Temat nr 611 Spłata kredytu przy zakupie domu po raz pierwszy

Category: Spłaty Kredytu
17 lutego 2021

Więcej w pomocy

Spłata kredytu

Ogólne zasady spłaty zakupów za 2008 rok. Jeśli pozwolono ci na pierwszy kredyt dla nabywcy domu na kwalifikujący się zakup domu dokonany między 9 kwietnia 2008 a 31 grudnia 2008, generalnie musisz spłacić kredyt przez 15 lat. Aby spłacić kredyt, musisz zwiększyć federalny podatek dochodowy o 6⅔% (lub 1/15) kwoty kredytu za każdy rok podatkowy w 15-letnim okresie spłaty. Okres spłaty rozpoczyna się w drugim roku podatkowym następującym po roku nabycia kwalifikującego się domu. Są wyjątki, które mogą wymagać przyspieszenia spłaty (omówione później).

 • Przykład – Otrzymałeś 7500 $ kredytu na zakup domu po raz pierwszy w roku 2008. Musisz spłacić kredyt. Twój 15-letni okres spłaty rozpoczął się w 2010 r., Drugim roku podatkowym od 2008 r. Aby spłacić kredyt, musisz dodać 500 USD (co stanowi 6,5% z 7500 USD) do federalnego podatku dochodowego za każdy rok podatkowy w okresie spłaty. Ogólne zasady spłaty zakupów po 2008 roku. W przypadku kwalifikujących się zakupów dokonanych po 2008 r. Zasadniczo rezygnuje się z wymogu spłaty kredytu kupującego dom po raz pierwszy. Są wyjątki, które mogą wymagać przyspieszenia spłaty (omówione dalej).

  Przyspieszenie spłaty. Ogólnie rzecz biorąc, w przypadku domu zakupionego w 2008 r., Za który otrzymałeś kredyt dla nabywcy domu po raz pierwszy, jeśli go zbyjesz lub ty (i twój współmałżonek, jeśli jesteś żonaty) przestaniesz używać go jako głównego miejsca zamieszkania w dowolnym roku podatkowym w trakcie 15-letni okres spłaty, spłata kredytu ulega przyspieszeniu. Podobnie w przypadku domu zakupionego po 2008 roku, na który otrzymałeś kredyt, jeśli go zbyjesz lub Ty (i Twój współmałżonek) przestaniesz używać go jako głównego miejsca zamieszkania w ciągu 36 miesięcy od daty zakupu, spłata kredytu jest przyspieszony.

  Jeśli podlegasz przyspieszonej spłacie kredytu, musisz zwiększyć federalny podatek dochodowy za rok zbycia lub zaprzestania użytkowania o kwotę nadwyżki dozwolonej kwoty kredytu ponad sumę dodatkowych podatków zapłaconych w ramach wymogu spłaty kredytu . Są jednak wyjątki.

  W przypadku sprzedaży domu osobie niepowiązanej podwyżka podatku z tytułu przyspieszonej spłaty jest ograniczona do wysokości ewentualnego zysku ze sprzedaży. Aby określić zysk w tym celu, należy zmniejszyć skorygowaną podstawę w domu o kwotę niespłaconego kredytu kupującego po raz pierwszy.

  W przypadku przymusowej zamiany mieszkania wymóg przyspieszonej spłaty nie ma zastosowania, jeżeli nabywasz nowe główne miejsce zamieszkania w ciągu dwóch lat od daty zbycia lub zaprzestania użytkowania. Ogólne zasady spłaty mają zastosowanie do nowego głównego miejsca zamieszkania, tak jakby był to dom przekształcony.

  W przypadku śmierci osoby, która wnioskowała o kredyt, spłata pozostałego salda kredytu nie jest wymagana, chyba że kredyt został zażądany na wspólnym zwrocie. Jeżeli kredyt został zażądany za wspólnym zwrotem, pozostały przy życiu małżonek jest zobowiązany do dalszej spłaty swojej połowy kredytu (niezależnie od tego, czy był nabywcą), o ile żaden z pozostałych wyjątków nie ma zastosowania.

  Zgłoszenie spłaty. Jeśli wymagana jest spłata kredytu kupującego po raz pierwszy, musisz złożyć federalne zeznanie podatkowe, nawet jeśli dochód brutto nie przekracza progu składania deklaracji. Jeśli dokonałeś kwalifikującego się zakupu domu w 2008 r. Oraz posiadałeś i korzystałeś z niego jako głównego miejsca zamieszkania przez cały 2019 r., Musisz wprowadzić dodatkowy federalny podatek dochodowy w załączniku 2 (formularz 1040 lub 1040-SR), podatki dodatkowe w formacie PDF. Nie musisz załączać formularza 5405, Spłata kredytu dla kupującego po raz pierwszy w domu w formacie PDF. Jeśli pozbędziesz się domu lub jeśli Ty (i Twój współmałżonek w związku małżeńskim) przestaniesz używać go jako głównego miejsca zamieszkania w 2019 r., Musisz dołączyć wypełniony formularz 5405 dla siebie (i współmałżonka w przypadku małżeństwa) do formularza 1040 PDF lub formularza 1040- SR PDF.