Zmiany konta

Zmiany konta
16 października 2020

Aktualizacja konta jest prosta

W większości przypadków wystarczy krótkie spotkanie w centrum finansowym

Jeśli doświadczyłeś zdarzenia życiowego, które wymaga aktualizacji imienia i nazwiska lub zmiany właściciela konta i / lub warstwy beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na Twoim koncie, jesteśmy tutaj, aby maksymalnie uprościć ten proces. Odwiedź lokalne centrum finansowe ze swoimi dokumentami, a my dokonamy aktualizacji.

Zanim umówisz się na wizytę w centrum finansowym

Powiedz nam, jaki masz typ konta i jakie zmiany musisz wprowadzić – powiemy Ci, jakie dokumenty i informacje musisz przynieść na spotkanie, abyśmy mogli szybko zaktualizować Twoje konta.

Jeśli nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego, zadzwoń do nas pod numer 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 22 lub w soboty i niedziele od 8 do 17, zawsze ET).

Konto POD jest płatne w przypadku Twojej śmierci (lub śmierci ostatniego żyjącego współwłaściciela) jednemu lub większej liczbie odbiorców wymienionych w tytule konta. Jeśli tytuł konta zawiera sformułowania takie jak „w zaufaniu dla (ITF)”, „przelew na wypadek śmierci (TOD)” lub podobny, konto jest traktowane jako konto POD. Możesz zmienić, dodać lub usunąć nazwę dowolnego odbiorcy lub beneficjenta w dowolnym momencie, odwiedzając centrum finansowe i przekazując nam odpowiednie pisemne powiadomienie. Ogólnie rzecz biorąc, odbiorca lub beneficjent musi przeżyć wszystkich właścicieli, aby otrzymać swój udział w środkach z konta POD.

Jaki masz typ konta?

Jeśli jesteś klientem Private Bank:

skontaktuj się z zespołem klienta: 800-878-7878

Jeśli jesteś klientem Merrill Lynch:

skontaktuj się z doradcą finansowym: 800-637-7455

Musisz zaktualizować nazwę na swoim koncie

Aby zaktualizować imię i nazwisko na koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść:

 • Ważny dowód tożsamości ze zdjęciem
 • Jedno z następujących: akt małżeństwa, orzeczenie rozwodowe ze wskazaniem zmiany nazwiska, sądowy nakaz zmiany nazwiska lub akt adopcji

Jeśli na koncie jest wielu właścicieli, wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu w centrum finansowym i mieć przy sobie ważne dokumenty tożsamości.

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz dodać lub usunąć właściciela swojego konta

Aby dodać lub usunąć właściciela konta Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym.

Podczas dodawania właściciela wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu i mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Podczas wizyty możesz zapytać współpracownika banku o korzyści płynące z przeniesienia innych relacji bankowych dodanego właściciela do Bank of America.

Usuwając właściciela, przynieś na spotkanie ważny dowód tożsamości wydany przez rząd. (W przypadku zmarłego właściciela konta, będziesz musiał powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci). Jeśli wszyscy właściciele kont nie mogą być obecni na spotkaniu, upewnij się, że są świadomi, że będą musieli odwiedzić centrum finansowe, aby zakończyć proces.

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na koncie

Aby dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na swoim koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść następujące informacje:

 • Ważny dowód tożsamości ze zdjęciem
 • Następujące informacje o odbiorcy POD: imię i nazwisko, kraj obywatelstwa, data urodzenia oraz numer ubezpieczenia społecznego beneficjenta lub aktualny adres

Jeśli aktualizujesz konto emerytalne, możesz pobrać i wypełnić formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America (PDF, wymaga warstwy Adobe Reader Warstwa Adobe Reader Warstwa Adobe Reader) przed Twoje spotkanie. (Uwaga: nie jest konieczne, aby beneficjent uczestniczył w spotkaniu z centrum finansowym).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz zaktualizować nazwę i dodać lub usunąć właściciela swojego konta

Aby zaktualizować imię i nazwisko oraz dodać lub usunąć właściciela na koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym.

Aby zaktualizować nazwisko, musisz przynieść jedno z następujących: akt małżeństwa, orzeczenie rozwodowe wskazujące na zmianę nazwiska, orzeczenie sądu o zmianie nazwiska lub świadectwo adopcji.

Podczas dodawania właściciela wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu i mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Podczas wizyty możesz zapytać współpracownika banku o korzyści płynące z przeniesienia innych relacji bankowych dodanego właściciela do Bank of America.

Usuwając właściciela, przynieś na spotkanie ważny dowód tożsamości wydany przez rząd. (W przypadku zmarłego właściciela konta, będziesz musiał powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci). Jeśli wszyscy właściciele kont nie mogą być obecni na spotkaniu, upewnij się, że są świadomi, że będą musieli odwiedzić centrum finansowe, aby zakończyć proces.

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz zaktualizować imię i nazwisko oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na koncie

Aby zaktualizować imię i nazwisko oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść następujące informacje:

 • Ważny dowód tożsamości ze zdjęciem
 • Jedno z następujących: akt małżeństwa, orzeczenie rozwodowe ze wskazaniem zmiany nazwiska, sądowy nakaz zmiany nazwiska lub akt adopcji
 • Następujące informacje o odbiorcy POD: imię i nazwisko, kraj obywatelstwa, data urodzenia oraz numer ubezpieczenia społecznego beneficjenta lub aktualny adres

Jeśli aktualizujesz konto emerytalne, możesz pobrać i wypełnić formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America (PDF, wymaga warstwy Adobe Reader Warstwa Adobe Reader Warstwa Adobe Reader) przed Twoje spotkanie. (Uwaga: nie jest konieczne, aby beneficjent uczestniczył w spotkaniu z centrum finansowym).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz dodać lub usunąć właściciela oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta na swoim koncie

Aby dodać lub usunąć właściciela oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta na swoim koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym.

Podczas dodawania właściciela wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu i mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Podczas wizyty możesz zapytać współpracownika banku o korzyści płynące z przeniesienia innych relacji bankowych dodanego właściciela do Bank of America.

Usuwając właściciela, przynieś na spotkanie ważny dowód tożsamości wydany przez rząd. (W przypadku zmarłego właściciela konta, będziesz musiał powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci). Jeśli wszyscy właściciele kont nie mogą być obecni na spotkaniu, upewnij się, że są świadomi, że będą musieli odwiedzić centrum finansowe, aby zakończyć proces.

Aby zaktualizować beneficjenta, musisz podać następujące informacje o beneficjencie: imię i nazwisko oraz kraj obywatelstwa, a także (a) numer ubezpieczenia społecznego lub (b) datę urodzenia i aktualny adres.

Jeśli aktualizujesz konto emerytalne, możesz pobrać i wypełnić formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America (PDF, wymaga warstwy Adobe Reader Warstwa Adobe Reader Warstwa Adobe Reader) przed Twoje spotkanie. (Uwaga: nie jest konieczne, aby beneficjent uczestniczył w spotkaniu z centrum finansowym).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz zaktualizować imię i nazwisko, dodać lub usunąć właściciela oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na koncie

Aby zaktualizować imię i nazwisko, dodać lub usunąć właściciela oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatności na wypadek śmierci (POD) na koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść następujące informacje:

Aby zaktualizować nazwisko, musisz przynieść jedno z następujących: akt małżeństwa, orzeczenie rozwodowe wskazujące na zmianę nazwiska, orzeczenie sądu o zmianie nazwiska lub świadectwo adopcji.

Podczas dodawania właściciela wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu i mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Podczas wizyty możesz zapytać współpracownika banku o korzyści płynące z przeniesienia innych relacji bankowych dodanego właściciela do Bank of America.

Usuwając właściciela, przynieś na spotkanie ważny dowód tożsamości wydany przez rząd. (W przypadku zmarłego właściciela konta, będziesz musiał powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci). Jeśli wszyscy właściciele kont nie mogą być obecni na spotkaniu, upewnij się, że są świadomi, że będą musieli odwiedzić centrum finansowe, aby zakończyć proces.

Aby zaktualizować beneficjenta należnego w przypadku śmierci (POD) na koncie Bank of America, musisz podać następujące informacje o odbiorcy POD: imię i nazwisko, kraj obywatelstwa, datę urodzenia oraz numer ubezpieczenia społecznego beneficjenta lub aktualny numer adres.

Jeśli aktualizujesz konto emerytalne, możesz pobrać i wypełnić formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America (PDF, wymaga warstwy Adobe Reader Warstwa Adobe Reader Warstwa Adobe Reader) przed Twoje spotkanie. (Uwaga: nie jest konieczne, aby beneficjent uczestniczył w spotkaniu z centrum finansowym).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Możemy pomóc Ci dodać lub usunąć autoryzowanego sygnatariusza na Twoim koncie

Aby dodać lub usunąć upoważnionego sygnatariusza na koncie Business Advantage, należy umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem dla wszystkich istniejących i nowych upoważnionych sygnatariuszy / właścicieli. Dokumenty, które musisz przynieść, zależą od rodzaju prowadzonej działalności.

W przypadku korporacji, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) stowarzyszenia niezarejestrowanego lub nieprowadzącego działalności gospodarczej, musisz dostarczyć protokół ze spotkania podpisany przez sekretarza (lub, w przypadku LLC, podpisany przez menedżerów zarządzanych przez menedżera lub przez członków w przypadku członków zarządzany). Jedyny właściciel musi zainicjować wszystkie zmiany sygnatariusza dla kont firmowych. W przypadku spółki jawnej lub komandytowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta małych firm pod numerem 888-600-4000 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00–22: 00 ET).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta małych firm pod numerem 888-600-4000 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00–22: 00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje, jak wprowadzić tę zmianę na koncie.

Konto POD jest płatne w przypadku Twojej śmierci (lub śmierci ostatniego żyjącego współwłaściciela) jednemu lub większej liczbie odbiorców wymienionych w tytule konta. Jeśli tytuł konta zawiera sformułowania takie jak „w zaufaniu dla (ITF)”, „przelew na wypadek śmierci (TOD)” lub podobny, konto jest traktowane jako konto POD. Możesz zmienić, dodać lub usunąć nazwę dowolnego odbiorcy lub beneficjenta w dowolnym momencie, odwiedzając centrum finansowe i przekazując nam odpowiednie pisemne powiadomienie. Ogólnie rzecz biorąc, odbiorca lub beneficjent musi przeżyć wszystkich właścicieli, aby otrzymać swój udział w środkach z konta POD.

Musisz zaktualizować nazwę na swoim koncie

Aby zaktualizować imię i nazwisko na koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść:

 • Ważny dowód tożsamości ze zdjęciem
 • Jedno z następujących: akt małżeństwa, orzeczenie rozwodowe ze wskazaniem zmiany nazwiska, sądowy nakaz zmiany nazwiska lub akt adopcji

Jeśli na koncie jest wielu właścicieli, wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu w centrum finansowym i mieć przy sobie ważne dokumenty tożsamości.

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz dodać lub usunąć właściciela swojego konta

Aby dodać lub usunąć właściciela konta Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym.

Podczas dodawania właściciela wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu i mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Podczas wizyty możesz zapytać współpracownika banku o korzyści płynące z przeniesienia innych relacji bankowych dodanego właściciela do Bank of America.

Usuwając właściciela, przynieś na spotkanie ważny dowód tożsamości wydany przez rząd. (W przypadku zmarłego właściciela konta, będziesz musiał powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci). Jeśli wszyscy właściciele kont nie mogą być obecni na spotkaniu, upewnij się, że są świadomi, że będą musieli odwiedzić centrum finansowe, aby zakończyć proces.

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na koncie

Aby dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na swoim koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść następujące informacje:

 • Ważny dowód tożsamości ze zdjęciem
 • Następujące informacje o odbiorcy POD: imię i nazwisko, kraj obywatelstwa, data urodzenia oraz numer ubezpieczenia społecznego beneficjenta lub aktualny adres

Jeśli aktualizujesz konto emerytalne, możesz pobrać i wypełnić formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America (PDF, wymaga warstwy Adobe Reader Warstwa Adobe Reader Warstwa Adobe Reader) przed Twoje spotkanie. (Uwaga: nie jest konieczne, aby beneficjent uczestniczył w spotkaniu z centrum finansowym).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz zaktualizować nazwę i dodać lub usunąć właściciela swojego konta

Aby zaktualizować imię i nazwisko oraz dodać lub usunąć właściciela na koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym.

Aby zaktualizować nazwisko, musisz przynieść jedno z następujących: akt małżeństwa, orzeczenie rozwodowe wskazujące na zmianę nazwiska, orzeczenie sądu o zmianie nazwiska lub świadectwo adopcji.

Podczas dodawania właściciela wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu i mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Podczas wizyty możesz zapytać współpracownika banku o korzyści płynące z przeniesienia innych relacji bankowych dodanego właściciela do Bank of America.

Usuwając właściciela, przynieś na spotkanie ważny dowód tożsamości wydany przez rząd. (W przypadku zmarłego właściciela konta, będziesz musiał powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci). Jeśli wszyscy właściciele kont nie mogą być obecni na spotkaniu, upewnij się, że są świadomi, że będą musieli odwiedzić centrum finansowe, aby zakończyć proces.

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz zaktualizować imię i nazwisko oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na koncie

Aby zaktualizować imię i nazwisko oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść następujące informacje:

 • Ważny dowód tożsamości ze zdjęciem
 • Jedno z następujących: akt małżeństwa, orzeczenie rozwodowe ze wskazaniem zmiany nazwiska, sądowy nakaz zmiany nazwiska lub akt adopcji
 • Następujące informacje o odbiorcy POD: imię i nazwisko, kraj obywatelstwa, data urodzenia oraz numer ubezpieczenia społecznego beneficjenta lub aktualny adres

Jeśli aktualizujesz konto emerytalne, możesz pobrać i wypełnić formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America (PDF, wymaga warstwy Adobe Reader Warstwa Adobe Reader Warstwa Adobe Reader) przed Twoje spotkanie. (Uwaga: nie jest konieczne, aby beneficjent uczestniczył w spotkaniu z centrum finansowym).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz dodać lub usunąć właściciela oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta na swoim koncie

Aby dodać lub usunąć właściciela oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta na swoim koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym.

Podczas dodawania właściciela wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu i mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Podczas wizyty możesz zapytać współpracownika banku o korzyści płynące z przeniesienia innych relacji bankowych dodanego właściciela do Bank of America.

Usuwając właściciela, przynieś na spotkanie ważny dowód tożsamości wydany przez rząd. (W przypadku zmarłego właściciela konta, będziesz musiał powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci). Jeśli wszyscy właściciele kont nie mogą być obecni na spotkaniu, upewnij się, że są świadomi, że będą musieli odwiedzić centrum finansowe, aby zakończyć proces.

Aby zaktualizować beneficjenta, musisz podać następujące informacje o beneficjencie: imię i nazwisko oraz kraj obywatelstwa, a także (a) numer ubezpieczenia społecznego lub (b) datę urodzenia i aktualny adres.

Jeśli aktualizujesz konto emerytalne, możesz pobrać i wypełnić formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America (PDF, wymaga warstwy Adobe Reader Warstwa Adobe Reader Warstwa Adobe Reader) przed Twoje spotkanie. (Uwaga: nie jest konieczne, aby beneficjent uczestniczył w spotkaniu z centrum finansowym).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Musisz zaktualizować imię i nazwisko, dodać lub usunąć właściciela oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatnego na wypadek śmierci (POD) na koncie

Aby zaktualizować imię i nazwisko, dodać lub usunąć właściciela oraz dodać, usunąć lub zaktualizować beneficjenta płatności na wypadek śmierci (POD) na koncie Bank of America, musisz umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść następujące informacje:

Aby zaktualizować nazwisko, musisz przynieść jedno z następujących: akt małżeństwa, orzeczenie rozwodowe wskazujące na zmianę nazwiska, orzeczenie sądu o zmianie nazwiska lub świadectwo adopcji.

Podczas dodawania właściciela wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu i mieć przy sobie ważny dowód tożsamości ze zdjęciem. Podczas wizyty możesz zapytać współpracownika banku o korzyści płynące z przeniesienia innych relacji bankowych dodanego właściciela do Bank of America.

Usuwając właściciela, przynieś na spotkanie ważny dowód tożsamości wydany przez rząd. (W przypadku zmarłego właściciela konta, będziesz musiał powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci powiadomić służby spadkowe o śmierci). Jeśli wszyscy właściciele kont nie mogą być obecni na spotkaniu, upewnij się, że są świadomi, że będą musieli odwiedzić centrum finansowe, aby zakończyć proces.

Aby zaktualizować beneficjenta należnego w przypadku śmierci (POD) na koncie Bank of America, musisz podać następujące informacje o odbiorcy POD: imię i nazwisko, kraj obywatelstwa, datę urodzenia oraz numer ubezpieczenia społecznego beneficjenta lub aktualny numer adres.

Jeśli aktualizujesz konto emerytalne, możesz pobrać i wypełnić formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America Formularz zmiany beneficjenta IRA Bank of America (PDF, wymaga warstwy Adobe Reader Warstwa Adobe Reader Warstwa Adobe Reader) przed Twoje spotkanie. (Uwaga: nie jest konieczne, aby beneficjent uczestniczył w spotkaniu z centrum finansowym).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku od 7:00 do 22:00 lub od soboty do niedzieli od 8:00 do 17:00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje o sposobie wprowadzenia tej zmiany na koncie.

Możemy pomóc Ci dodać lub usunąć autoryzowanego sygnatariusza na Twoim koncie

Aby dodać lub usunąć upoważnionego sygnatariusza na koncie Business Advantage, należy umówić się na spotkanie w centrum finansowym i przynieść oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem dla wszystkich istniejących i nowych upoważnionych sygnatariuszy / właścicieli. Dokumenty, które musisz przynieść, zależą od rodzaju prowadzonej działalności.

W przypadku korporacji, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (LLC) stowarzyszenia niezarejestrowanego lub nieprowadzącego działalności gospodarczej, musisz dostarczyć protokół ze spotkania podpisany przez sekretarza (lub, w przypadku LLC, podpisany przez menedżerów zarządzanych przez menedżera lub przez członków w przypadku członków zarządzany). Jedyny właściciel musi zainicjować wszystkie zmiany sygnatariusza dla kont firmowych. W przypadku spółki jawnej lub komandytowej prosimy o kontakt z działem obsługi klienta małych firm pod numerem 888-600-4000 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00–22: 00 ET).

Nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego? Skontaktuj się z obsługą klienta małych firm pod numerem 888-600-4000 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8: 00–22: 00 czasu wschodniego), aby uzyskać informacje, jak wprowadzić tę zmianę na koncie.

Jak mogę zmienić swoje imię i nazwisko lub stanowisko na moim koncie?

Aby zmienić swoje imię i nazwisko lub stanowisko: Przynieś oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem oraz wszelkie dodatkowe dokumenty dotyczące Twojej sytuacji do dowolnego centrum finansowego Bank of America. Pracownik przekaże Ci formularze do wypełnienia i pomoże w uzyskaniu nowej karty debetowej i / lub kredytowej.

Jeśli jesteś współwłaścicielem lub upoważnionym użytkownikiem konta: Pamiętaj, że abyśmy mogli zaktualizować Twoje imię i nazwisko, właściciel konta (lub inni współwłaściciele) musi towarzyszyć Ci w centrum finansowym.

Jeśli zmienisz nazwę z powodu:Przynieś swój oficjalny dokument tożsamości ze zdjęciem i następujące dokumenty:
Nazwa prawna z błędem pisowni na koncie Akt urodzenia
Związek małżeński Akt małżeństwa
Rozwód Dekret rozwodowy wskazujący na zmianę nazwiska
Postanowienie sądu o zmianie nazwiska Postanowienie sądu o zmianie nazwiska
Przyjęcie Świadectwo adopcji

Jeśli nie mieszkasz w pobliżu centrum finansowego, skontaktuj się z obsługą klienta pod numerem 800-432-1000 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 22 lub w soboty i niedziele w godzinach od 8 do 17 czasu wschodniego). Znajdź centrum finansoweZnajdź centrum finansoweZnajdź centrum finansowe

Właśnie się ożeniłem. Jak dodać współmałżonka do mojego konta?

Aby dodać współmałżonka do konta, umów się na spotkanie, umów się na spotkanie, umów się na wizytę w lokalnym centrum finansowym. Pamiętaj, aby przynieść ważny dowód tożsamości i akt małżeństwa. Jeśli na koncie jest wielu właścicieli, wszyscy właściciele kont będą musieli być obecni na spotkaniu w centrum finansowym i mieć przy sobie ważne dokumenty tożsamości.

Oprócz aktualizacji Twojego rachunku bieżącego, możemy Ci pomóc, jeśli chcesz otworzyć wspólny rachunek bieżący, otworzyć wspólny rachunek bieżący, otworzyć wspólny rachunek bieżący. Możemy również pomóc w zaktualizowaniu umów dotyczących konta i sejfu.

If you have a Bank of America retirement account and want to update your beneficiary, you can download and complete a Bank of America IRA beneficiary change formBank of America IRA beneficiary change formBank of America IRA beneficiary change form (PDF, requires Adobe Reader layer Adobe Reader layer Adobe Reader layer ) prior to your appointment. (Note: It is not necessary for the beneficiary to attend the financial center appointment.)

If you need to update your insurance policy beneficiary declarations, please contact Merrill Lynch at 800-637-7455.

I just got divorced. How do I update my account?

To make changes to your account or to close your account, schedule an appointmentschedule an appointmentschedule an appointment to visit your local financial center. Be sure to bring a valid government-issued ID and a copy of your divorce decree. If there are multiple owners on the account, all account owners will need to be present at the financial center appointment and bring valid government-issued IDs. In addition to updating your current account, we can also assist you with updated account and safety deposit box agreements.

If you have a Bank of America retirement account and want to update your beneficiary, you can download and complete a Bank of America IRA beneficiary change formBank of America IRA beneficiary change formBank of America IRA beneficiary change form (PDF, requires Adobe Reader layer Adobe Reader layer Adobe Reader layer ) prior to your appointment. (Note: It is not necessary for the beneficiary to attend the financial center appointment.)

If you shared an Online Banking sign-in with your spouse, you may want to update your Online ID and/or Passcode. To do this, simply sign in to Online Bankingsign in to Online Bankingsign in to Online Banking and select Change my Online ID or Change my Passcode from the Help & Support menu.

You should review any power of attorney documents you have to see if any changes are necessary.

If you need to update your insurance policy beneficiary declarations, please contact Merrill Lynch at 800-637-7455.