Federal Housing Administration

Co to jest pożyczka Federalnej Administracji Mieszkalnictwa (FHA)? Pożyczka Federal Housing Administration (FHA) to kredyt hipoteczny ubezpieczony przez Federal Housing Administration (FHA) i wydany przez pożyczkodawcę zatwierdzonego przez FHA. Pożyczki ...