Diagnoza Społeczna 2015: ponad 80 proc. Polaków zadowolonych z życia

Diagnoza Społeczna 2015: ponad 80 proc. Polaków zadowolonych spośród życia. Zmniejszył się zasięg ubóstwa

84 proc. Polaków uznaje, że przeszły rok w ich istnieniu był udany, zaś odsetek pozytywnie oceniających całe swoje dotychczasowe życie sięgnął 81, 2 proc. - powstaje z najnowszej Diagnozy Społecznej, której wyniki przedstawiono przy środę.

Kompleksowe diagnozowanie warunków i jakości egzystencji Polaków "Diagnoza Społeczna" wydaje się być od 2000 r. przewodzone co dwa lata poprzez zespół pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.

Udany rok

Odsetek osób, które miniony rok uznało za udany (84 proc. ), w 2015 r. wydaje się najwyższy od początku przewodzenia badań; próg 80 proc. został przekroczony po przy jednym spotkaniu trzeci. W 2000 r. zadowolonych z poprzedniego roku kalendarzowego było 69, 2 proc. ankietowanych, w 2009 r. - 80, 4, przy 2011 r. - 80, 9 proc., a w 2013 r. - 79, 9 proc.

Polska w ruinie? Wasiak: po 2020 r. pozostaniemy mieć sprawne państwo jak i również konkurencyjną gospodarkę

Podobnie szczytowy w historii Diagnozy Społecznej jest odsetek respondentów dobrze oceniających całe swoje dotychczasowe życie (81, 2 proc. ). Dwa lata temu było to 78, 9 proc., cztery lata nim - 78, 2 proc., zaś w 2000 r. - 68, 6 proc.

Jak ocenił Czapiński, biorąc pod uwagę ten wskaźnik, Polska należy już do Świata Zachodniej - w mnogości krajów regionu, przyjętych do Unii Europejskiej wraz z naszą firmą lub później, jest mężczyzna niższy (w Czechach wyniósł 79 proc., w Estonii - 78 proc., na Słowacji i Litwie - 72 proc., na Łotwie - 70 proc., w Węgrzech 62 proc., Po Rumunii - 55 proc., w Bułgarii - 44 proc. ).

Pod względem zadowolenia z życia Polacy plasują się przy połowie stawki wyników analogicznych badań uzyskanych w 28 krajach Unii Europejskiej. Spomiędzy narodów wspólnoty najbardziej nasyceni ze swego życia istnieją Szwedzi i Duńczycy (po 98 proc. ankietowanych) oraz Luksemburczycy (96 proc. ), zaś najmniej Grecy (43 proc. ), Bułgarzy (44 proc. ) i Portugalczycy (50 proc. ).

Szczęśliwi czy nie?

Wyniki Diagnozy wskazują, hdy odsetek Polaków bardzo jak i również dosyć szczęśliwych sięgnął w 2015 r. 83, 5 proc. i także jest najwyższy od początku prowadzenia badań. W 2000 r. wskaźnik ten wyniósł 64, 6 proc.

Zmniejszył się też zasięg ubóstwa - w 2015 r. odnotowano 3, 3 proc. gospodarstw domowych poniżej minimum egzystencji. W 2005 r. było to 11, pięć proc., w 2009 r. - 3, 7 proc., w 2013 r. - 5, 2 proc.

W gospodarstwach ubogich wyrasta 350 tys. dzieci, zaś w gospodarstwach ubogich, przy których brakuje pieniędzy na jedzenie - 85 tys. (w 2013 r. było ich 120 tys. ).

Z roku w rok zmniejsza się procent gospodarstw deklarujących, że pierwotnego stałe dochody nie pozwalają na zaspokojenie bieżących potrzeb. W 1993 r. stało ich 74 proc., w 2003 r. - 41 proc., zaś w 2015 r. - 19 proc.

Rośnie wynajęcie i więcej zarabiamy

Do 45 proc. wzrósł w tym roku odsetek gospodarstw deklarujących posiadanie oszczędności (w 2000 r. było wówczas 24 proc., w 2009 r. - 32 proc. ), lecz wielkość gospodarności nie wzrosła. Liczba gospodarstw, które posiadają oszczędności przekraczające miesięczne dochody (np. procent posiadających oszczędności w poziomie 3-6 miesięcznych pensji) spadł z 21 proc. w 2011 r. do 17 proc. w roku bieżącym.

Oszczędności w banku

Jak podkreślił Czapiński, po ostatnich latach nastąpił radykalny spadek odsetka gospodarstw, które swoje oszczędności trzymają po bankach i ogromny wzrost tych, które mają je w gotówce, czyli w przysłowiowej skarpecie. W tymże roku gospodarstw oszczędzających w gotówce było 59 proc. (w 2013 r. a mianowicie 45 proc. ), zaś na lokatach złotowych przy bankach - 53 proc. (dwa lata temu - 66 proc. ).

W ostatnich latach spadł odsetek gospodarstw zadłużonych. W 2009 r. było pierwotnego 41 proc., w tym roku - 34 proc. Jednocześnie procent tych, jakich zadłużenie przekracza roczne dochody, wzrósł w tym momencie z 19 proc. do 36 proc. Jak wskazał Czapiński, będą to głównie kredyty mieszkaniowe.

Z roku dzięki rok spada odsetek gospodarstw, które zadłużają się, żeby kupić dobra trwałego wykorzystywania (w 2000 r. stało się ich 45 proc., przy 2015 r. - 33 proc. ) oraz przy celu zaspokojenia bieżących konieczności (spadek z 23 proc. do 14 proc. ). Częściej zaś celem wzięcia kredytu lub pożyczki wydaje się zakup domu lub mieszkania (wzrost z 9 proc. do 27 proc. ).

W 2015 r. spadł odsetek gospodarstw zalegających ze spłatą kredytu mieszkaniowego. Spośród tych, które mają taki kredyt, w terminie nie spłaca go 1, 4 proc.; przed dwoma laty było to trzy, 5 proc., a zanim czterema - 2, 12 proc.

Z Diagnozy Społecznej wynika, że zdecydowana większość polskich domach wyposażona jest w telewizję satelitarną lub kablową (78 proc. ), telewizor LCD lub plazmowy (77 proc. ) i samochód (65 proc. ). Dostęp do sieci posiada 71 proc.

Respondentów pytano też, podczas gdy Polska powinna przystąpić do odwiedzenia strefy euro. Najwięcej spośród nich odpowiedziało, że nigdy - 41, 7 proc. Odpowiedzi "trudno powiedzieć" udzieliło 32, 7 proc. ankietowanych; "gdy sytuacja w zonie euro się poprawi" a mianowicie 20, 4 proc., a "jak najszybciej" - pięć, 2 proc.

Badanie przeprowadzono w terminie marzec-czerwiec 2015 r. Wzięło przy nim udział blisko 12 tys. gospodarstw domowych jak i również ok. 20 tys. pojedynczych respondentów.