Uniwersytet Cincinnati

Category: Tego Samego
17 lutego 2021

Powiązane strony:

Opcje po odmowie rodziców PLUSOferta pożyczki Federal Direct Parent PLUS w ramach oferty UC jest oparta na kwalifikowalności do zaciągnięcia pożyczki. Jednocześnie, ponieważ Pożyczka Dominująca PLUS wymaga zatwierdzenia kredytu, nie wszystkie oferty PLUS mogą zamienić się w pożyczki zabezpieczone.

Pożyczka dla rodziców PLUS, w przeciwieństwie do innych federalnych pożyczek edukacyjnych, ma charakter kredytowy. W przeglądzie kredytowym nie bierze się pod uwagę wskaźników dochodu do zadłużenia, ale zamiast tego mocno podkreśla historię spłaty zadłużenia pożyczkobiorcy. Czasami niestety historia finansowa pożyczkobiorcy nie daje zgody i tym samym ogranicza dostęp do Pożyczki Dominującej PLUS.

Nawet w przypadku odmowy PLUS możesz spróbować zabezpieczyć fundusze za pomocą jednej z opisanych poniżej opcji.Jeśli chcesz skorzystać z jednej z tych opcji, powiadom Biuro Pomocy Finansowej dla Studentów.Federalne pożyczki dla rodziców PLUS zostaną anulowane bez uprzedzenia w ciągu tygodnia od poinformowania nas o odmowie i usunięcia z oferty nagrody.

Skorzystaj z pomocy innego macierzystego pożyczkobiorcy„Rodzic w Federal Direct Parent PLUS Loan odnosi się do biologicznego lub adopcyjnego rodzica lub przybranego rodzica wymienionego na FAFSA. Dlatego niektórzy studenci mogą zdecydować, że inny wnioskodawca PLUS będzie starał się o pożyczkę.

Każdy inny uprawniony rodzic lub ojczym, który chce złożyć wniosek o pożyczkę PLUS, może to zrobić. Mogą zakończyć proces pożyczki PLUS online, aby dołączyć wniosek i weksel główny. Po wypełnieniu i zatwierdzeniu skontaktuj się z One Stop (513-556-1000) lub Student Financial Aid, aby poprosić nowego rodzica o umieszczenie go na liście pożyczkobiorców PLUS. UC ponownie przetworzy Pożyczkę PLUS dla nowego pożyczkodawcy.

Poproś o apelację kredytowąDepartament Edukacji umożliwia pożyczkobiorcom, którym odmówiono kredytu, udokumentowanie jednej z następujących sytuacji.

 • Informacje wskazujące, że sprawozdawczość kredytowa zastosowana do odmowy kredytu jest nieprawidłowa i / lub została poprawiona.
 • Istnieją okoliczności łagodzące związane z niekorzystną historią kredytową pierwotnego kredytobiorcy PLUS.Kredytobiorcy składają odwołanie kredytowe za pomocą jednej z tych metod.

  • Zaloguj się na studentaid.gov i wybierz zakładkę „Rodzic, a następnie „Odwołaj się od decyzji kredytowej. Postępuj zgodnie ze wskazówkami, a przedstawiciel Departamentu Usług dla Wnioskodawców z Departamentu Edukacji skontaktuje się z pożyczkobiorcą z dalszymi instrukcjami.
  • Skontaktuj się z Działem Obsługi Wnioskodawców pod numerem 1-800-557-7394 między 8a a 11p EST, od poniedziałku do piątku.Zawsze, gdy pożyczkobiorca odwołuje się o kredyt, należy powiadomić o tym Student Financial Aid, aby Pożyczka PLUS nie została anulowana w trakcie procesu odwoławczego.

   Jeśli pożyczkobiorca zostanie początkowo odmówiony i zatwierdzony w ramach tego procesu odwoławczego, pożyczkobiorca będzie również musiał spełnić wymóg doradztwa dla Rodzica PLUS, zanim będzie można wypłacić Pożyczkę PLUS. Ta porada to przegląd zobowiązań dotyczących pożyczki i spłaty, dostępnych na studentaid.gov.

   Wykorzystaj EndorserIndoser to osoba, która przejdzie kontrolę wiarygodności kredytowej i która, podobnie jak współsygnatariusz, zgadza się spłacić Pożyczkę PLUS, jeśli pożyczkobiorca nie jest w stanie tego zrobić. Prawie każdy może służyć jako endorser. Jednak uczeń nie może pełnić funkcji indosanta dla swojego rodzica.

   Jeśli zdecydujesz się na uzyskanie indosanta, indosujący powinien wypełnić aneks dotyczący indosera na stronie studentaid.gov. Indoser będzie potrzebowałkoduwprowadzającegoPLUS(jeśli wypełniono wniosek o pożyczkę Direct PLUS) lub numeru identyfikacyjnego pożyczki, aby powiązać indos z odrzuconą pożyczką PLUS. Wypełnienie rekomendacji online wymaga również od indosanta utworzenia identyfikatora federalnej pomocy dla studentów (nazwa użytkownika i hasło), jeśli jeszcze go nie posiada.

   • Jeśli pożyczkobiorca wypełnił wniosek o pożyczkę Direct PLUS na studentaid.gov, kod PLUS Endorser można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem otrzymanej w powiadomieniu o odmowie lub po zalogowaniu się na studentaid.gov i wybraniu opcji „Złóż wniosek o pożyczkę dla rodziców PLUS.
   • Jeśli indosant nie ma jeszcze identyfikatora FSA (nazwy użytkownika i hasła), może je uzyskać na stronie fsaid.ed.gov.Weksle główne (MPN) są używane w przypadku kredytów PLUS i pozwalają na zaciąganie pożyczek na wiele lat na tych samych warunkach. Jednakże w przypadku korzystania z indosera warunki MPN zastosowane w przypadku tej pożyczki są specyficzne tylko dla tej pożyczki. Dlatego pożyczkobiorca, który wcześniej otrzymał pożyczkę PLUS bez indosanta, będzie musiał wypełnić unikalny numer MPN dla udzielonej pożyczki. Ponadto każda dodatkowa pożyczka PLUS będzie wymagać nowego numeru MPN i dodatku indosującego (chociaż można użyć tego samego indosanta).

    Wreszcie, gdy pożyczkobiorca zostanie początkowo odmówiony i zatwierdzony przez indosanta, pożyczkobiorca będzie musiał spełnić wymóg doradztwa dla rodziców PLUS, zanim pożyczka PLUS będzie mogła zostać wypłacona. Ta porada to przegląd zobowiązań dotyczących pożyczki i spłaty, dostępnych na studentaid.gov.

    Informuj Student Financial Aid za każdym razem, gdy pożyczkobiorca szuka indosanta lub korzysta z niego, aby pożyczka nie została w międzyczasie anulowana.

    UWAGA: Kluczowe jest, aby kwoty w aneksie indosanta, pożyczki PLUS i oferty nagrody były dokładnie zgodne.

    Zdobądź dodatkową niespłacaną pożyczkę studencką

    W przypadku odmowy przyznania kredytu przez rodzica lub gdy uprawniony indosant nie jest dostępny, studenta można uznać za niezależnego wyłącznie do celów pożyczki. W związku z tym wzrasta kwalifikowalność do federalnej bezpośredniej niespłacanej pożyczki. Ta dodatkowa pożyczka studencka będzie prawdopodobnie mniejsza niż PLUS, ale może pomóc uczniowi w pokryciu kosztów edukacji.

    Studenci pierwszego i drugiego roku kwalifikują się do podwyżki w wysokości do 4000 USD w oparciu o koszty edukacji i innej pomocy. Juniorzy i seniorzy mogą otrzymać dodatkowe 5000 $. To zwiększenie nie jest dostępne, jeśli którykolwiek z rodziców przejdzie kontrolę wiarygodności lub osoba indosująca zostanie zatwierdzona w procesie sprawdzania zdolności kredytowej PLUS.