Airbus zapowiada pozwy w sądach ws. Caracali

Zerwany kontrakt na Caracale. Airbus zapowiada pozwy przy polskich sądach

Ciąg kolejny sprawy zerwanego przez Polskę kontraktu na wojskowe śmigłowce Caracal. Po wycofaniu kwestii z europejskiego arbitrażu przedsiębiorstwo Airbus Helicopters będzie dojrzewać roszczeń przed sądami polskimi -poinformowała spółka w oświadczeniu.

Prokuratoria Generalna podała, że spółki europejskiej ekipy Airbus wycofały wezwanie na arbitraż przeciw Polsce ws. zerwanego kontraktu na wojskowe śmigłowce H225M Caracal. Jak przyczynę podano wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE. Prokuratoria Ogólna zaznaczyła, że inwestorzy odrzucić zrzekli się roszczeń.

- W świetle ostatniej zmiany w rozporządzeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Airbus Helicopters postanowił wycofać własne wezwanie do europejskiego przebiegu arbitrażowego - oświadczyła korporacja. - Jest to wycofanie bez uszczerbku, co oznacza, że Airbus Helicopters nie zrzeka się swoich praw, ale będzie teraz dochodzić roszczeń przed polskimi sądami  - zaznaczyła firma.

Jak podała Prokuratoria Ogólna RP, w piśmie wraz z 15 maja Airbus Helicopters SAS i Airbus SE cofnęły wezwanie na arbitraż z 20 grudnia ub. r., wniesione przeciw RP na podstawie umowy wraz z 1992 r. między Rzecząpospolitą Polską i Królestwem Holandii o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (BIT).

PGRP poinformowała, że jako przyczynę decyzji o wycofaniu się z arbitrażu inwestorzy wskazali wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) w tak zwanym. sprawie Achmea. W tejże sprawie w marcu 2018 r. TSUE orzekł, że system rozstrzygania sporów w linii państwo-inwestor (ISDS) zawarty w umowie BIT - (Bilateral Investment Treaty) Holandii ze Słowacją jest sprzeczny z prawem UE. W wyroku wskazano, że zapisy BIT-ów dotyczące sądu ugodowego (arbitrażowego) naruszają autonomię upoważnienia UE.

Komisja Europejska wezwała państwa członkowskie do odwiedzenia zakończenia obowiązywania umów pośród nimi - tzw. intra-EU BIT. Dotychczas zostały wypowiedziane umowy z Danią jak i również Portugalią. Polski parlament manipuluje nad zakończeniem porozumień pośród Polską a Grecją, Hiszpanią, Finlandią, Niemcami, Bułgarią, Ogromną Brytanią i Irlandią, Austrią, Litwą, Chorwacją, Węgrami, Szwecją, Łotwą. 11 maja Senat wyraził zgodę na wypowiedzenie przez prezydenta BIT-ów z Francją, Belgią, Cyprem jak i również Holandią.

Jak podkreśliła Prokuratoria, sprawa arbitrażu między Airbusem a Polską znajdowała się na pierwszym etapie rozpoznania. Nie doszło jeszcze do pełnego ukonstytuowania się trybunału arbitrażowego. PG dodała, że Rzeczpospolita Polska podniosła - w swojej odpowiedzi na wezwanie ws. arbitrażu z 20 marca br. - zarzut deficytu jurysdykcji trybunału arbitrażowego do odwiedzenia rozpoznania sprawy m. in. ze względu na sprzeczność umowy arbitrażowej spośród prawem UE.

Kontrakt na Caracale opiewał dzięki 13, 4 mld zł

Przetarg na wielozadaniowe śmigłowce na rzecz wojska rozpisano wiosną 2012 r. W kwietniu 2015 r., za rządów PO-PSL, MON wskazało na śmigłowiec H225M Caracal; wartość kontraktu miała wynieść 11, 12 mld zł, a spośród podatkami ponad 13, 4 mld zł.

Protestowały wtedy PiS i układy zawodowe, działające w zakładach w Mielcu i Świdniku, które również startowały po przetargu. We wrześniu 2015 r. rozpoczęły się negocjacje umowy offsetowej. Na początku października 2016 r. Ministerstwo Rozwoju uznało ofertę offsetową za niezadowalającą, a dalsze rozmowy za bezprzedmiotowe.