TRID – Zintegrowana zasada ujawniania informacji TILA-RESPA

Category: Koszty Zamknięcia
17 lutego 2021

Od 3 października 2015 r. CFPB zintegrowała ujawnienia w ustawie (TILA) Truth in Lending Act (rozporządzenie Z) i (RESPA) ustawie o procedurach rozliczania nieruchomości (rozporządzenie X).

Obecnie istnieją dwa nowe formularze, które pożyczkodawcy muszą wysłać w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania wniosku o pożyczkę.

Ustawa Dodda-Franka o reformie Wall Street nakazuje CFPB (Consumer Financial Protection Bureau) zintegrowanie ujawnień TILA i RESPA. Te dwa nowe zintegrowane ujawnienia noszą teraz nazwę szacunkowa pożyczki i ujawnienie końcowe.

Oszacowanie dobrej wiary RESPA (GFE) i Prawda TILA w ujawnianiu informacji o pożyczkach zostały zintegrowane, tworząc oszacowanie pożyczki.

Ostateczne TIL i oświadczenie ugodowe HUD-1 zostały zintegrowane, tworząc nową informację końcową.

Co to jest TRID?

TRID oznacza zasadę zintegrowanego ujawniania informacji TILA-RESPA. Ta nowa zasada integruje RESPA i TILA, zastępując ujawnienie HUD-1 i szacunek w dobrej wierze (GFE) nowym, bardziej kompleksowym ujawnieniem zamknięcia i oszacowaniem pożyczki. TRID ma na celu pomóc pożyczkobiorcom w lepszym zrozumieniu warunków ich pożyczki przed jej zamknięciem.

Cztery ujawnienia połączone w 2

Jaki jest cel TRID?

Kredyty hipoteczne są skomplikowane i zagmatwane. Reguła TRID próbuje to uprościć, robiąc dwie rzeczy:

 1. Usprawnia i zagęszcza niektóre ujawnienia dotyczące pożyczek oraz
 2. Zmienia harmonogram poszczególnych procesów hipotecznych

TRID zapewnia konsumentom bardziej przejrzyste, łatwiejsze do zrozumienia oszacowanie kosztów związanych z kredytem hipotecznym. Zapewnienie konsumentom wygodniejszego sposobu porównywania ofert kredytowych od kredytodawców hipotecznych. TRID zmniejsza ilość wymaganych dokumentów i zapewnia bardziej przejrzystą i dokładną wycenę kredytu.

 • Oszacowanie pożyczki – oszacowanie pożyczki zastępuje GFE lub szacunek w dobrej wierze. GFE był zawsze dostarczany od pożyczkodawców trzy dni po otrzymaniu wniosku o pożyczkę. Szacunkowa wartość pożyczki zostanie ujednolicona ze wszystkimi pożyczkodawcami i będzie jasno określać warunki i szacunkowe opłaty. Ułatwi to konsumentom zakup kredytu hipotecznego i porównywanie ofert kredytowych.
 • Zamknięcie ujawnienia – oświadczenie HUD-1 zostało zastąpione informacją końcową. Nowa informacja końcowa jest łatwiejsza do zrozumienia, a koszty i opłaty są jasno określone. Ujawnienie końcowe będzie również dokładniejsze.

Nowe dokumenty TRID zawierają istotne informacje w bardziej widocznych miejscach

Szacunkowa miesięczna płatność, koszty zamknięcia i szacowana gotówka do zamknięcia są wyraźnie pokazane na pierwszej stronie ujawnienia. Ułatwia to konsumentowi szybkie zobaczenie najważniejszych informacji na temat ujawnionych informacji.

Pożyczki hipoteczne, na które TRID nie ma wpływu

Osoby, które nie udzielają co najmniej pięciu pożyczek rocznie, nie są uważane za „wierzycieli, dlatego zasada TILA-RESPA nie ma zastosowania do pożyczek udzielanych przez te osoby.

 • HELOC (linie kredytowe pod zastaw domu)
 • (Odwrócone kredyty hipoteczne)
 • Pożyczki gruntowe – hipoteki zabezpieczone mieszkaniem niepołączonym z nieruchomością

Kiedy wniosek o kredyt hipoteczny zostanie uznany za otrzymany

Wniosek o kredyt hipoteczny uważa się za otrzymany w momencie otrzymania tych sześciu elementów. Pożyczkodawcy mają trzy dni na przesłanie szacunku pożyczki i zamknięcie informacji pożyczkobiorcy. Zegar nie startuje następnego dnia po wpłynięciu wniosku o pożyczkę; zaczyna się tego samego dnia, w którym został odebrany.

 1. Pełne imię i nazwisko
 2. Numer ubezpieczenia społecznego
 3. Dochód
 4. Adres nieruchomości
 5. Szacunkowa wartość nieruchomości
 6. Poszukiwana kwota pożyczki

TILA-ReSPA zintegrowanej Ujawnienie Resources

Więcej informacji na temat TRID i sposobu jego wdrażania można znaleźć w poniższych odniesieniach.

Kompletny przewodnik TILA RESPA Integrated Disclosure