Znajdź niezastosowane kredyty i zastosuj do opłat

Category: Ciągu Ostatnich
17 lutego 2021

Niezastosowany kredyt to każda transakcja kredytowa, która nie jest powiązana z opłatą.

Ponieważ nie było żadnych opłat za zastosowanie płatności lub kredytu w momencie ich zaksięgowania, są one wyróżnione jako niezastosowane.

Teraz, gdy już wiesz, czym są niewykorzystane kredyty i dlaczego są one ważne, przyjrzyjmy się, jak sobie z nimi poradzić.

Znajdź niezastosowane kredyty w menu Transakcje to skuteczny sposób na wyszukanie niezastosowanych kredytów i zastosowanie ich do wybranych opłat.

Wyszukaj transakcje kredytowe

Na stronie Wyszukaj transakcje kredytowe użyj różnych kryteriów wyszukiwania, aby przejść do niezastosowanych kredytów, z którymi chcesz pracować.

Wskazówki dotyczące wyszukiwania:
 • Kliknij pole, aby wybrać wartości z listy rozwijanej.
 • W razie potrzeby można wybrać wiele wartości.Jeśli w polu jest wiele wartości, pozostawienie pustego pola jest równoznaczne z powiedzeniem „wszystkie.Daty transakcji domyślnie są datami bieżącymi, ale można je edytować w zakresie dat, z którym chcesz pracować.Aby znaleźć WSZYSTKIE niezastosowane kredyty w bazie danych, pozostaw wszystkie pola puste i wyczyść daty transakcji.Kliknij przycisk Prześlij aby przejrzeć wyniki wyszukiwania i opcjonalnie zastosować niezastosowane kredyty do opłat.

  Zastosuj kredyty

  Na stronie Zastosuj kredyty możesz wybrać kredyty, które chcesz zastosować, a następnie wybrać opłaty, aby je zastosować.

  • Użyj ikony ołówka aby edytować pojedynczy kredyt.
  • Usuń pojedynczy kredyt z ikoną kosza .Wyświetl wszystkie zastosowane kwoty za pomocą ikony łącza .Zastosuj wszystkie kredyty, zaznaczając pole wyboru w nagłówku kolumny Zastosuj kredyty lub użyj pola wyboru w każdym wierszu, aby wybrać tylko te kredyty, które chcesz zastosować.Kliknij Zastosuj kredyty aby otworzyć tryb Zastosuj kredyty do niezapłaconych opłat, w którym wybierzesz opłaty, do których chcesz zastosować kredyty.
   • Priorytet jest domyślnie ustawiony na ustawienie wybrane w ustawieniu Zastosuj płatności do ( Narzędzia >Edytuj ustawienia>Ustawienia transakcji ), ale można to zmienić tutaj. Uwaga: wprowadzona tutaj zmiana nie ma wpływu na ustawienia transakcji.
   • W przypadku wybrania opcji Najpierw opłaty od najnowszych lub Najpierw opłaty od najstarszych możesz opcjonalnie wprowadzić zakres dat.Jeśli priorytet ma przypisywać kredyty do najstarszych opłat w ciągu ostatnich 12 miesięcy , daty odzwierciedlające ostatnie 12 miesięcy będą automatycznie wypełniać pola zakresu dat i zostaną wyłączone.Opcjonalnie możesz wybrać określone opłaty na podstawie szczegółów transakcji. Zaznacz pole wyboru, aby wybrać opłaty według ich typu transakcji, sesji i kategorii 1; możesz użyć więcej niż jednego.Po dokonaniu wyboru kliknij Zastosuj . Otworzy się okno z informacją, że trwa proces przyznawania punktów. W zależności od liczby wykorzystanych kredytów może to zająć kilka minut. Pozostań na tej stronie, aż proces się zakończy i otrzymasz potwierdzenie, że środki zostały wykorzystane.

    Wcześniejsze opuszczenie tego ekranu może przerwać proces łączenia.

    Potwierdzenie zawiera podsumowanie wykorzystanych kredytów i ostrzega, jeśli jakiekolwiek kredyty nie zostały wykorzystane. Użyj opcji Wyszukaj ponownie aby powrócić do strony Wyszukaj transakcje kredytowe . Jeśli zostaną wybrane te same kryteria, wszystkie kredyty, które nie zostały zastosowane, zostaną wyświetlone. Kredyt zostanie pominięty, jeśli na koncie nie ma żadnych niezapłaconych opłat. Jeżeli kwota kredytu przewyższy kwotę niezapłaconych opłat, saldo kredytu pozostanie niewykorzystane.