Wybaczanie pożyczki na cele publiczne

17 lutego 2021

Jeśli jesteś zatrudniony przez organizację non-profit lub rząd i masz zadłużenie z tytułu pożyczki studenckiej, możesz kwalifikować się do umorzenia, anulowania i / lub konsolidacji federalnych pożyczek studenckich w ramach programu Public Service Loan Forgiveness (PSLF). Utworzony zgodnie z ustawą o zmniejszaniu kosztów i dostępie do uczelni z 2007 r., PSLF umożliwia pożyczkobiorcom, którzy pracują w pełnym wymiarze godzin dla organizacji non-profit i agencji rządowych, umorzenie zaległego zadłużenia bez podatku od federalnych pożyczek bezpośrednich po dokonaniu 120 kwalifikujących się miesięcznych płatności w ramach kwalifikującego się planu spłaty. Pożyczkobiorcy mogliby ubiegać się o przebaczenie w ramach PSLF od października 2017 r., Ale muszą spełnić rygorystyczne wymagania.

Dlaczego jest to ważne

Ponad 44 miliony ludzi w całym kraju ma pożyczki edukacyjne o łącznej wartości ponad 1,6 biliona dolarów długu studenckiego. Pełnoetatowi pracownicy organizacji non-profit 501 (c) (3), pracownicy rządowi, pracownicy AmeriCorps i Peace Corp oraz niektórzy inni pracownicy organizacji publicznych posiadający określone rodzaje pożyczek studenckich mogą otrzymać umorzenie niespłaconego długu po przepracowaniu pełnego etatu i opłaceniu dziesięć lat. Program pomaga przyciągnąć talenty do sektora, zachęca i motywuje pracowników do pozostania w tym sektorze, a także zapewnia ulgę pracownikom służby publicznej, którzy często otrzymują niższe wynagrodzenie niż inne możliwości zatrudnienia.

Pożyczkobiorcy muszą zaświadczyć, że zatrudnienie w służbie publicznej kwalifikuje się w ramach programu, ale nie muszą tego robić przed złożeniem wniosku o przebaczenie na koniec dziesięcioletniego okresu. Według FedLoan Servicing, spośród pożyczkobiorców, którzy złożyli i otrzymali do tej pory zatwierdzone zaświadczenia o zatrudnieniu, prawie dwóch na pięciu (38 procent) pożyczkobiorców pracuje w 501 (c) (3) organizacjach non-profit. Pozostałe 62 procent pracuje w rządzie. Mniej niż 1 procent pracuje w innych kwalifikujących się organizacjach.

Kto się nadaje?
 • Pożyczka musi być udzielona za pośrednictwem programu Federal Direct Student Loan (pożyczki bezpośredniej), a konkretnie „Federal Direct Loan Program (pożyczka bezpośrednia) Williama D. Forda.
 • Po 120 płatnościach (zwykle trwa to 10 lat) pracownicy na niektórych stanowiskach w służbie publicznej mogą kwalifikować się do umorzenia pożyczek, o ile ich pożyczki nie są niespłacane, a ich pożyczki są objęte kwalifikowalnym planem spłat.Kwalifikujące się zatrudnienie obejmuje:
  • Zatrudnienie w agencji rządowej (federalnej, stanowej, lokalnej lub plemiennej)
  • Zatrudnienie w charytatywnej organizacji non-profit zwolnione z podatku na mocy 501 (c) (3)Pełnoetatowi członkowie Americorps lub Peace CorpsNauczyciele (w pełnym wymiarze godzin) w szkole podstawowej / średniej o niskich dochodach przez 5 kolejnych lat mogą kwalifikować się do anulowania pożyczki do kwoty 17 500 USD. Gdzie stoimy

   Jako sprawdzeni twórcy miejsc pracy, organizacje non-profit mogą i powinny uczestniczyć w opracowywaniu polityki wzrostu zatrudnienia na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym. Krajowa Rada Organizacji Non-profit zdecydowanie popiera politykę promującą tworzenie miejsc pracy we wszystkich sektorach gospodarki, zwłaszcza politykę promującą i motywującą do zatrudnienia w charytatywnych organizacjach non-profit.

   Status

   Pożyczkobiorcy zostaną automatycznie objęci zwolnieniem z oprocentowaniem 0% do 31 grudnia 2020 r. Z tytułu federalnego zadłużenia studenckiego, zgodnie z niedawno opublikowanym oświadczeniem Sekretarza Departamentu Edukacji USA, DeVosa. Automatyczne zawieszenie płatności będzie miało zastosowanie do każdego pożyczkobiorcy z opóźnieniem dłuższym niż 31 dni. Forbearance będzie się liczyło jako płatności na poczet minimalnych wymagań dla Public Service Loan Forgiveness, zmniejszając wymaganą liczbę spłat ze 120 do 111. Jednak pożyczkobiorca musi nadal być zatrudniony na pełen etat u kwalifikującego się pracodawcy w okresie wstrzymania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Informacje o koronawirusie i forbearance dla uczniów, pożyczkobiorców i rodziców.

   tło

   W 2017 roku federalne ustawodawstwo ponownie zatwierdzające ustawę o szkolnictwie wyższym, zatytułowaną Promowanie rzeczywistych możliwości sukcesu i dobrobytu poprzez reformę edukacji (PROSPER) Ustawa (HR 4508) wyeliminowałoby PSLF dla przyszłych pożyczkobiorców. We wrześniu 2019 r.Rządowy Urząd Odpowiedzialności opublikował raport, w którym stwierdzono, że tylko 1 procent osób ubiegających się o tymczasowe przedłużone wybaczenie pożyczki z tytułu świadczenia usług publicznych (TEPSLF) otrzymało przebaczenie. Bezpośredni kontakt, przeliczanie rachunków, korygowanie planów spłaty i działania następcze są kluczem do zatwierdzenia po odmowie w ramach TEPSLF. W grudniu 2019 roku sekretarz DeVos zaproponował utworzenie oddzielnej agencji federalnej do zarządzania wszystkimi długami związanymi z federalnymi pożyczkami studenckimi.

   W lutym 2019 r. Federalny sędzia okręgowy stwierdził, że Departament Edukacji Stanów Zjednoczonych zmienił dwie zasady z mocą wsteczną „bez odpowiedniego poinformowania pożyczkobiorców lub rozważenia wpływu na pożyczkobiorców, którzy polegali na jego pierwotnych wytycznych w odniesieniu do pracowników American Bar Association i innych prawnicy interesu publicznego. Dziewięciu członków Amerykańskiej Federacji Nauczycieli złożyło pozew zbiorowy w sądzie federalnym, twierdząc, że Navient, firma obsługująca pożyczki studenckie, wprowadziła pożyczkobiorców w błąd przed dostępem do programu umorzenia pożyczek. Prokurator generalny stanu Nowy Jork pozwał Pennsylvania Higher Education Assistance Agency i FedLoan Servicing 3 października 2019 r., Stwierdzając, że „zwodnicze, nieuczciwe i obraźliwe praktyki w administrowaniu programem federalnym w znacznym stopniu przyczyniły się do dużej liczby odrzuconych kandydatów PSLF.Trwają dyskusje mające na celu wprowadzenie potencjalnych zmian w programie.

   Podejmij działanie

   Pracownicy organizacji non-profit z zadłużeniem z tytułu pożyczki studenckiej:

   Upewnij się, że masz właściwy rodzaj pożyczki, a następnie jesteś na dobrej drodze do uzyskania uprawnień, składając formularz zaświadczenia o zatrudnieniu dla pożyczki na usługi publiczne (formularz zaświadczenia o zatrudnieniu). Przesyłaj ten formularz okresowo podczas zatrudnienia; gdy to zrobisz, program pożyczek studenckich skontaktuje się z Tobą, aby poinformować Cię, czy spłaty pożyczki są na dobrej drodze, aby kwalifikować się jako płatności PSLF. Ucz się więcej:

   Pracodawcy non-profit: Szerz nowinę! Wielu pracowników organizacji non-profit nie zdaje sobie sprawy, że mogą kwalifikować się do umorzenia kredytu studenckiego. Wyślij łącze do tej strony pocztą e-mail do pracowników organizacji non-profit, którzy muszą się o tym dowiedzieć.