długi, co powoduje wzrost odsetek i opłat za duże długi.

3. Ponieważ programy spłaty zadłużenia często proszą – lub zachęcają – do zaprzestania wysyłania płatności bezpośrednio do wierzycieli, mogą mieć one negatywny wpływ na raport kredytowy i inne konsekwencje. Na przykład, Twoje długi mogą nadal powodować naliczanie opóźnionych opłat i kar, które mogą postawić Cię dalej w dołku. Możesz również otrzymywać telefony od wierzycieli lub windykatorów z żądaniem spłaty. Możesz nawet zostać pozwany o spłatę. W niektórych przypadkach, gdy wierzyciele wygrywają proces, mają prawo do zajęcia twojego wynagrodzenia lub zastawu na twoim domu.

Uważaj na oszustwa związane z regulacją zadłużenia

Niektóre firmy oferujące programy spłaty zadłużenia mogą popełniać oszustwa i nie wywiązywać się ze złożonych obietnic – na przykład obietnic lub „gwarancji” uregulowania wszystkich długów na karcie kredytowej na, powiedzmy, 30 do 60 procent kwoty, którą jesteś winien. Inne firmy mogą próbować pobierać od Ciebie własne opłaty, zanim spłacą którykolwiek z Twoich długów – praktyka zakazana na mocy Regulaminu sprzedaży telemarketingowej (TSR) FTC dla firm zajmujących się telemarketingiem tych usług. Niektórym nie udaje się wyjaśnić ryzyka związanego z ich programami: na przykład, że wielu (lub większość) konsumentów rezygnuje bez uregulowania swoich długów, że mogą ucierpieć raporty kredytowe konsumentów lub że windykatorzy mogą nadal do Ciebie dzwonić.

Unikaj współpracy z jakąkolwiek firmą, która obiecuje spłacić dług, jeśli firma:

 • pobiera wszelkie opłaty, zanim spłaci Twoje długi
 • zachwala „nowy program rządowy” spłaty zadłużenia na osobistej karcie kredytowej
 • gwarantuje, że niezabezpieczony dług może zniknąć
 • nakazuje zaprzestanie komunikowania się z wierzycielami, ale nie wyjaśnia poważnych konsekwencji
 • informuje, że może zatrzymać wszystkie wezwania do windykacji i procesy sądowe
 • gwarantuje, że Twoje niezabezpieczone długi mogą zostać spłacone za grosze za dolara

Badanie firm rozliczających zadłużenie

Zanim przystąpisz do programu spłaty zadłużenia, odrób swoją pracę domową. Podejmujesz ważną decyzję, która wiąże się z wydaniem dużej ilości pieniędzy – pieniędzy, które mogą posłużyć na spłatę długu. Sprawdź firmę u swojego prokuratora generalnego i lokalnej agencji ochrony konsumentów. Mogą ci powiedzieć, czy w aktach są jakieś skargi konsumentów dotyczące firmy, z którą rozważasz współpracę. Zapytaj swojego prokuratora generalnego, czy firma musi mieć zezwolenie na pracę w Twoim stanie, a jeśli tak, to czy tak jest.

Wpisz nazwę firmy ze słowem „reklamacje” do wyszukiwarki. Przeczytaj, co inni powiedzieli o firmach, które rozważasz, w tym informacje o wszelkich procesach sądowych z organami stanowymi lub federalnymi za udział w zwodniczych lub nieuczciwych praktykach.

Jeśli prowadzisz interesy z firmą zajmującą się rozliczaniem długów, być może będziesz musiał wpłacić pieniądze na specjalne konto bankowe, które będzie zarządzane przez niezależną stronę trzecią. Środki są Twoje i masz prawo do narosłych odsetek. Administrator konta może obciążyć Cię rozsądną opłatą za prowadzenie rachunku i jest odpowiedzialny za przelew środków z Twojego konta, aby spłacić wierzycieli i firmę zajmującą się rozliczeniem długów, gdy dojdzie do rozliczenia.

Firma może pobrać tylko część pełnej opłaty za każdy spłacony dług. Załóżmy na przykład, że jesteś winien pieniądze pięciu wierzycielom. Firma z sukcesem negocjuje ugodę z jednym z Twoich wierzycieli. Firma może w tej chwili obciążyć Cię tylko częścią pełnej opłaty, ponieważ nadal musi pomyślnie negocjować z czterema innymi wierzycielami. Za każdym razem, gdy firma zajmująca się likwidacją długów pomyślnie ureguluje dług u jednego z wierzycieli, firma może obciążyć Cię kolejną częścią pełnej opłaty. Jeśli opłaty firmy są oparte na procencie kwoty zaoszczędzonej w wyniku rozliczenia, musi ona podać zarówno procent, jaki pobiera, jak i szacunkową kwotę w dolarach, którą reprezentuje. Można to nazwać opłatą „na nieprzewidziane wydatki”.

Wymogi dotyczące ujawniania informacji

Przed zapisaniem się do usługi firma oddłużeniowa musi przekazać Ci informacje o programie:

 • Cena i warunki: Firma musi wyjaśnić swoje opłaty i wszelkie warunki dotyczące swoich usług.
 • Wyniki: Firma musi powiedzieć, ile czasu zajmie uzyskanie wyników – ile miesięcy lub lat przedstawi każdemu wierzycielowi ofertę ugody.
 • Oferty: Firma musi powiedzieć Ci, ile pieniędzy lub procent każdego niespłaconego długu musisz zaoszczędzić, zanim złoży ofertę każdemu wierzycielowi w Twoim imieniu.
 • Brak płatności: Jeśli firma poprosi Cię o zaprzestanie dokonywania płatności na rzecz wierzycieli – lub jeśli program opiera się na tym, że nie będziesz dokonywać płatności – musi poinformować Cię o możliwych negatywnych konsekwencjach Twojego działania, w tym o uszkodzeniu raportu kredytowego i kredytu wynik; że Twoi wierzyciele mogą pozwać Cię lub kontynuować proces windykacji; oraz że firmy obsługujące karty kredytowe mogą pobierać dodatkowe opłaty i odsetki, które zwiększą kwotę, którą jesteś winien.

Firma zajmująca się redukcją długów musi również poinformować, że:

 • środki są Twoje i masz prawo do naliczonych odsetek;
 • administrator konta nie jest powiązany z firmą oferującą oddłużenie i nie pobiera opłat za polecenie; i
 • możesz wypłacić swoje pieniądze w dowolnym momencie bez kary.

Konsekwencje podatkowe

W zależności od kondycji finansowej, wszelkie oszczędności uzyskane dzięki usługom oddłużenia mogą zostać uznane za dochód i podlegać opodatkowaniu. Firmy obsługujące karty kredytowe i inne mogą zgłaszać do IRS uregulowane zadłużenie, które IRS uznaje za dochody, chyba że jesteś „niewypłacalny”. Niewypłacalność ma miejsce, gdy łączne długi przekraczają godziwą wartość rynkową wszystkich aktywów. Ustalenie upadłości może być trudne. Porozmawiaj z doradcą podatkowym, jeśli nie masz pewności, czy kwalifikujesz się do tego wyjątku.

Inne opcje umorzenia długów

Współpraca z firmą zajmującą się rozliczaniem długów to tylko jedna z opcji radzenia sobie z długiem. Możesz również: negocjować bezpośrednio z wystawcą karty kredytowej, współpracować z doradcą kredytowym lub rozważyć upadłość.

Porozmawiaj z wystawcą karty kredytowej , nawet jeśli wcześniej odmówiono ci. Zamiast płacić firmie za rozmowę z wierzycielem w Twoim imieniu, pamiętaj, że możesz to zrobić samodzielnie za darmo. Numer telefonu znajdziesz na karcie lub na wyciągu. Bądź wytrwały i uprzejmy. Prowadź dobrą dokumentację swoich długów, aby po skontaktowaniu się z wystawcą karty kredytowej wyjaśnić swoją sytuację. Twoim celem jest wypracowanie zmodyfikowanego planu płatności, który zredukuje Twoje płatności do poziomu, którym możesz zarządzać.

Jeżeli nie spłacisz długu przez 180 dni, wierzyciel odpisze go jako stratę; Twoja zdolność kredytowa zostanie mocno uderzona, a nadal będziesz winien dług. Wierzyciele często są skłonni negocjować z Tobą nawet po tym, jak odpisują Twój dług jako stratę.

Skontaktuj się z doradcą kredytowym. Renomowane organizacje doradztwa kredytowego mogą doradzić w zakresie zarządzania pieniędzmi i długami, pomóc w opracowaniu budżetu oraz zaoferować bezpłatne materiały edukacyjne i warsztaty. Ich doradcy są certyfikowani i przeszkoleni w zakresie kredytów konsumenckich, zarządzania pieniędzmi i długiem oraz budżetowania. Doradcy omawiają z tobą całą sytuację finansową i pomagają opracować spersonalizowany plan rozwiązania problemów finansowych. Wstępna sesja doradcza trwa zwykle godzinę i obejmuje sesje kontrolne.

Większość renomowanych doradców kredytowych to organizacje non-profit i oferują usługi za pośrednictwem lokalnych biur, online lub telefonicznie. Jeśli to możliwe, znajdź organizację, która oferuje poradnictwo osobiste. Wiele uniwersytetów, baz wojskowych, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, władz mieszkaniowych i oddziałów US Cooperative Extension Service prowadzi niedochodowe programy doradztwa kredytowego. Wydawcy kart kredytowych muszą podać bezpłatny numer na wyciągach, podający posiadaczom kart informacje o znalezieniu organizacji doradczych non-profit. Amerykański program powierniczy – organizacja w Departamencie Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, która nadzoruje sprawy upadłościowe i powierników – również prowadzi listę organizacji zatwierdzonych przez rząd. Jeśli organizacja doradztwa kredytowego twierdzi, że została zatwierdzona przez rząd, sprawdź listę zatwierdzonych organizacji przez Powiernika Stanów Zjednoczonych.Twoja instytucja finansowa, lokalna agencja ochrony konsumentów oraz przyjaciele i rodzina również mogą być dobrym źródłem informacji i skierowań.

Należy jednak pamiętać, że status „non-profit” nie gwarantuje, że usługi są bezpłatne, niedrogie ani nawet legalne. W rzeczywistości niektóre organizacje zajmujące się doradztwem kredytowym pobierają wysokie opłaty, które ukrywały, lub nakłaniają swoich klientów do wpłacania „dobrowolnych” składek, które mogą spowodować większe zadłużenie.

Bankructwo. Ogłoszenie upadłości ma poważne konsekwencje, w tym obniżenie zdolności kredytowej, ale doradcy kredytowi i inni eksperci twierdzą, że w niektórych przypadkach może to mieć największy sens. Zgłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 13 pozwala osobom o stałych dochodach na utrzymanie nieruchomości, takiej jak dom obciążony hipoteką lub samochód, którą w przeciwnym razie mogliby stracić w wyniku postępowania upadłościowego na podstawie rozdziału 7. W rozdziale 13 sąd zatwierdza plan spłaty, który umożliwia spłatę długów w okresie od trzech do pięciu lat, bez konieczności oddawania majątku. Po dokonaniu wszystkich płatności w ramach planu Twoje długi zostaną umorzone. W ramach procedury na podstawie rozdziału 13 będziesz musiał zapłacić prawnikowi i musisz uzyskać poradę kredytową od organizacji zatwierdzonej przez rząd w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o ulgę w upadłości.

Musisz uzyskać poradę kredytową od organizacji zatwierdzonej przez rząd w ciągu sześciu miesięcy przed złożeniem wniosku o ulgę w upadłości. Listę organizacji zatwierdzonych przez rząd w poszczególnych stanach można znaleźć w programie US Trustee Program. Przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie rozdziału 7 należy spełnić „kryterium środków finansowych”. Ten test wymaga potwierdzenia, że ​​Twoje dochody nie przekraczają określonej kwoty. Kwota zależy od stanu i jest publikowana przez program powierniczy Stanów Zjednoczonych.

Opłaty za zgłoszenie to kilkaset dolarów. Opłaty adwokackie są dodatkowe i zróżnicowane. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź sądy Stanów Zjednoczonych i przeczytaj artykuł Radzenie sobie z długiem.