Simmons Bank

Category: Twojej Okolicy
17 lutego 2021
Godne uwagi ceny RRSO W porównaniu z innymi 0,10 % 1,25 % → 0,40 % 0,95 % → 0,52 % 1,05 % →NA 1,30 % →NA 2,80 % →NA 2,37 % →NA 2,79 % →
Oszczędności 1-roczna płyta CD 2-letnie CD 5-letnia płyta CD 30-letni kredyt hipoteczny 15-letni kredyt hipoteczny HELOC
 • Przegląd
 • Stawki depozytówOprocentowanie kredytuGałęzieSzczegóły finansoweFAQsOpiniePrzegląd 2020

  Ogólne informacje bankowe

  Simmons Bank jest ubezpieczoną instytucją FDIC z siedzibą w Pine Bluff, AR. Została założona w 1903 roku i ma aktywa o wartości około 20,8 miliardów dolarów. Klienci mogą otworzyć konto w jednym z jego 192 oddziałów. Ubezpieczony FDIC tak Certyfikat FDIC # 3890 Data ustanowienia 1903 Majątek 20,80 miliarda dolarów Pożyczki 14,30 miliarda dolarów Depozyty 15,67 miliarda dolarów Kapitał 3,08 miliarda dolarówBardziej szczegółową analizę kondycji finansowej Simmons Bank i opis znaczenia tych liczb można znaleźć w sekcji Szczegóły finansowe.

  Stawki depozytów – 26 września 2020 r

  Twoja aktualna lokalizacja: Nowy Jork, NY 10007

  Oprocentowanie kredytu – 26 września 2020 r

  Twoja aktualna lokalizacja: Nowy Jork, NY 10007

  Obecnie dla Simmons Bank nie są dostępne żadne oprocentowanie kredytów

  Prosimy o kontakt z bankiem w przypadku pytań dotyczących ich produktów kredytowych. W międzyczasie możesz rozważyć te oferty:

  Polecane – Linia oprocentowania kredytów hipotecznych New York Home Equity 2020 Uwaga do Simmons Bank

  Aby przesłać i zaktualizować stawki swojego banku, zarejestruj się. Rejestracja i dodawanie stawek jest bezpłatne.

  Gałęzie

  Oddziały i lokalizacje Simmons Bank w Twojej okolicy. Wprowadź inny kod pocztowy, aby znaleźć oddziały i lokalizacje dla dowolnej okolicy w Stanach Zjednoczonych.

  Twoja lokalizacja:

  Nowy Jork, Nowy Jork

  Lokalizacje banku SimmonsSzczegóły finansowe
  Analiza współczynnika Simmons Bank
  Poniższe wskaźniki i dane pomogą Ci lepiej zrozumieć kondycję finansową Simmons Bank. Dane są dostarczane przez FDIC. Wszystkie banki wymienione na BestCashCow.com są ubezpieczone przez FDIC. Żaden deponent nigdy nie stracił depozytów, które mieściły się w granicach ubezpieczenia FDIC.

  Stosunek Teksasu Simmons Bank Średnia bankowa w USA 5,39%6,94%Wskaźnik Texas Ratio porównuje aktywa zagrożone banku (kredyty zagrożone i posiadane nieruchomości) z jego materialnym kapitałem własnym i rezerwami na straty kredytowe. Niższy wskaźnik Teksasu wskazuje na lepsze pokrycie trudnych kredytów. Im bliżej wskaźnika Texas Ratio do 1 do 1 lub 100%, tym mniej kapitału i rezerw bank musi wchłonąć straty kredytowe.

  Na dzień 31 marca 2020 r. Simmons Bank miał 158 073 000 USD w postaci pożyczek długoterminowych i 20 805 000 USD w posiadanych nieruchomościach. Aby pokryć te potencjalne straty, miała 3 075 741 000 USD w kapitale i 243 192 000 USD w rezerwach na straty z tytułu kredytów. To daje wskaźnik Texas Ratio na poziomie 5,39%.

  Zwrotu z kapitału Simmons Bank Średnia bankowa w USA 10,71%7,80%Simmons Bank ma zwrot z kapitału na poziomie 10,71% w porównaniu ze średnią BestCashCow wynoszącą 7,80%. Zwrot z kapitału mierzy efektywność banku, który zarabia na swoim kapitale. Bank o niezmiennie wysokim ROE można uznać za dobrze zarządzany. Bank o stale niskim ROE można uznać za słabo zarządzany.

  Kapitalizacja Simmons Bank Średnia bankowa w USA 14,79%12,68%Simmons Bank ma kapitalizację na poziomie 14,79% w porównaniu ze średnią BestCashCow wynoszącą 12,68. Kapitalizacja mierzy, ile kapitału własnego bank ma na zabezpieczenie pożyczek i innych aktywów w swoim bilansie. Im wyższa liczba kapitalizacji, tym bardziej bezpieczny jest bank.

  Analiza bilansu Simmons BankNa dzień 31 marca 2020 r. Simmons Bank posiadał aktywa w wysokości 20 796 354 000 USD, pożyczki w wysokości 14 295 360 000 USD i depozyty w wysokości 15 669 341 000 USD. Długoterminowy wzrost depozytów wskazuje na zdolność banku do pozyskiwania środków na zwiększenie kredytów i aktywów. Wzrost kredytów i aktywów może wzrosnąć lub spaść w zależności od strategii rozwoju banku. Gwałtowne wzrosty i spadki aktywów, depozytów i kredytów mogą być problematyczne, wskazując na poluzowanie standardów kredytowych lub trudności finansowe prowadzące do ograniczenia akcji kredytowej. Dużą zmianą w tych obliczeniach może być również przejęcie lub fuzja banku.

  Bilans zbiorczy MAJĄTEK Kasa i salda należne od instytucji depozytowych1 736,54 mln USDSalda oprocentowane1496,16 mln USDRazem papiery wartościowe2,52 miliarda dolarówFundusze federalne sprzedały i odkupiłyNAKredyty i leasingi netto14,30 miliarda dolarówOdpis na utratę kredytu243,19 mln dolarówAktywa na rachunku handlowymNALokale bankowe i środki trwałeNAInne posiadane nieruchomości20,81 miliona dolarówWartość firmy i inne wartości niematerialne1186,52 mln USDWszystkie inne aktywa613,40 mln $ Aktywa ogółem 17,72 miliarda dolarów ZADŁUŻENIE Suma depozytów15,67 miliarda dolarówOprocentowane depozyty11,99 miliarda dolarówDepozyty składane w biurach krajowych15,67 miliarda dolarów% ubezpieczonych (szacunkowa)66,45%Zakup funduszy federalnych i umowy odkupu377,86 mln USDZobowiązania handloweNAInne pożyczone środki1410,15 mln USDZadłużenie podporządkowaneNAWszystkie inne zobowiązania263,26 mln USD Zobowiązania ogółem 17,72 miliarda dolarów Kapitał własny 3,08 miliarda dolarówPodsumowanie rachunku zysków i strat DOCHODY I KOSZTY Całkowity dochód z odsetek210,04 miliona dolarówCałkowity koszt odsetek36,72 miliona dolarówWynik z tytułu odsetek173,32 miliona dolarówRezerwa na straty kredytowe i leasingowe26,13 miliona dolarówCałkowity dochód pozaodsetkowy51,64 miliona dolarów Całkowity koszt poza odsetkami122,59 mln dolarów Dochód operacyjny netto przed opodatkowaniem76,24 miliona dolarówProfil kredytu bankowego?

  Trzy główne typy pożyczek w portfelu pożyczek Simmons Bank to nieruchomości komercyjne, pożyczki mieszkaniowe 1-4 rodzinne oraz pożyczki komercyjne i przemysłowe.

  W porównaniu z innymi bankami w Arkansas, Simmons Bank ma znacznie wyższy procent nieruchomości komercyjnych w swoim bilansie, co może wskazywać na specjalizację w tym obszarze kredytowym.

  Uwaga: procenty mogą nie sumować się do 100% z powodu zaokrąglania i podwójnej kategoryzacji niektórych rodzajów pożyczek. Wszystkie dane z FDIC.Dodatkowe informacje o tej tabeli.