Rzecznik Praw Ucznia o możliwości popełnienia przestępstwa przez dyrektorów i nauczycieli

Category: odmienne
27 lipca, 2020

*Rzecznik Praw Ucznia i Rodzica Krzysztof Olędzki zwrócił się we wtorek z prośbą do minister finansów Zyty Gilowskiej o wszczęcie inspekcji skarbowej we wszystkich ogólnych szkołach w Polsce. Olędzki uważa, że przy szkołach mogły wystąpić „nieprawidłowości, dotyczące nakłaniania lub zmuszania uczniów i rodziców az do ponoszenia kosztów nauki”. *

W przesłanym PAP we wtorek komunikacie Olędzki informuje Gilowską o procederze pobierania opłat za szkolenie w zakresie ramowych planów ksztalcenia w szkołach publicznych. W jego opinii – dyrektorzy szkół i nauczyciele, którzy takie opłaty pobierają a mianowicie mogli popełnić przestępstwo karnoskarbowe.

„Szkoły ogólne działają na bazie ustawy o systemie oświaty, która po art. 7 definiuje szkolę publiczną w charakterze zapewniającą bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania” – przypomniał Olędzki.

Olędzki wyodrębnił cztery główne przypadki ponoszenia kosztów nauki przez uczniów: wnoszenia opłat na komitet rodzicielski, opłaty za zajęcia dodatkowe jak i równiez rozszerzony program nauczania niektórych przedmiotów, opłaty za wycieczki i „najnowsza praktyka zmuszania do finansowania jednolitych strojów szkolnych – mundurków”.

Olędzki poprosił Zytę Gilowską o przeprowadzenie w najbliższych tygodniach kontroli przy przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych.

Rzecznik uważa, że należy pociągnąć az do odpowiedzialności karnej tych dyrektorów i profesorów, którzy „dopuścili się przestępstwa karnoskarbowego polegającego na przydzieleniu opłat zbytnio nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania”.

Zwrócił też uwagę, że w pierwszej kolejności kontrola winna być dokonana z Sztabie Szkół Budowlano-Technicznych w Stargardzie Szczecińskim. Doszło w niej – jakim sposobem informuje – „do pobierania przez szkołę składek w komitet rodzicielski z naruszeniem prawa, wraz z szantażem odmowy wydania świadectw szkolnych”.

„Proszę też o wykonanie kontroli w uczelni podstawowej numer 75 na warszawskim rynku, w której w minionych dniach doszło do pobierania zaliczek dzieki mundurek szkolny” – napisał Olędzki.

„Składki na komitet rodzicielski pobierane są przypuszczalnie w każdej szkole publicznej, mimo, że rady rodziców są statutowymi organami szkoły, czyli są częścią szkoły. Wszelkie działania rady należy traktować jako działania konkretnego z organów szkoły” – ocenił rzecznik.

Zwrócił też uwagę, że opłaty zbytnio zajęcia dodatkowe szczególnie często pobierane są w przedszkolach publicznych, także w klasach „zerowych”, które od niedawna realizują misję obowiązkowego przygotowania przedszkolnego. „W szkołach – zdaniem Olędzkiego – często mamy do czynienia z praktyką poszerzania ilosci godzin obowiązkowych z niektórych przedmiotów na temat lekcje ponadprogramowe, wykraczające ponad ramowy projekt nauczania” a mianowicie dodał Olędzki.

Podkreśla pan też, że „uczniowie są zmuszani sluzace do ponoszenia opłat za wedrówki szkolne aranzowane w ramach planów nauczania”. Według wytycznych MEN – przypomina Olędzki – wycieczki oswiatowe powinny być uzupełnieniem zasadniczych zajęć lekcyjnych, a udział w nich powinien być powszechny – dostępny na rzecz wszystkich uczniów w klasie.

Rzecznik Praw Ucznia nawiązał też sluzace do kwestii mundurków. „Z całej Polski dochodzą do Lokum Praw Ucznia i Tate liczne sygnały o przykladach zbierania od momentu rodziców uczniów zaliczek w uszycie mundurków szkolnych. Obowiązek noszenia za posrednictwem ucznia jednolitego stroju szkolnego nie okresla obowiązku finansowania go, totez szkoły, pobierając zaliczki dzieki uszycie takowego stroju łamią zapis ustawy OSO” a mianowicie zaznaczył.

Ministerstwo Finansów poinformowało PAP, że pismo Olędzkiego jeszcze nie dotarło. (PAP)

agz/ ls/